- Strona Główna -
- Historia Szkoły -
- Różności -
- Kronika Szkoły -
- Spotkania po latach -
- Muzeum - Kroniki -
Almanach Absolwentów IV L.O. im. H. Sienkiewicza w Częstochowie

1945 - 2007 część II

Autor: Juliusz Sętowski
Data dodania: 30.11.2007 22:05:47

5. Sukcesy szkoły w olimpiadach przedmiotowych i konkursach

Wytrwała i systematyczna praca nauczycieli Liceum im. H. Sienkiewicza podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych (przedmiotowych kół zainteresowań) przynosiła sukcesy szkole, a satysfakcję uczniom i ich opiekunom. Począwszy od lat 50. „Sienkiewicz” jako zakład naukowy cieszył się uznaniem nie tylko na terenie miasta, ale również na terenie kraju. W latach 60. uczniowie osiągali znaczące sukcesy w konkursach związanych z naukami ścisłymi: matematyką, fizyką, chemią.
W 1960 r. uczniowie Łukasz Banasik, Andrzej Kluczny, Jan Pietrala i Sławomir Ruciński odnieśli sukcesy w krajowych olimpiadach z chemii, fizyki, astronomii .
W 1960 r. do etapu okręgowego zawodów matematycznych we Wrocławiu zakwalifikowali się uczniowie: Łukasz Banasiak i Andrzej Kluczny. W tym samym roku Łukasz Banasiak zakwalifikował sie w tej olimpiadzie do finału centralnego. W 1963 r. Tadeusz Burkhard, Władysław Magiera i Ryszard Pigoń wzięli udział w centralnym etapie olimpiady matematycznej w Warszawie. Rok później Kazimierz Jegier i Józef Polak dostali się do etapu finałowego olimpiad fizycznej, Tadeusz Sowier – chemicznej, a Jan Wieczorek – astronomicznej. W 1970 r. w finale olimpiady matematycznej znalazł się Andrzej Gałecki. Drużyna szkolnych matematyków zajęła I miejsce w zawodach wojewódzkich w Katowicach. Do wymienionych olimpiad i konkursów uczniów przygotowywali: Stanisław Wieruszewski, Zygmunt Przesłański, Tadeusz Seifried . W związku z sukcesami uczniów w naukach ścisłych należy przytoczyć za Andrzejem Chłapem informację, że „w latach 1958–1960 prof. S. Wieruszewski prowadził w szkole eksperyment, dotyczący nauczania matematyki w starszych klasach licealnych pod nazwą Próba kształtowania pracy samodzielnej ucznia na lekcjach matematyki pod kierunkiem nauczyciela. W ślad za tym powstała interesująca dysertacja, później zresztą opublikowana .
Sukcesy szkoła odnosiła również w innych dziedzinach. W następnym roku szkolnym reprezentacja harcerska zdobyła I miejsce i puchar Komendanta Wojewódzkiego ZHP w wojewódzkim finale Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Zespół w składzie: Dariusz Mikoś, Beata Klimek i Dariusz Wojciechowski, zakwalifikowali się do zawodów centralnych tej olimpiady. Przygotowaniami uczniów kierowały historyczki – Jadwiga Świąć i Maria Mroczek. Z kolei Piotr Mikołajewski, przygotowując się samodzielnie - zakwalifikował się do etapu centralnego Olimpiady Historycznej.
W I połowie lat 80. znaczące wyniki osiągnęli filologowie. W roku szkolnym 1982/83 w finale Ogólnopolskiej Olimpiady i Języka Rosyjskiego znalazły się dwie uczennice IV Liceum Ogólnokształcącego: Dorota Wałek i Urszula Grabowska; do konkursu przygotowywała je Danuta Korzewska-Wróbel. Robert Kaczmarczyk i Piotr Kardas zostali zakwalifikowani do finału Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Warszawie. W 1985 r. Monika Kowalik dostała się do finału tejże olimpiady (opiekunką jej była Mariola Gawron). Wyjątkowe sukcesy były udziałem uczennicy Ilony Koreckiej: w roku szkolnym 1986/87 została finalistką dwóch olimpiad – Olimpiady Języka Rosyjskiego oraz Olimpiady Literatury i Języka Polskiego; do konkursów uczennicę tę przygotowywała Henryka Jarga. W pierwszej połowie lat 80. największym sukcesem szkoły było zajęcie przez Piotra Wróbla I miejsca w finale ogólnopolskim IX Olimpiady Historycznej. Ucznia tego do konkursu przygotowywała Jadwigi Świąć. Sukces ten w 1987 r. powtórzył Piotr Zawadzki (opiekunką jego była Elżbietę Walaszczyk). a w roku szkolnym 1990/91 Józef Zgoda (wychowanek Marii Mroczek) .
Sukcesy porównywalne z filologami i historykami odnosili w latach 1987–1988 przedstawiciele nauk ścisłych – matematycy, fizycy i chemicy. W kwietniu 1987 r. Zbigniew Będkowski (przygotowywał się pod kierunkiem Anny Zajdler), znalazł się w finale Olimpiady Matematycznej, a w następnym roku uczeń Paweł Caban dostał się do etapu centralnego Olimpiady Fizycznej. Paweł Kalinowski wywalczył miejsce w finale Olimpiady Matematycznej (opiekę nad nim sprawowała również Anna Zajdler). Z kolei Filip Borkowski startował w finałach Olimpiady Chemicznej (jego opiekunem był Andrzej Jagielski) . W następnych latach kontynuowana była dobra passa olimpijczyków, przede wszystkim z dziedziny chemii, matematyki i fizyki.
W okresie 1989–1996 IV Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza było bodajże najlepszą szkołą w Polsce, jeśli chodzi o liczbę finalistów i laureatów olimpiad chemicznych; w finale znaleźli się: Piotr Sawiec (1989/90 i 1991/92) oraz Zbigniew Halbiniak (1990/91) i Adrian Młodkowski (1991/92). Te sukcesy świadczą o bardzo dobrej pracy i zaangażowaniu nauczyciela tego przedmiotu, Andrzeja Jagielskiego, który poświęcając swój czas potrafił uzdolnionych uczniów zmotywować do ciężkiej pracy .
Do roku 1992 finalistami olimpiad z fizyki byli: Bartłomiej Gworys przygotowywany, przez Krystynę Gidzielę (1990/91) i Tomasz Kasprzak, nad którym opiekę sprawowała Dorota Staszkiewicz. W następnym roku szkolnym Janusz Konik został finalistą z matematyki (przygotowywał się pod kierunkiem Haliny Jaszewskiej) .
Jeśli chodzi o przedmioty humanistyczne, to w latach 1993–97 finalistami byli: Katarzyna Kośna – Olimpiada Literatury i Języka Polskiego (1989/90), Małgorzata Kołodziejczyk (opiekun Jadwiga Świąć) – Olimpiada Filozoficzna (1992/93), Katarzyna Jaklewicz – Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym (1995/96), Małgorzata Maroń i Anna Woźniak (przygotowane przez Elżbietę Kurbiel) – Olimpiada Literatury i Języka Polskiego (1994/95 i 1996/97). Joanna Rajnoga w roku szkolnym 1997/98 została laureatką Olimpiady Języka Niemieckiego.
