- Strona Główna -
- Historia Szkoły -
- Różności -
- Kronika Szkoły -
- Spotkania po latach -
- Muzeum - Kroniki -
Almanach Absolwentów IV L.O. im. H. Sienkiewicza w Częstochowie

Biogram Lecha Ostrowskiego

Autor: Cieślak Aleksander
Data dodania: 04.10.2007 09:23:00
Lech Ostrowski w środku
Lech Ostrowski w środku

Lech Ostrowski siedzi - pierwszy od lewej- przed budynkiem LO Sienkiewicza
Lech Ostrowski siedzi - pierwszy od lewej- przed budynkiem LO Sienkiewicza

Dolne zdjęcie - drugi od prawej
Dolne zdjęcie - drugi od prawejUrodził się 5 sierpnia 1933 roku w Częstochowie. Jego rodzicami byli Paweł i Maria z domu Ostrowska. Ojciec był majstrem w zakładzie lniarskim w Gnaszynie, matka nie pracowała, zajmowała się domem. Po ukończeniu szkoły podstawowej podjął naukę w Liceum im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie. Uchwałą Państwowej Komisji Egzaminacyjnej zdał egzamin dojrzałości 4 czerwca 1951 roku. Następnie podjął studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu. W roku 1962 studia ukończył otrzymując dyplom lekarza medycyny.
Początek swojej pracy zawodowej rozpoczął od stażu w Szpitalu Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej. W tym okresie odbył też obowiązkową okresową służbę wojskową w Gdyni. Stamtąd powróci do swojego miasta rodzinnego i został zatrudniony w szpitalu miejskim w dzielnicy 1000 – lecia.
Od początku swojej pracy specjalizował się w zakresie chirurgii i anestezjologii. Pierwszym ważnym dokonaniem w swej pracy było uzyskanie w roku 1969 pierwszego stopnia specjalizacji w zakresie anestezjologii, a dwa lata później z chirurgii ogólnej. W roku 1977 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie uzyskał tytuł lekarza specjalisty anestezjologii i reanimacji. Od tego momentu Lech Ostrowski angażuje się w organizowanie pierwszego w Częstochowie działu anestezjologii i intensywnej terapii. Jako twórca tego oddziału Lech Ostrowski po wygraniu konkursu został jego ordynatorem. Praktycznie od tamtego czasu szpital na 1000 – leciu był kojarzony w Częstochowie i regionie jako szpital przyjmujący chorych z największym zagrożeniem. W roku 1983 w szpitalu tym wydzielono specjalistyczny zespól operacyjny na okres pobytu Papieża w Częstochowie. Osoba odpowiedzialna za anestezjologie był Lech Ostrowski.
W swej pracy zawodowej zajmował się prowadzeniem szkolenia nowych kadr lekarskich i średniego personelu medycznego. Jako pierwszy w Częstochowie wprowadził elektrody endokawitarne u chorych ze zmianami w mięśniu serca wywołującymi napady zespołowe M.A.S.
Dr Lech Ostrowski był członkiem Towarzystwa Lekarskiego w Częstochowie, Polskiego Towarzystwa Anestezjologicznego, Towarzystwa Chirurgów Polskich( wziął udział między innymi w 50 jubileuszowym zjeździe tego towarzystwa ), Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Pracował też między innymi w szpitalu w Krzepicach. Był również biegłym sadowym w Sądzie w Częstochowie.
W roku 1995 brał udział w II Światowym Kongresie Polonii Medycznej, który miał miejsce w Częstochowie.
W życiu prywatnym pasjonował się historią wojskowości. W sposób szczególny badał biografie wybitnych postaci wojskowych. Jego drugim hobby było myślistwo i wędkowanie.
Dr Lech Ostrowski znany był w środowisku medycznym jako specjalista od wyjątkowo ciężkich przypadków. W sytuacjach zdawało się bez wyjścia potrafił uratować życie. Wielu poszkodowanych i chorych, z zawałami i po wylewach zawdzięcza życie jego decyzjom i wyjątkowej lekarskiej intuicji. Ale za tymi cechami kryła się wiedza i dobra wola.
Zawsze okazywał serce nie tylko chorym , ale wszystkim , którzy potrzebowali pomocy.
Zmarł nagle 4 maja 1996 roku. Pochowany został na cmentarzu św. Rocha .


[Komentarze (0)]
- Redakcja Strony -
- Absolwenci -
- Wyszukiwanie -
- IV L.O. w Internecie -
- Absolwenci innych LO -

Projekt i wykonanie: © 2005 Tomasz 'Skeli' Witaszczyk, all rights reserved.
Modified by X-bot
Hosting stron internetowych