- Strona Główna -
- Historia Szkoły -
- Różności -
- Kronika Szkoły -
- Spotkania po latach -
- Muzeum - Kroniki -
Almanach Absolwentów IV L.O. im. H. Sienkiewicza w Częstochowie

Hetper Stanisław

Autor: Cieślak Aleksander
Data dodania: 24.08.2005 20:07:35

Urodził się 29 marca 1904 roku w Leżajsku - powiat Łańcuch. Szkołę podstawową ukończył w Muszynie , województwo Krakowskie, natomiast Gimnazjum Realne w Krakowie w roku 1922. W tym samym roku zapisał się na Politechnikę Lwowską. Tutaj odbywał studia akademickie na Wydziale Rolniczo – Leśnym. W roku 1923 zmarł mu ojciec, wobec czego musiał częściowo zarabiać na życie, by móc ukończyć studia. Swoją pracę dyplomową napisał w grupie nauk techniczno – leśnych na temat : „ Przemysł dykt i płyt klejonych i jego konkurencja dla przemysłu tartacznego ”. Egzamin zdał w dniu 12 czerwca 1929 roku. Otrzymał tytuł inżyniera leśnika. W tym okresie mieszkał w Muszynie przy ul. Piłsudskiego 98.
Po skończonych studiach odbył obowiązkową służbę wojskową w Podchorążówce w Modlinie. W lutym 1930 roku przyznano mu kategorie zdrowia „C” i zwolniono go ze służby. 1 kwietnia 1930 roku został przyjęty do dyrekcji Robót Publicznych w Krakowie , następnie został przydzielony jako praktykant techniczny w zakresie regulacji potoków górskich do Państwowego Zarządu Wodnego w Nowym Sączu. Wskutek redukcji personalnych po roku zwolniono go. Był to okres poważnego kryzysu gospodarczego. W listopadzie 1931 roku otrzymał stanowisko odbiorcy materiałów drzewnych w Dyrekcji Kolei Państwowych w Krakowie. W roku 1935 został przeniesiony na takie samo stanowisko do Dyrekcji Lwowskiej, gdzie pracował aż do wybuchu wojny. Kiedy Lwów zajął ZSRR – w tym czasie do kwietnia 1940 roku pracował w Zarządzie Kolei. Potem został zatrudniony w Biurze Inwestycyjnym jako pracownik techniczny. W roku 1941 wyjechał ze Lwowa i od 1 stycznia 1942 roku do0 30 kwietnia 1946 podjął pracę w Państwowym Nadleśnictwie w Muszynie. Najpierw był tzw. „ urządzeniowcem ” , a następnie adiunktem leśnym. Z chwilą uruchomienia Gimnazjum i Liceum w Muszynie 10 października 1945 roku zaangażowano go jako nauczyciela przedmiotów ścisłych w wymiarze 30 godzin tygodniowo. W szkolnictwie miał uprawnienia do nauczania : chemii i biologii i nadobowiązkowo matematyki. Równolegle w dalszym ciągu pracował w Nadleśnictwie. Ze względu na stan zdrowia zrezygnował z pracy w leśnictwie i poświęcił się wyłącznie pracy nauczycielskiej.
W połowie lat trzydziestych zawarł związek małżeński z Anną ( ur. 18.01.1903 ), miał jednego syna Jacka, który urodził się 6 listopada 1936 roku ( później skończył Liceum im. R. Traugutta w Częstochowie ). W tym czasie opiekował się swoją matką Józefą (ur. 6 marca 1862 roku ).
Od 1 września 1947 roku podjął pracę w Szkole Podstawowej i Liceum im. H. Sienkiewicza w Częstochowie. W tym samym czasie uzupełniał etat w II LO im. R. Traugutta w Częstochowie ( 8 godzin ) , jak również w Szkole Zgromadzenia Braci Szkolnych ( 6 godzin ). 18 marca 1948 uzyskał Dyplom Nauczyciela Szkół Średnich z głównym przedmiotem nauczania – biologią.
13 czerwca 1950 r. przeniósł się na własną prośbę do Państwowej Szkoły Ogólnokształcącej im. R. Traugutta w Częstochowie. W szkole tej nauczał biologii do 1952 roku. Następnie przeszedł do Prywatnej Szkoły Stopnia Licealnego SS. Nazaretanek ucząc 8 godzin tygodniowo biologii.


[Komentarze (0)]
- Redakcja Strony -
- Absolwenci -
- Wyszukiwanie -
- IV L.O. w Internecie -
- Absolwenci innych LO -

Projekt i wykonanie: © 2005 Tomasz 'Skeli' Witaszczyk, all rights reserved.
Modified by X-bot
Hosting stron internetowych