W ostatnim okresie największe sukcesy osiągnęła szkoła w 2006 r. Były one udziałem jednego ucznia – Marcina Ziemniaka. Startował w trzech olimpiadach przedmiotowych: ekologicznej, w której był finalistą, chemicznej, gdzie został laureatem oraz biologicznej, w której zwyciężył. Do olimpiad przygotowywali go Iwona Maludzińska (ekologia i biologia) i Andrzej Jagielski (chemia). M. Ziemniak reprezentował Polskę na Międzynarodowej Olimpiadzie Biologicznej w Argentynie .
Uczniowie „Sienkiewicza” przygotowywani przez swoich nauczycieli zdobywali też czołowe miejsca w różnorodnych ogólnopolskich konkursach i olimpiadach, m.in. w olimpiadach wiedzy ekologicznej (I miejsce Kamili Bojakowskiej, Sylwii Szczepanowicz, Anny Górniak w 1997 r.), olimpiadzie wiedzy ekonomicznej, Ogólnopolskim Konkursie Literackim Przyroda – moja miłość (I miejsce Renaty Prokop w roku szkolnym 1994/95), ogólnopolskim turnieju wiedzy o sztuce brytyjskiej, ogólnopolskim konkursie na plakat ekologiczny (I miejsce Karoliny Adamczyk w roku szkolnym 1996/97), ogólnopolskim konkursie „Wiedza o prawach człowieka” (w roku szkolnym 1997/98 laureatką została Monika Łuchniak).
Laureatem ogólnopolskiego konkursu „Parlamentaryzm w Polsce” w roku szkolnym 1992/93 został Tomasz Zieliński (przygotowywany był przez Marię Mroczek). Duży sukces odniosła w roku szkolnym 1990/91 Sylwia Włodarczyk, wygrywając ogólnopolski konkurs w języku angielskim „Jak daleko do Europy”, zorganizowany przez TVP. W 1990 r. Piotr Pałasz zajął II miejsce w XXVII Ogólnopolskim Konkursie Marynistycznym „Polska leży nad Bałtykiem” .
Godny podkreślenia jest fakt, że najlepsi, najzdolniejsi uczniowie otrzymywali coroczne stypendia fundowane przez Radę Rodziców IV LO im. H. Sienkiewicza.

6. Kultura fizyczna i sport

Kultura fizyczna w „Sienkiewiczu” zawsze stanowiła ważną dziedzinę wychowania młodych ludzi. Do 1939 r. Gimnazjum i Liceum im. H. Sienkiewicza ze względu na bazę sportową, wykwalifikowaną kadrę nauczycielską oraz zaangażowanie uczniów było najlepszą szkołą średnią, jeśli chodzi o kulturę fizyczną .
W 1947 r. miały miejsce pierwsze oficjalne mistrzostwa Częstochowy szkół gimnazjalnych w lekkiej atletyce chłopców. Drużynowo Gimnazjum im H. Sienkiewicza zajęło III miejsce. W następnym roku w mistrzostwach Częstochowy gimnazjów w trójboju lekkoatletycznym wśród chłopców zwyciężyło Gimnazjum im. H. Sienkiewicza.
W latach 1953–1957 we wszystkich szkołach ponadpodstawowych typu ogólnokształcącego funkcjonowały szkolne koła sportowe. Najprężniejsze funkcjonowały w LO im. H. Sienkiewicza, a także w LO im. R. Traugutta, Liceum Pedagogicznym, LO im. J. Słowackiego.
Szkolne Koło Sportowe w ,,Sienkiewiczu” zostało powołane w 1955 r. W październiku 1956 r. odniosło sukces, zwyciężając w mistrzostwach Częstochowy młodzików w lekkiej atletyce.
Wśród szkół ponadpodstawowych, zarówno jeśli chodzi o dziewczęta, jak i chłopców, ,,Sienkiewicz” należał do czołówki sportowej Częstochowy.
Uczniowie LO im. H. Sienkiewicza, a zarazem członkowie sekcji lekkoatletycznej MKS ,,Częstochowa” odnosili znaczące sukcesy na terenie województwa katowickiego: Andrzej Balcerak w 1958 r. zajął I miejsce w Mistrzostwach Śląska w skoku wzwyż (175 cm), w tymże roku Maksymilian Sukiennik został wicemistrzem Śląska w skoku w dal (6,62 m), Wojciech Sitek w 1961 roku został mistrzem Śląska w biegu na 100 m (otrzymał powołanie do kadry narodowej młodzików), w tym samym roku Andrzej Aniołek zdobył mistrzostwo Śląska w skoku wzwyż (186 cm). Wychowawcą i trenerem tych zawodników był nauczyciel wychowania fizycznego Aleksander Szyda .
Uczennica IV LO im. H. Sienkiewicza Teresa Jacniacka była powoływana do kadry narodowej w lekkiej atletyce (bieg 800 m). Dziewczęta z tegoż liceum w 1973 r. zdobyły IV miejsce w Ogólnopolskich Sztafetowych Biegach Przełajowych o Puchar Redakcji ,,Przeglądu Sportowego” i Telewizji Polskiej. Drużyna przełajowa dziewcząt z ,,Sienkiewicza” w następnym roku zdobyła na tej imprezie drugie miejsce. Zespół ten, który w tym okresie dwukrotnie wygrywał w województwie katowickim sztafetowe biegi przełajowe, przygotowywali Danuta i Zdzisław Pietrzykowie oraz Janusz Sokołowski. W 1975 r. lekkoatletki ,,Sienkiewicza” zdobyły IV miejsce w Krajowym Finale Drużynowych Zawodów Lekkoatletycznych o Puchar Redakcji ,,Sztandaru Młodych”, wśród startujących dziewcząt najlepszy wynik osiągnęła Alicja Sikora startująca w skoku wzwyż (165 cm). W latach 1973–75 znaczące sukcesy na arenach ogólnopolskich osiągały lekkoatletki ,,Sienkiewicza”: Teresa Jacniacka – brązowa medalistka mistrzostw Polski w biegu na 800 m, reprezentantka Polski juniorów, rekordzistka Polski na 3000 m, Elżbieta Kosowska – mistrzyni Śląska w biegu na 800 m, A. Sikora – mistrzyni Śląska w skoku wzwyż .
Począwszy od 1969 r. w celu aktywizacji środowisk sportowych szkolnych i podniesienia poziomu sportowego prowadzone było współzawodnictwo sportowe dla dziewcząt i chłopców szkół podstawowych.
W szkołach ponadpodstawowych wśród dziewcząt dominowało LO im. H. Sienkiewicza. W latach 1970–73 wśród szkół ponadpodstawowych w sportach zimowych na terenie miasta do najlepszych należeli uczniowie IV LO im. H. Sienkiewicza; w tymże okresie kilkunastokrotnie zwyciężali lub zdobywali czołowe miejsca w kategoriach dziewcząt i chłopców w łyżwiarstwie szybkim, biathlonie, a także w skokach narciarskich. Na mistrzostwach województwa katowickiego w 1972 r. chłopcy z LO im. H. Sienkiewicza zdobyli w tej dyscyplinie III miejsce .
