- Strona Główna -
- Historia Szkoły -
- Różności -
- Kronika Szkoły -
- Spotkania po latach -
- Muzeum - Kroniki -
Almanach Absolwentów IV L.O. im. H. Sienkiewicza w Częstochowie

Zajdler Anna Maria Wiktoria

Autor: Cieślak Aleksander
Data dodania: 12.11.2005 13:47:04

Fotografia ze świadectwa maturalnego
Kliknij aby powiekszyc zdjecie
Fotografia ze świadectwa maturalnego

Zajdler Anna Maria Wiktoria

Urodziła się 7 stycznia 1942 roku w Częstochowie. Jej rodzicami byli Aleksander – Jan i Wanda – Marta W roku 1949 zaczęła uczęszczać do Szkoły Podstawowej Nr 9 w Częstochowie, która ukończyła w roku 1956. W tym okresie należała do harcerstwa pełniła również funkcję kronikarza, co zresztą kontynuowała będąc nauczycielem w IV LO im. H. Sienkiewicza w Częstochowie. W harcerstwie pełniła także funkcję przewodniczącej Rady Drużyny. W roku 1956 została przyjęta do Liceum im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie, która ukończyła w roku 1960. W tym samym roku zdała egzamin na Wyższą Szkołę Pedagogiczna na Wydziale Matematyczno – Fizyczno – Chemicznym w Katowicach, którą ukończyła w roku 1965 i uzyskała tytuł magistra matematyki. Na uczelni pracowała społecznie w ZSP pełniąc funkcję męża zaufania, a potem starosty roku. Od 1965 roku należała tez do Związku Nauczycielstwa Polskiego.
28 sierpnia 1965 roku uroczyście złożyła ślubowanie według aktu ślubowania uroczystego, a następnie 1 września1965 roku podjęła pracę w VIII LO im. K. Świerczewskiego w Częstochowie. Tutaj przepracowała do roku 1971, by następnie rozpocząć pracę jako nauczyciel matematyki w I LO im. J. Słowackiego. Tutaj była między innymi opiekunką szkolnego koła PCK. 7 listopada 1969 roku zdobyła Dyplom Kwalifikacyjny Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach. Rok później ukończyła kurs dla nauczycieli matematyki szkół średnich z zakresu rachunku prawdopodobieństwa w Katowicach. Ukończyła także Centralny Kurs dla Nauczycieli Matematyki . W roku 1972 rozpoczęła dwuletnie Studia Podyplomowe z matematyki przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, które ukończyła 30 października 1974 roku. We wrześniu 1975 przyjęto ją do swojej macierzystej szkoły jakim było IV LO im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie, choć już rok wcześniej została tu zatrudniona jako nauczyciel kontraktowy w ilości 8 godzin tygodniowo .
14 października 1977 roku została mianowana przez Kuratora na stanowisko Profesora Szkoły Średniej, a 1 maja 1980 roku otrzymała mianowanie na stałe w szkolnictwie. 27 listopada 1987 roku uzyskała drugi stopień specjalizacji w zakresie nauczania matematyki. W Liceum Sienkiewicza absolwenci i koledzy z pracy wspominają ją jako niezwykle pracowitą osobę, skromną, obowiązkową, taktowna i kulturalna o przeogromnej wiedzy. Potrafiła wszystkich nauczyć matematyki, co było szczególnym osiągnięciem jako nauczyciela. Wspomina się o niej jako o wybitnym pedagogu.
6 kwietnia 2000 roku otrzymała stopień nauczyciela mianowanego.
Została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi w roku 1986, Medalem 40 – lecia PRL ( 1984 r. ), Zasłużonym dla Oświaty Województwa Częstochowskiego ( 1987 r. ), Medalem Komisji Edukacji Narodowej ( 1988 r. ), nagrodą II stopnia Ministra Oświaty i Wychowania ( 1980 r. ),nagrodę specjalną Ministra Oświaty i Wychowania za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej ( 1982 r. ), nagrodę Kuratora ( 1987 r. ), nagrodę pierwszego stopnia Ministra Edukacji Narodowej ( 1989 r. ),nagrodę Prezydenta Miasta Częstochowy ( 1999 r. ), dyplom uznania wystosowany przez Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu za wkład w upowszechnianie Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny. . Wielokrotnie była honorowana nagrodami przez dyrektorów szkól, w których przyszło jej pracować. Jej uczniowie dochodzili do szczebla centralnego Olimpiady Matematycznej ( Paweł Kalinowski – 1989 r. , Będkowski Zbigniew – 1987 r.
W LO im. H. Sienkiewicza pracowała do roku 2003 . Ze względu na przewlekła chorobę strun głosowych musiała zrezygnować z nauczania i 25 kwietnia 2003 roku przeszła ostatecznie na emeryturę.
W sumie w zawodzie nauczycielskim przepracowała 38 lat.[Komentarze (8)]
- Redakcja Strony -
- Absolwenci -
- Wyszukiwanie -
- IV L.O. w Internecie -
- Absolwenci innych LO -

Projekt i wykonanie: © 2005 Tomasz 'Skeli' Witaszczyk, all rights reserved.
Modified by X-bot
Hosting stron internetowych