- Strona Główna -
- Historia Szkoły -
- Różności -
- Kronika Szkoły -
- Spotkania po latach -
- Muzeum - Kroniki -
Almanach Absolwentów IV L.O. im. H. Sienkiewicza w Częstochowie

Baron Stanisława ( 1893 - 1972 )

Autor: Cieślak Aleksander
Data dodania: 18.08.2005 23:54:27

Baron Stanisława


Urodziła się 28 listopada 1893 roku w Jasieniu w województwie lwowskim. Wychowała się w rodzinie inteligenckiej. Rodzicami byli Jan i Rozalia z domu Drozd. Ojciec był urzędnikiem i utrzymywał rodzinę z pensji ( zmarł w 1920 r. ). Stanisława Baron ukończyła czwartą klasę szkoły wydziałowej żeńskiej w prywatnym Seminarium Nauczycielskim PP Benedyktynek we Lwowie i 2 lipca 1912 roku otrzymała świadectwo dojrzałości. Jako przedmiot dodatkowy wybrała grę na skrzypcach. Przedmiot ten zaliczyła na ocenę bardzo dobrą. W roku 1920 rozpoczęła czteroletnią szkołę języków obcych „ Ecole reform ”we Lwowie. Po ukończeniu szkoły zaczęła uczyć języka niemieckiego i angielskiego w Prywatnym Gimnazjum Olgi Filip później Żychewiczowej we Lwowie, gdzie była zatrudniona do wybuchu II wojny światowej. W roku 1934 i 1938 przebywała w Egipcie w celu pogłębienia znajomości języka angielskiego. W okresie od 1939 do 1942 roku pracowała dorywczo w biurze. W roku 1942 otrzymała posadę kierowniczki zakładu ubezpieczeń „ Piast ” – filia w Częstochowie, gdzie przepracowała cały okres okupacji niemieckiej, aż do chwili zawieszenia działalności tego Towarzystwa. W tym czasie uczyła języka angielskiego na niezorganizowanych kompletach.
Od 1 lutego 1945 roku powróciła do pracy w szkole ucząc języka niemieckiego i angielskiego w Prywatnym Liceum Żeńskim Stowarzyszenia „ Nauka i Praca ”mieszczącego się wówczas na ulicy Jasnogórskiej 30. Prowadziła równocześnie kancelarię szkolną w tejże szkole. Ponadto od 1 września 1945 roku zaczęła uczyć języka angielskiego w gimnazjum i liceum dla dorosłych oraz w Liceum i Gimnazjum Mechanicznym ( języka niemieckiego ).
Od 8 do 27 lipca 1946 roku uczestniczyła w Centralnym Kursie zorganizowanym przez Ministerstwo Oświaty dla nauczycieli języków obcych zorganizowanym w Państwowym Liceum i Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Sopocie. Kolejny drugi kurs, który ukończyła był kursem bibliotekarskim, który przeprowadzony został w dniach od 1 do 16 lipca 1950 roku w Kielcach.
Od 1951 roku została zatrudniona w I LO im. J. Słowackiego w charakterze nauczyciela języka angielskiego i dodatkowo w bibliotece. W szkole tej pracowała do 1961 roku.
W międzyczasie uzupełniała etat w Liceum dla Pracujących. Następnie rozpoczęła pracę w Liceum korespondencyjnym ( budynek mieścił się w liceum im. H. Sienkiewicza w Częstochowie ). Równocześnie została zatrudniona w Liceum Im. H. Sienkiewicza, jako nauczycielka języka niemieckiego i bibliotekarka.
W tym okresie swoją wiedzę i zapał w pracach na rzecz dzielnicy i jej mieszkańców potrafiła skutecznie wykorzystać pracując w komitecie Blokowym Nr 28. O jej działalności na tym polu pisała kilkakrotnie lokalna prasa ( Życie Częstochowy z dnia 1 i 9 października 1954 r.; Dziennik Zachodni z dnia 2 października 1954 r. ). Doceniając jej aktywność Rada miasta zapraszała ja na sesje.
22 lipca 1957 roku została uchwałą Rady Państwa odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi.
W roku 1962 została zatrudniona w Studium Nauczycielskim w Częstochowie w charakterze wykładowcy języka niemieckiego.
W roku 1969 obchodziła rocznice 30 – lecia pracy nauczycielskiej.
Otrzymała szereg wyróżniających dyplomów : Za czynny udział w pracach Komitetu blokowego nr 28; Za aktywna prace w Lidze Przyjaciół Żołnierza i wiele innych. Brała czynny udział w pracach społecznych organizowanych przez Komendę „ Służba Polsce ”.
Pod koniec lat 70 - tych przeszła na emeryturę.
W arkuszach spostrzeżeń dla nauczycieli można spotkać zapis dyrektora LO im. H. Sienkiewicza. " Nauczycielka o bogatej wiedzy, potrafiąca umiejętnie przekazać ją młodzieży. sprawiedliwa i wymagająca - o wysokiej kulturze osobistej ".
Zmarła w październiku 1972 roku.


[Komentarze (2)]
- Redakcja Strony -
- Absolwenci -
- Wyszukiwanie -
- IV L.O. w Internecie -
- Absolwenci innych LO -

Projekt i wykonanie: © 2005 Tomasz 'Skeli' Witaszczyk, all rights reserved.
Modified by X-bot
Hosting stron internetowych