Wybudowanie nowoczesnych, świetnie wyposażonych obiektów sportowych oraz znaczące sukcesy sportowe uczniów spowodowały, że decyzją Kuratora Oświaty w Katowicach w 1973 r. powołano do życia dwie klasy o profilu sportowym. Jedna klasa (żeńska) specjalizowała się w piłce ręcznej dziewcząt i w lekkiej atletyce. Jej wychowawczynią została Jadwiga Pietrzyk. Specjalnością klasy męskiej była koszykówka chłopców, opiekunem był mgr Edmund Kaczmarek. W następnych latach powoływano klasy sportowe o różnych specjalnościach, np. w 1974 r. klasę siatkarską chłopców (wychowawcą został Bogusław Pabin). W 1977 r. nastąpiły zmiany, powstały dwie klasy koedukacyjne: lekkoatletyczna i piłki siatkowej chłopców i dziewcząt. Kolejne przekształcenia miały miejsce w 1981 r., obok klasy lekkoatletycznej chłopców i dziewcząt powołano drugą – siatkarsko-koszykarską dziewcząt. W 1994 roku zredukowano klasy sportowe do jednej o charakterze lekkoatletycznym (dziewczęta i chłopcy) i siatkarsko-koszykarską (dziewczęta) .
We współzawodnictwie sportowym szkół ponadpodstawowych województwa katowickiego w latach szkolnych 1972/1973 i 1973/1974 ,,Sienkiewicz” zajmował IV miejsce. W 1975 r. w konkursie ,,Gazety Częstochowskiej” na najlepszą szkołę częstochowską w zakresie sportu w 30-leciu PRL zwyciężyło IV LO (wśród dziewcząt) .
Największe sukcesy na arenie ogólnopolskiej odnosili lekkoatleci. W 1978 r. podczas VI Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży w Ostrzeszowie ,,Sienkiewicz” zajął I miejsce w klasyfikacji szkół ponadpodstawowych. Na sukces ten złożyły się wyniki uzyskane przez Zdzisława Kozaka (VII miejsce), Krzysztofa Dimmicha (VII m.), Małgorzatę Wilk (VII m.), Jadwigę Szewczyk (XI m.). Wynik ten szkoła powtórzyła także podczas VII Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży. W 1980 r. wśród lekkoatletów największe sukcesy odniosła Małgorzata Wilk, zdobywając srebrny medal na Spartakiadzie oraz IV miejsce (w biegu na 3000 m) na Mistrzostwach Polski Juniorów w Białymstoku.
W 1979 r. uczeń „Sienkiewicza”, rekordzista województwa częstochowskiego w skoku wzwyż (208 cm) – Tomasz Sętowski został powołany do kadry narodowej juniorów.
Praca uczniów i nauczycieli IV LO owocowała coraz lepszymi wynikami indywidualnymi. W 1981 r. podczas Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży w Łodzi sypnęło medalami. Złote medale zdobyli: Jerzy Adamczyk w biegu na 400 m przez płotki, Jerzy Gaj w biegu na 400 m, a sztafeta męska 4 x 400 m (Jarosław Sobol, Jerzy Adamczyk, Janusz Paliwoda, Jerzy Gaj) – srebrny medal. W Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w Zabrzu Jerzy Gaj był pierwszy w biegu na 300 m, Anna Jędrychowska druga na tym samym dystansie, a Izabela Sobczyk trzecia w skoku wzwyż. W Mistrzostwach Polski Juniorów w Biegach Przełajowych Krzysztof Dimmich wygrał bieg na dystansie 5 km. Jerzy Adamczyk w Małym Memoriale Janusza Kusocińskiego zdobył brązowy medal w biegu na 400 m przez płotki.
W roku szkolnym 1982/83 rozpoczęła swe starty Małgorzata Kapkowska – biegaczka na średnich dystansach, która w następnych latach osiągnęła na arenach krajowych znaczne sukcesy, dołączając do kadry polskich olimpijczyków. W Mistrzostwach Polski Szkół Sportowych w Bydgoszczy zdobyła złoty medal na dystansie 400 m. Na tych samych zawodach Iwona Sawczyk uzyskała I miejsce w rzucie dyskiem, a Mariusz Organa zwyciężył w pchnięciu kulą.
W 1986 r. podczas Halowych Mistrzostw Polski Juniorów w Zabrzu medale zdobyli: Małgorzata Kapkowska (II miejsce w biegu na 1500 m), Agnieszka Lipińska (II miejsce w skoku wzwyż), Anna Stępień (III miejsce w biegu na 60 m przez płotki), Ewa Kaczuga (II miejsce w biegu na 600 m). W tymże roku podczas Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży w Biegach Przełajowych w Radomiu szkoła zajęła I miejsce drużynowo w kategorii dziewcząt.
W roku szkolnym 1987/88 pojawiła się następna zdolna lekkoatletka – Dorota Kata, która zdobywała laury w biegach na dystansach 400, 600 i 800 m. Obfitym w sukcesy lekkoatletyczne był rok 1988. Podczas Halowych Mistrzostw Polski Juniorów w Zabrzu (1988 r.) lekkoatleci ,,Sienkiewicza” uzyskali następujące wyniki: Dorota Kata – I miejsce w biegu na 600 m, Anna Stefańska – I miejsce w biegu na 1000 m, Agnieszka Swodczyk – II miejsce w wieloboju, Jacek Swodczyk – II miejsce w biegu na 1000 m, Agnieszka Lipińska – III miejsce w skoku wzwyż.
W czasie Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży w Biegach Przełajowych w Płocku (kwiecień 1988 r.) na podium stanęli: Jacek Swodczyk (I miejsce w biegu na 3000 m) i Anna Stefańska (II miejsce w biegu na 2000 m). ,,Sienkiewicz” trzeci raz z rzędu został Mistrzem Polski w biegach przełajowych. Sukces ten wywalczyli: A. Stefańska, J. Pierzyna, A. Rolka, M. Konopka, U. Mysz, I. Skorupska, E. Duchowicz, E. Kaczuga, M. Pietruszk, A. Garus, J. Swodczyk, A. Ociepa, M. Bobrowski.
Na kolejnej dużej imprezie – Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej we Wrocławiu (lipiec 1988r.) Mariusz Jakubowski uzyskał II miejsce w biegu na 200 m przez płotki, Iwona Lipowska zdobyła III miejsce w skoku wzwyż. Najwięcej jednak medali w tym roku lekkoatleci przywieźli z Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży w Pile, złote medale zdobyli wówczas: Agnieszka Stańczyk w biegu na 300 m przez płotki, Marta Kucharzewska w skoku wzwyż, Artur Paszkowski w biegu na 400m przez płotki, Jacek Swodczyk w biegu na 2000 m z przeszkodami. Triumfowały też Alina Paliwoda, Agnieszka Stańczyk, Ilona Skorupska, Anna Stefańska w sztafecie 4 x 400 m. Srebrne medale zdobyli: Justyna Pierzyna w biegach na 1500 m, Mariusz Ociepa w biegu na 400 m przez płotki, sztafeta 4 x 100 m (Piotr Ruszel, Tomasz Łuczyński, Artur Braksator, Mariusz Ociepa). Brązowymi medalami zadowolili się: Anna Stefańska w biegu na 800 m i Artur Ociepa w biegu na 3000 m z przeszkodami. Na tej imprezie IV LO zajęło I miejsce wśród zespołów szkolnych .
