- Strona Główna -
- Historia Szkoły -
- Różności -
- Kronika Szkoły -
- Spotkania po latach -
- Muzeum - Kroniki -
Almanach Absolwentów IV L.O. im. H. Sienkiewicza w Częstochowie

Absolwent Sienkiewicza
Rocznik 1870

Imię:Jan
Drugię imię:Kazimierz
Nazwisko:Król
Klasa:brak danych
Wychowawca:brak danych
Data ur.:13 grudnia 1853 r.
Miejsce ur.:Częstochowa
Dawny adres:brak danych
Kontakt:brak danych
Opis:Król Jan Kazimierz (1853- 1944) – pedagog, historyk literatury, tłumacz, redaktor „Przeglądu Pedagogicznego”, naczelnik wydziału w Departamencie Naukowo-Szkolnym Ministerstwa Spraw Wojskowych. Urodził się 13 XII w Częstochowie; był synem Franciszka i Władysławy z Biegańskich.
Naukę pobierał w Gimnazjum Filologicznym ( późniejszym Gimnazjum im. H. Sienkiewicza ) w rodzinnym mieście, a następnie w Piotrkowie, po czym wyjechał do Warszawy, gdzie podjął studia na Wydziale Historyczno-Filozoficznym Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę kandydacką pod kierunkiem prof. A. Pawijskiego, który okazał się niedoścignionym wzorem dla młodego Króla. Po ukończeniu studiów Król w l. 1876-80 zatrudniał się w szkołach prywatnych, po czym podjął pracę w rządowej szkole realnej w Warszawie pod „specjalnym nadzorem” kuratora A. Apuchina. Podczas wykładów w Seminarium Duchownym (1885-92) związał się z ruchem niepodległościowym włączając się w działalność „Ligi” i „Zetu”, za co w kwietniu 1891 r. został aresztowany. Mimo rychłego zwolnienia pozbawiony został jednak prawa nauczania w szkołach publicznych. Sytuacja ta zmusiła go do szukania nowej formy zarobkowania (udzielanie lekcji prywatnych, wygłaszanie prelekcji w szkółkach niedzielnych, niedzielnych także tłumaczenie prac o tematyce historycznej i podróżniczej z języków: czeskiego, francuskiego i niemieckiego.
Już w latach osiemdziesiątych XIX w. Król rozpoczął publikację pozycji książkowych z zakresu szkolnictwa. W 1898 r. ukazała się najbardziej poczytna wśród jego książek, a opracowana wraz z J. Nitowskim: Podręcznik do nauki historii literatury polskiej. Zajmował się również przeróbkami pod kątem potrzeb młodzieży wcześniej wydanych pozycji, m.in. „Cyda” P.Corneille’a (1906) i „Eneidy” Wergiliusza (1906). W latach 1900-1910 był członkiem Komitetu Redakcyjnego „Przeglądu Pedagogicznego”, przy poparciu Kasy im. Mianowksiego, opublikował w specjalnym dodatku liczne tłumaczenia nowszych prac pedagogicznych i psychologicznych. Od 1905 r., jako członek Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego, należał do komitetów redakcyjnych czasopism: „Szkoły Polskiej” i „Wychowania w domu i szkole”, a w późniejszym czasie został redaktorem tygodnika „Zorza”.
Po odzyskaniu prawa nauczania w 1905 r. Król rozpoczął wykłady w szkołach średnich Warszawy, głównie w prywatnym Gimnazjum im. Gen. Pawła Chrzanowskiego. Później w l. 1915-16 zatrudniony był jako podinspektor sekcji szkolnictwa elementarnego wydziału oświaty oraz kurator I Gimnazjum Żeńskiego, a w niepodległej Rzeczypospolitej (1919-21) został naczelnikiem wydziału w Departamencie Naukowo-Szkolnym Ministerstwa Spraw Wojskowych. W 1895 r. włączył się aktywnie w pracę Koła Oświatowego Mieczysława Brzezińskiego i jego Księgarni Polskiej, przejętej w 1920 r. przez Polską Macierz Szkolną. Wówczas Król, jako redaktor Sekcji Czytelniczej l. 1919-24 opublikował „Katalog Wydawnictw Księgarni Polskiej w Warszawie”. Jego autorstwa były również broszury: Krzyżacy w Polsce, Tatarzy w Polsce i Gruzja, a pod jego redakcją ukazała się pozycja biograficzna „Historia stu”. Dwukrotnie wybierany był wiceprezesem w Warszawskiej Kasie Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy. W VI tomie „Nauki Polskiej” (1927) opublikował szkic Z dziejów ofiarności na cele naukowe na obszarze Królestwa kongresowego od r.1800 do dni naszych. Wrażliwy na poprawność językową, włączył się aktywnie (1908), jako redaktor, w przygotowanie ostatnich tomów Słownika języka polskiego J. Karłowicza, A. Kryńskiego i N. Niedźwieckiego. Swoje artykuły i recenzje zamieszczał m.in. w „Ateneum”, „Kurierze Codziennym”, „Przyjacielu Dzieci”, „Kurierze Warszawskim” i „Tygodniku Ilustrowanym”. Był również członkiem honorowym Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Podczas okupacji pisał pamiętniki, które spłonęły w powstaniu warszawskim.
Król zmarł w Warszawie 25 I 1944 r. i tam został pochowany. Z małżeństwa z Idalią Zofią Mrozowską pozostało dwóch synów: Tadeusz i Władysław – zmarłych w młodości oraz córka, Helena. W dowód zasług Król był odznaczony m.in. Orderem Odrodzenia Polski.

[Komentarze (0)]
- Redakcja Strony -
- Absolwenci -
- Wyszukiwanie -
- IV L.O. w Internecie -
- Absolwenci innych LO -

Projekt i wykonanie: © 2005 Tomasz 'Skeli' Witaszczyk, all rights reserved.
Modified by X-bot
Hosting stron internetowych