W kwietniu 1989 r. na Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży w Biegach Przełajowych w Piasecznie koło Warszawy drużynowo sportowcy ,,Sienkiewicza” uzyskali I miejsce w Polsce w kategorii juniorów młodszych i I miejsce w kategorii juniorów. Na sukces ten złożyły się występy takich zawodników jak: Dorota Kata (I miejsce indywidualnie), Artur Ociepa (II miejsce indywidualnie), Anna Garus, Urszula Mysz, Anna Stefańska, Jacek Swodczyk, Justyna Pierzyna, Ilona Skorupska, Anna Rolka, Renata Cichoń, Ewa Duchowicz, Małgorzata Konopka, Monika Suchodolska, Monika Rolka, Aneta Skrzypczyk, Halina Janicka, Paweł Zaskórski, Dariusz Gajda, Katarzyna Bednarek, Barbara Brandt. Sukces ten był też dziełem trenerów: Ryszarda Gondka, Marka Wójcika, Zygmunta Stempora. W tym roku podczas Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży w Kielcach Agnieszka Stańczyk zdobyła I miejsce w biegach na 400 m przez płotki, II miejsce zdobyła sztafeta 4 x 400 m (Alina Paliwoda, Agnieszka Stańczyk, Ilona Skorupska, Anna Stefańska). Anna Stefańska w biegu na 800 m także zajęła II miejsce .
W roku 1990 na Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów w Lekkiej Atletyce w Spale Tomasz Łuczyński zdobył I miejsce w biegu na 200 m, Anna Stefańska – III miejsce w biegu na 1000 m, Monika Suchodolska – III miejsce w biegu na 1000 m, Agnieszka Stańczyk – III miejsce w biegu na 300 m. Tomasz Łuczyński wracał z medalami również z kolejnych wielkich imprez ogólnopolskich: na Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży w Stargardzie Szczecińskim (lipiec 1990 r.) zdobył srebrny medal w biegu na 100 m, w styczniu 1991 r. w czasie Halowych Mistrzostw Polski Juniorów w Spale zajął I miejsce w biegu na 200 m, a podczas Mistrzostw Polski Juniorów w Zabrzu (lipiec 1991 r.) zwyciężył w biegu na 100 m i zajął III miejsce w biegu na 200 m. Na tych dwu ostatnich imprezach lekkoatletycznych Monika Suchodolska zdobyła brązowe medale w biegach na 2000 i 1500 m .
W czasie Halowych Mistrzostw Polski Juniorów w Spale (styczeń 1993) objawił się talent Izabeli Klimas; zdobyła I miejsce w kategorii juniorów młodszych w biegu na 1000 m. Zawodniczka ta zajmowała czołowe lokaty na kolejnych imprezach lekkoatletycznych rangi mistrzowskiej rozegranych w tymże roku. Podczas Mistrzostw Polski w Biegach Przełajowych w Płocku zajęła III miejsce w biegu na 2000 m, a na Mistrzostwach Polski Juniorów w Warszawie zdobyła srebrny medal w biegu na 800 m. Trenerem I. Klimas był Ryszard Gondek.
Praktycznie z każdej imprezy ogólnopolskiej rangi mistrzowskiej lekkoatleci z „Sienkiewicza” wracali z medalami. Podczas Mistrzostw Polski Młodzików w Łodzi (październik 1993 r.) Ewelina Nowińska zajęła II miejsce w biegu na 1000 m, Monika Moryń była druga w biegu na 300 m, Arkadiusz Hajdas zajął taką samą pozycję w biegu na 100 m. W czasie Halowych Mistrzostw Polski Juniorów w Spale (styczeń 1994 r.) złote medale zdobyli: Anna Konieczna (w biegu na 200 m), Dariusz Bonarski (w biegu na 1000 m), Przemysław Schabowski zajął III miejsce w skoku wzwyż. Podczas Mistrzostw Polski w Biegach Przełajowych rozgrywanych w kategorii juniorów i juniorów młodszych w Bydgoszczy (marzec 1994 r.) IV LO im. H. Sienkiewicza zajęło I miejsce w klasyfikacji szkół. Punkty dla drużyny zdobyli m.in.: Julita Kardynał (III miejsce w biegu na 3000 m), Arkadiusz Gembała (V miejsce w biegu na 5000 m), Ewelina Nowińska (VII miejsce w biegu na 3000 m).
Ogromnym sukcesem zakończył się udział lekkoatletów z IV LO w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w Kielcach (lipiec 1994 r.). Dariusz Bonarski zajął tam II miejsce w biegu na 800 m, Marcin Wójcik III miejsce w biegu na 400 m przez płotki, sztafeta 4 x 100 m także zajęła III miejsce, Konrad Trąbczyński był drugi w biegu na 100 m i trzeci w biegu na 200 m. Sukcesu dopełniła sztafeta 4 x 100 m, która zajęła III miejsce .
Z Halowych Mistrzostw Polski w Spale (styczeń 1995 r.) Anna Konieczna (bieg na 200 m), Ewelina Nowińska (bieg na 1000 m) wróciły ze złotymi medalami. Ewelina Nowińska przywiozła też złoty medal z Mistrzostw Polski w Biegach Przełajowych w Zamościu (kwiecień 1995 r.). Na imprezie tej ,,Sienkiewicz” zajął I miejsce w Polsce w klasyfikacji szkół .
Na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Biegach Przełajowych w Białej Podlaskiej (kwiecień 1999 r.) dziewczęta zdobyły drużynowe I miejsce w Polsce.
W czasie Halowych Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorów Młodszych w Spale (styczeń 2000 r.) Dawid Kulik zajął I miejsce w biegu na 600 m, Sylwester Połacik był trzeci w biegu na 600 m. Dawid Kulik zdobył również złoty medal w biegu na 3000 m podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Biegach Przełajowych w Bydgoszczy (kwiecień 2000 r.), podobnie jak w poprzednich latach. W punktacji szkolnej IV LO im. H. Sienkiewicza zajęło I miejsce.
Lekkoatletka Mariola Konowalska reprezentowała Polskę na Mistrzostwach Europy Juniorek w Lekkiej Atletyce w Grossetto (Włochy). Zajęła tam X miejsce w biegu na 2000 m z przeszkodami. Zawodniczka ta w 2001 r. zdobyła srebrny medal na tym samym dystansie podczas Mistrzostw Polski Juniorów w Zielonej Górze. Anna Struska na tym dystansie zajęła III miejsce.
Podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w biegach przełajowych w Kielcach (kwiecień 2002 r.) I miejsce w klasyfikacji szkół zajęło IV LO im. H. Sienkiewicza w Częstochowie. Aleksandra Jawor zajęła III miejsce w biegu na 3000 m.
W czasie Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży we Wrocławiu (lipiec 2002 r.) złote medale zdobyli Ernesta Tomza w biegu na 400 m, Aleksandra Jawor w biegu na 3000 m, Jakub Jelonek został srebrnym medalistą w chodzie na 10 km.
Ernesta Tomza zajęła też I miejsce w biegu na 400 m podczas Halowych Mistrzostw Polski Juniorów w Warszawie (styczeń 2003 r.), Łukasz Skoczyński był drugi w biegu na 200 m.
Swoją przynależność do czołówki polskich przełajowców podkreślili lekkoatleci „Sienkiewicza” podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Biegach Przełajowych w Międzyzdrojach (marzec 2003 r.), Aleksandra Jawor zajęła tam I miejsce w biegu na 3000 m, a Łukasz Skoczyński był drugi w biegu na 5000 m.
Na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Gdańsku (w lipcu 2003 r.) złote medale zdobyli: Ernesta Tomza w biegu na 400 m, Aleksandra Jawor w biegu na 3000 m, sztafeta 4 x 400 m, srebrne: Łukasz Skoczyński w biegu na 3000 m, Arkadiusz Suwalski w dziesięcioboju, Agnieszka Deska w chodzie na 5 km, brązowy medal w biegu na 3000 m – Angelika Kalarus.
Lekkoatletki „Sienkiewicza” w 2003 r. reprezentowały Polskę na imprezach lekkoatletycznych międzynarodowych. W Mistrzostwach Świata Juniorów w kanadyjskim Sherbrooke (lipiec 2003 r.) Aleksandra Jawor zajęła X miejsce w biegu na 3000 m, a podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Młodzieży Europejskiej w Paryżu (lipiec 2003 r.) Ernesta Tomza wywalczyła III miejsce w biegu na 400 m.
Również 2004 r. był pasmem sukcesów lekkoatletów. W czasie Halowych Mistrzostw Polski Juniorów w Spale (w styczniu 2004 r.) Aleksandra Jawor zajęła II miejsce w biegu na 3000 m, Agnieszka Deska zajęła II miejsce w chodzie na 3 km, Ernesta Tomza zajęła I miejsce w biegu na 600 m i II miejsce w biegu na 400 m, Monika Piątek zajęła III miejsce w biegu na 1000 m. Na kolejnej dużej imprezie – Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Zielonej Górze (lipiec 2004 r.) Pamela Glondalska zajęła III miejsce w biegu na 3000 m, Monika Piątek zajęła II miejsce w biegu na 1500 m.
W trakcie Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w biegach przełajowych w Płocku (marzec 2004 r.) Monika Piątek zajęła II miejsce w biegu na 2000 m. W czasie Mistrzostw Polski Juniorów w Biegach Przełajowych w Kwidzynie Aleksandra Jawor zajęła I miejsce w biegu na 4 km, a Grzegorz Urbaniak zajął III miejsce w biegu na 3 km. Podczas Mistrzostw Polski Juniorów w Białymstoku (w czerwcu 2004 r.) Aleksandra Jawor zajęła I miejsce w biegu na 5000 m i II miejsce w biegu na 3000 m, Ernesta Tomza zajęła II miejsce w biegu na 400 m, sztafeta 4 x 400 m zajęła I miejsce (E. Tomza, A. Jawor, K. Rydz, P. Noszczyk).
Podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Zielonej Górze (w lipcu 2004 r.) Monika Piątek zdobyła II miejsce w biegu na 1500 m, a Pamela Glondalska brązowy medal w biegu na 3000 m.
Na Mistrzostwach Polski Juniorów w dziesięcioboju w Kielcach w 2005 r. Arkadiusz Suwalski zajął II miejsce. W lipcu tego samego roku odbyła się Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Warszawie, podczas której Daniel Woch zajął I miejsce w biegu na 2000 m z przeszkodami, Agnieszka Pałuszka zajęła II miejsce w biegu na 1500 m z przeszkodami.
W 2006 r. podczas Halowych Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorów Młodszych w Spale Ewa Kalarus była pierwsza w biegu na 2000 m, a Monika Piątek trzecia w biegu na 800 m .
Na terenie Częstochowy i województwa częstochowskiego w grach zespołowych największe sukcesy odnosiła szkoła w siatkówce dziewcząt i chłopców i koszykówce dziewcząt. W roku szkolnym 1978/79 zarówno drużyna siatkarska dziewcząt jak i chłopców zdobywały złote medale Mistrzostw Częstochowy.
Począwszy od roku szkolnego 1983/84, aż do 1999 r. dziewczęta z IV LO całkowicie zdominowały rozgrywki miejskie i wojewódzkie. W tym okresie zdobyły 16 razy mistrzostwo Częstochowy i województwa częstochowskiego, i raz (w roku szkolnym 1996/97) wicemistrzostwo województwa. W tym okresie siatkarze trzykrotnie zdobywali wicemistrzostwo Częstochowy i województwa. Drużynami siatkarskimi opiekowali się znakomici fachowcy: Zofia Bogucka (trener II klasy siatkówki), Janusz Wojtyna (trener II klasy siatkówki) pracujący w szkole w latach 1983–1985, Zbigniew Biegański (posiadający również II klasę trenerską) zatrudniony w szkole w 1979 r.
Porównywalne z siatkarkami sukcesy sportowe odnosiły szkolne drużyny koszykówki żeńskiej. W roku szkolnym 1972/73 dziewczęta zdobyły mistrzostwo Częstochowy. W latach 1978–1999 koszykarki w takim samym stopniu jak siatkarki zdecydowanie zdominowały rozgrywki szkolne, zwyciężając piętnastokrotnie w mistrzostwach Częstochowy i województwa częstochowskiego. Koszykarze w tym okresie także posiadali liczące się w mieście i województwie zespoły: dwukrotnie zdobywali mistrzostwo Częstochowy i województwa (1978/79, 1983/84). Koszykarki podczas XIV Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży w 1987 r. w Elblągu zdobyły IV miejsce (drużynę stanowiły: siostry Aleksandra i Renata Bąkowicz, Zofia Piekarska, Monika Kowalczyk, Aneta Jaros, Katarzyna Górniak, Agnieszka Taudul; opiekunem zespołu był Tomasz Rutkowski). Na kolejnej – XV Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży w Olsztynie (1988 r.) zespół MKS ,,Żak” oparty na uczennicach IV LO zajął VIII miejsce. W 1989 r. podczas Mistrzostw Świata Szkół w Koszykówce Dziewcząt w Orleanie drużyna z ,,Sienkiewicza” zajęła VII miejsce (na 19 startujących ekip). Żeńskie drużyny koszykówki prowadzili tacy znakomici trenerzy jak: Tadeusz Nowak (trener I klasy pracujący w szkole od 1975 r.), Tomasz Rutkowski (zatrudniony w szkole w latach 1985–1989), a także Edmund Kaczmarek (prowadzący zajęcia z młodzieżą w latach 1987–1993, a wcześniej w okresie 1972–1974). Drużynami koszykarskimi chłopców opiekowali się: Tadeusz Zaleski, który uczył w szkole w latach 1975–1979 oraz wymieniony już Tadeusz Nowak.
Skromniejsze sukcesy szkoła notowała w piłce ręcznej dziewcząt. Największym osiągnięciem w tej dyscyplinie było IV miejsce w mistrzostwach Polski w Poznaniu: drużynę tę przygotowała do rozgrywek Danuta Pietrzyk (pracowała w szkole okresie 1971–1976). W latach 80. i 90. piłkarki ręczne trzykrotnie zdobywały tytuły mistrzyń województwa częstochowskiego (1983/84, 1986/87, 1997/98). Piłkarkami ręcznymi w ,,Sienkiewiczu” w tym okresie opiekowała się Jolanta Mantej, pracująca w szkole od 1976 roku .
Oprócz dyscyplin sportowych, w których szkoła specjalizowała się, czyli lekkoatletyka, gry zespołowe (głównie siatkówka i koszykówka), sportowcy szkolni zdobywali medale mistrzostw Częstochowy i województwa częstochowskiego w tenisie stołowym dziewcząt (I miejsce w województwie w roku szkolnym 1987/88, 1988/89, 1989/90), chłopców (II miejsce w mistrzostwach Częstochowy i województwa w roku szkolnym 1987/88 i I miejsce w mistrzostwach Częstochowy w 1988/89), szachach (dwukrotne II miejsce w mistrzostwach Częstochowy dziewcząt – 1987/88, 1988/89, I miejsce w Wojewódzkiej Olimpiadzie Szachowej – drużyn mieszanych dziewczęta i chłopcy – w roku szkolnym1977/78). W latach osiemdziesiątych odnoszono też sukcesy w dyscyplinach, w których we wcześniejszym okresie szkoła miała tradycje, np. w roku szkolnym 1989/90 wywalczono I miejsce w wojewódzkich i okręgowych zawodach strzeleckich ,,Srebrne Muszkiety” .
W pewnym okresie do tradycji w „Sienkiewiczu” należały plebiscyty na najlepszych sportowców szkoły. Na przykład w roku szkolnym 1974/75 najlepszą dziesiątkę tworzyli: Alicja Sikora – lekkoatletka (skok wzwyż), Krzysztof Kuzak – siatkarz, Elżbieta Kozak – piłka ręczna, Teresa Balicka – lekkoatletka, Krzysztof Kuteraś – koszykarz, Małgorzata Klimek – koszykarka, Dariusz Hajdenrajch – siatkarz, Jerzy Łebkowski – siatkarz, Marek Wojtal – siatkarz, Olga Piłatowicz – narciarstwo klasyczne. W roku szkolnym 1982/83 wybrano najlepszą dwunastkę sportowców: Małgorzata Kapkowska – lekkoatletyka, Joanna Maciąg – siatkówka, Izabela Sobczyk - lekkoatletyka, Joanna Kozak – siatkówka, Krzysztof Boruc – siatkówka, Iwona Sawczuk – lekkoatletyka, Krzysztof Mazurek – tenis stołowy, Jolanta Rembielak – lekkoatletyka, Ewa Grabarczyk – lekkoatletyka, Renata Józefowska – piłka ręczna, Alicja Rarok – koszykówka, Wojciech Wawroński – koszykówka .
Atmosferę sportową szkoły dopełniały spotkania ze znanymi polskimi sportowcami. Mogli oni podzielić się z młodymi sportowcami swoim doświadczeniem, wrażeniami z wielkich imprez, olimpiad, mistrzostw świata. W 1977 r. gościem szkoły był rekordzista Polski w biegu na 400 m – Jan Werner. W dniu 3 IV 1979 w IV LO odbyła się wojewódzka inauguracja Dni Olimpijczyka. Zaproszeni zostali wówczas: słynny bokser, dwukrotny złoty medalista olimpijski Jerzy Kulej oraz najlepszy siatkarz Mistrzostw Świata w 1974 r. w Meksyku Stanisław Gościniak. We wrześniu 1987 r. zainaugurowany został Rok Sportowy. Z tej okazji zaproszono na spotkanie z młodzieżą wielokrotnych mistrzów świata i Europy w lataniu precyzyjnym, pilotów Aeroklubu Częstochowskiego – Janusza Darochę i Włodzimierza Skalika. W roku szkolnym 1992/93 młodzież spotkała się ze znaną wielokrotną złotą medalistkę olimpijską, lekkoatletkę Ireną Szewińską, a w 1994 r. z szremierzem Ryszardem Parulskim wielokrotnym medalistą mistrzostw świata .
Z nauczycieli wychowania fizycznego pracujących w IV Liceum im. Henryka Sienkiewicza wielu położyło duże zasługi dla rozwoju sportu szkolnego. Na wymienienie zasługują: Julian Lewandowski, Aleksander Szyda, Stefania Rabęcka, Kazimierz Ostrowski, Stanisław Kupczyk, Tomasz Rutkowski, Jadwiga Pietrzyk, Bogusław Pabin, Zdzisław Pietrzyk, Marek Wójcik, Jacek Gibiński, Ryszard Gondek, Zofia Bogucka, Zbigniew Biegański, Jolanta Mantej, Jerzy Skrzypczyk, Zygmunt Stempor, Tadeusz Nowak – zastępca dyrektora szkoły ds. sportowych, pełniący tę funkcję od 1977 roku do chwili obecnej .
Oprócz sportu kwalifikowanego o charakterze wyczynowym w „Sienkiewiczu” było miejsce także dla działalności rekreacyjnej i turystycznej. Zawody sportowe o charakterze rekreacyjnym, gromadzące znaczną liczbę uczniów, odbywały się w ramach czerwcowych dni sportu. Nauczyciele wychowania fizycznego, którzy byli organizatorami dni sportu, starali się, by w grach i zabawach sportowych brało udział jak najwięcej młodzieży.
Rekreacja, a także turystyka wypełniały w znacznej części program organizowanych od 1977 r. zlotów sienkiewiczaków. W zlotach odbywających się na Zielonej Górze, przygotowywanych przez organizacje działające w szkole (harcerzy, Szkolny Klub Sportowy, Ligę Obrony Kraju, Polski Czerwony Krzyż), a także samorząd uczniowski wraz z nauczycielami i rodzicami, uczestniczyła cała społeczność szkolna. Każdy zlot rozpoczynał się w momencie, gdy wszystkie zespoły klasowe wyruszały ze szkoły wyznaczonymi trasami na Zieloną Górę. W programie zlotów najwięcej miejsca zajmowały różnego rodzaju zawody rekreacyjne: biegi sztafetowe, patrolowe, zręcznościowe (w tzw. małpim gaju), przeciąganie liny, zdobywanie Odznaki Sportów Obronnych. Rozgrywano też mecze w grach zespołowych – reprezentacje klas przeciwko sobie, a także niezwykle emocjonujące spotkania reprezentacji uczniów przeciwko drużynom złożonym z rodziców i nauczycieli. Zloty kończyły się podsumowaniem i ogłoszeniem wyników oraz wręczeniem dyplomów najlepszym zespołom klasowym. Zloty sienkiewiczaków na Zielonej Górze organizowane były do 2000 roku.
Do tradycji szkoły należy organizowanie wycieczek rekreacyjno-krajoznawczych regionalnych (głównie po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej), krajowych, a także zagranicznych. Należy tu wspomnieć o wyprawach turystycznych organizowanych w latach 90. i po roku 2000 przez Aleksandra Cieślaka, nauczyciela przysposobienia obronnego. Uczniowie pod jego wodzą byli w Niemczech, Francji, Anglii, Szkocji, Walii, Irlandii, Hiszpanii, we Włoszech, na Węgrzech, w Danii, Norwegii (przylądek północny), Finlandii, Szwecji, a także w Indiach, Nepalu, Himalajach, Egipcie, Izraelu oraz w USA.

7. Zjazdy absolwentów. Pamięć o patronie szkoły, nauczycielach i wychowankach

Spotkania i zjazdy wychowanków „Sienkiewicza” są częścią tradycji szkoły. Odbywały się przed II wojną światową i po jej zakończeniu.
Powojenne spotkania sienkiewiczaków rozpoczęły się od Zjazdu byłych Uczniów Gimnazjum Państwowego im. H. Sienkiewicza z lat 1915–1945. Odbył się on w dniach 20 i 21 października 1945 r. Wzięło w nim udział około 200 osób. W pierwszym dniu zjazdu uczestnicy spotkali się na podwieczorku w sali Hotelu „Polonia”, a później wzięli udział w przedstawieniu w Teatrze Miejskim. Staranie wypełniony był program drugiego dnia zjazdu: po zbiórce na dziedzińcu przed szkołą absolwenci przemaszerowali ze sztandarem do kościółka przy szkole. Po mszy świętej uroczyście przekazano sztandar młodzieży gimnazjum i nastąpiła defilada przed sztandarem. Popołudniową część zjazdu wypełniły obrady (w sali kameralnej Teatru Miejskiego), później uczestnicy spotkali się na wspólnym obiedzie połączonym z koncertem .

Wojenne losy wielu uczniów i nauczycieli nie były wtedy jeszcze znane. Z czasem dopiero zaczęły przychodzić wieści o tych, którzy polegli, walcząc w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, na froncie wschodnim, w konspiracji na terenie kraju, a także zginęli w egzekucjach, w niemieckich obozach koncentracyjnych lub zostali zamordowani przez NKWD w Katyniu.
W dniu 30 V 1948 r. odbył się zjazd maturzystów z jednego rocznika – 1938, a dziesięć lat później, 4 V 1958 szkoła gościła Wychowanków Szkoły Polskiej z lat 1906–1914.
W szkole, która przeszła gruntowny remont, w dniach 27–28 IX 1958 r. odbył się drugi powojenny zjazd wychowanków szkoły z lat 1915–1939. Protektorat nad uroczystością objął biskup częstochowski ks. dr Teodor Kubina, co świadczy o randze wydarzenia. Specjalnie na zjazd został opracowany przez Stefana Wojaka, przewodniczącego komitetu organizacyjnego zjazdu, „Rys historyczny I Gimnazjum Państwowego im. H. Sienkiewicza w Częstochowie”. Uczestnicy ufundowali tablicę pamiątkową z napisem: „W hołdzie nauczycielom i wychowankom I Gimnazjum Państwowego im. H. Sienkiewicza, straconym i poległym za Ojczyznę w latach 1915–1945. Zjazd wychowanków. Wrzesień 1958”. Tablicę (na I piętrze budynku) odsłonił nauczyciel Jan Kozicki. Wcześniej, w dniu 20 IX 1958 r. w Warszawie w podziemiach katedry św. Jana absolwenci złożyli kwiaty na grobie Henryka Sienkiewicza . Zjazdowi z 1958 r. towarzyszyły artykuły prasowe, autorstwa przedwojennego nauczyciela Konstantego Karwana, dotyczące historii szkoły. Ukazały się one w „Życiu Częstochowy” i „Gazecie Częstochowskiej” .
Po 1958 r. absolwenci „Sienkiewicza” spotykali się wielokrotnie: były to głównie spotkania poszczególnych roczników klas. Kolejne spotkanie sienkiewiczaków zostało wyznaczone na 16 X 1965, Zjazd Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. H. Sienkiewicza zorganizowany został z okazji pięćdziesięciolecia szkoły. Pamiętano o zmarłych i poległych profesorach i absolwentach. Ich pamięci poświecony był apel. W programie zjazdu był przewidziany czas na referaty, a także dyskusję i podjęcie uchwał zjazdowych. Uczestnicy zgromadzenia uchwalili, że powinno zostać utworzone Muzeum Pamiątek Szkolnych. Ufundowali także ekslibris dla biblioteki szkolnej .

W kolejnych latach odbywały się spotkania i zjazdy absolwentów szkoły. W dniu 3 X 1987 r. miał miejsce zjazd maturzystów z rocznika 1967.
W 1992 r. odbyło się spotkanie absolwentów, którzy ukończyli szkołę do 1939 r. Przewodniczącym komitetu organizacyjnego był Mirosław Kuźnicki. Podczas spotkania Anna Zajdler przedstawiła przedwojenną historię szkoły.
W 1994 r. z inicjatywy dyrekcji szkoły oraz byłych jej uczniów powstało Towarzystwo Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. H. Sienkiewicza zwane popularnie Towarzystwem Sienkiewiczaków. Jego pierwszym prezesem został Ryszard Frączyk – pedagog, pracownik szkoły. Najważniejszą inicjatywą, z którą wyszło Towarzystwo, było zorganizowanie w 1995 r., z okazji 80-lecia istnienia Gimnazjum i Liceum im. H. Sienkiewicza, kolejnego zjazdu wychowanków wszystkich roczników . Odbył się on w dniach 6–8 X 1995. W programie uroczystości znalazły się były m.in.: odsłonięcie na ścianie koło wejścia do szkoły tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci kapitana Jerzego Kurpińskiego „Ponurego”, złożenie kwiatów na grobach nauczycieli i wychowanków, msza święta w intencji wychowanków i nauczycieli, akademia rocznicowa oraz bankiet dla uczestników zjazdu. W spotkaniu wzięło udział około tysiąca osób. Owocem zjazdu był wydany już po jego zakończeniu specjalny numer „Świata Szkolnego” z 1995 r. – poświęcony Zjazdowi Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Henryka Sienkiewicza; zawierał on m.in. program spotkania, fotografie z poszczególnych części zjazdu, wspomnienia uczestników .

W 2003 r. sporym wydarzeniem w szkole było spotkanie klas, które zdawały maturę w 1978 r. Pierwsza część imprezy z udziałem wychowawców nauczycieli i dyrekcji odbyła się w sali teatralnej szkoły. Później uczestnicy bawili się w sali przy Komendzie Miejskiej Policji . W dniu 19 V 2007 r. klasy IVa i IVc z rocznika maturalnego 1972 zorganizowały spotkanie w 35 lat po maturze, było to bodajże ostatnie odnotowane w kronikach szkoły spotkanie rocznikowe absolwentów. Spotkań klasowych, rocznikowych, odbyło się od 1995 r. dużo więcej, jednak nie sposób wszystkie wymienić (a nie o wszystkich informacje dotarły do szkoły).
Podobnie jak przed 1939 r., tak i po wojnie pielęgnowana była pamięć patrona szkoły. Już 14 XII 1946 r. w szkole odbyły się obchody pamięci H. Sienkiewicza. Uzyskany dochód – 28 000 złotych organizatorzy przeznaczyli na stypendia dla uczniów.
W różny sposób starano się przybliżyć uczniom, a także mieszkańcom miasta spuściznę literacką Henryka Sienkiewicza. Na przykład 2 V 1960 r. podczas obchodzonego po raz pierwszy Dnia Oświaty Narodowej przez miasto przemaszerowały w barwnym pochodzie sienkiewiczowskie postacie: Jan Kazimierz w otoczeniu Górali, Staś i Nel na drewnianym słoniu, Jagienka, Krzyżacy, a także Tatarzy, Szwedzi, latarnik z latarnią. Inicjatorem i współtwórcą całego przedsięwzięcia był nauczyciel przysposobienia obronnego, z wykształcenia plastyk – Kazimierz Ostrowski.
Ważną częścią pamięci o patronie szkoły były spotkania z potomkami pisarza. W dniu 17 X 1962 r. do szkoły przyjechali Zuzanna Sienkiewicz – synowa Henryka Sienkiewicza i Juliusz Sienkiewicz – wnuk pisarza. W następnych latach kontynuowano tradycję tych spotkań: w dniu 21 X 1980 r. młodzież poznała wnuczkę H. Sienkiewicza – Marię Sienkiewicz. Z kolei 14 XI 1986 r. w szkole odbyła się uroczysta sesja przygotowana przez polonistkę – Elżbietę Kurbiel i Alicję Kaliściak poświęcona 140 rocznicy urodzin i 70 rocznicy śmierci patrona szkoły. Wzięli w niej udział: Maria Sienkiewicz, wnuczka pisarza i Ignacy Moś kustosz Muzeum im. H. Sienkiewicza w Poznaniu, a także polonista z Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie prof. Edward Polanowski. W roku tym ogłoszonym rokiem sienkiewiczowskim odbywał się konkursy literackie, plebiscyty, a także wycieczki do Muzeum Literackiego H. Sienkiewicza w Oblęgorku.
W lutym 1969 r. dyrektor Kwieciński przedłożył Radzie Pedagogicznej pomysł utworzenia Muzeum Pamiątek Szkolnych. W utworzonym muzeum zaczęto gromadzić wszelkie dokumenty, fotografie i inne pamiątki związane z historią „Sienkiewicza”.
W szkole cyklicznie odbywały się programy literackie i akademie poświęcone patronowi. Niejednokrotnie, tak jak to miało miejsce 28 II 1984 r., imprezy te łączone były z konkursami wiedzy o H. Sienkiewiczu. W dniu 25 IX 1980 r. uczniowie mieli okazję wysłuchania monodramu Mój dziad Henryk, przygotowanego przez Barbarę Wachowicz, a wykonanego przez Marię Sienkiewicz . W dniach 19–20 V 1986 r. młodzież z klas II i III wzięła udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej W 100-lecie Trylogii H. Sienkiewicza, zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Częstochowie . W roku szkolnym 1989/90 odbyła się ciekawa wycieczka związana z patronem szkoły – uczniowie pod opieką nauczycieli wyjechali na Białoruś i Ukrainę, szlakiem bohaterów Trylogii.
Od 1973 r. na placu szkolnym znajduje się pomnik Henryka Sienkiewicza. Wykonany został w latach 1969–73 przez znanego częstochowskiego rzeźbiarza, Stefana Policińskiego . W 1996 r. w 25 rocznicę odsłonięcia pomnika został wyremontowany jego cokół. W trzy lata później, 12 II 1999 r. uczniowie z własnej inicjatywy odczyścili figurę pisarza, fundując mu kąpiel. Zdarzenie to zbiegło się z lokalną premierą filmu Ogniem i mieczem, zorganizowaną w kinie „Wolność” specjalnie dla uczniów LO im. H. Sienkiewicza.
Należy wymienić osoby, które dbają o pamięć, historię i tradycję szkoły – dokumentują, gromadzą materiały. Mowa tutaj o Annie Zajdler, która przez wiele lat była opiekunką Muzeum Pamiątek Szkolnych, zbierając materiały pieczołowicie, opisując dokumenty, fotografie, Alicji Kaliściak bibliotekarce, nauczycielce historii Joannie Maduzi oraz Dorocie Lechowicz-Staszkiewicz, prowadzącej kroniki szkolne .
Ważnym elementem kształtującym patriotyzm szkolny, spajającym społeczność sienkiewiczaków jest nawiązywanie do tradycji szkoły, m.in. przypominanie o ludziach, którzy byli związani ze szkołą – nauczycielach i absolwentach. W marcu 1971 r. młodzież uczestniczyła w rajdzie śladami sienkiewiczaków, którzy jako ochotnicy walczyli w III powstaniu śląskim.
W listopadzie 2006 r. miała miejsce podniosła uroczystość wmurowania w ścianę szkoły tablicy z nazwiskami wybitnych oficerów Drugiej Rzeczypospolitej, którzy uczyli się w murach szkoły. Uczniowie „Sienkiewicza” biorący udział w tej uroczystości otrzymali okolicznościowy druk ulotny, który zawierał życiorysy, fotografie oficerów, którym poświęcono tablicę.
Od kilku lat biogramy nauczycieli i wybitnych absolwentów szkoły opracowuje i publikuje na łamach „Gazety Wyborczej”, „Życia Częstochowskiego” i „Gazety Częstochowskiej” nauczyciel „Sienkiewicza” Aleksander Cieślak. Znakomitym kompendium wiedzy o dawnej i współczesnej szkole, o ludziach, którzy do niej chodzili, pedagogach, którzy uczyli jest strona internetowa „Sienkiewicza” (http:www.absolwenci. sieniu.czest.pl) stworzona i prowadzona jest przez zespół uczniów pod kierunkiem A. Cieślaka. Można odnaleźć tam spisy uczniów poszczególnych roczników, nauczycieli, życiorysy absolwentów, a także ogromną liczbę fotografii, anegdot, wspomnień. Strona ta jest także miejscem kontaktu ze szkołą sienkiewiczaków z Polski i świata.

[Komentarze (1)]
- Redakcja Strony -
- Absolwenci -
- Wyszukiwanie -
- IV L.O. w Internecie -
- Absolwenci innych LO -

Projekt i wykonanie: © 2005 Tomasz 'Skeli' Witaszczyk, all rights reserved.
Modified by X-bot
Hosting stron internetowych