- Strona Główna -
- Historia Szkoły -
- Różności -
- Kronika Szkoły -
- Spotkania po latach -
- Muzeum - Kroniki -
Almanach Absolwentów IV L.O. im. H. Sienkiewicza w Częstochowie

Lata wojny i po

Strony:
Rada Pedagogiczna 07.10.1946 r.
Dodany 02.11.2005 20:36:47 przez: Cieślak Aleksander

Porządek dzienny :

1. Pismo Kuratorium w sprawie przydzielenia uczniom stypendiów.

Kuratorium zawiadamia, że na kazdy miesiąc przeznacza 3 000 zł na stypendia dla uczniów. Zapoznano sie tez z regulaminem określającym warunki, którym musi odpowiadać uczeń, aby mógł ubiegać się o przyznanie (...)

[Czytaj więcej]
[Komentarze (0)]
Rada Pedagogiczna 27.09.1946 r.
Dodany 02.11.2005 20:28:07 przez: Cieślak Aleksander

Porządek Dzienny :

1. Definitywne określenie charakteru Szkoły dla Dorosłych i klas przyspieszonych.

Jak sie należało spodziewać, na wspólnej konferencji przedstawicieli Ministerstwa Oświaty, Kuratorium i dyrektorów zainteresowanych szkół określono ściśle zakres działalności i kompetencje (...)

[Czytaj więcej]
[Komentarze (0)]
Rada Pedagogiczna 03.09.1946
Dodany 02.11.2005 20:07:57 przez: Cieślak Aleksander

Porządek dzienny :

1. Sprawa ucznia kl I licealnej Wasika

Dyrektor zwołał nadzwyczajne posiedzenie Rady Pedagogicznej na wniosek pewnej grupy profesorów, którzy sądzili, że trzeba przeprowadzić reasumację uchwały, dotyczącej ucznia kl. I licealnej Wasiaka. Wasik wyznaczonego mu w drodze (...)

[Czytaj więcej]
[Komentarze (0)]
Rada Pedagogiczna 02.09.1946
Dodany 01.11.2005 22:02:11 przez: Cieślak Aleksander

Obecni : dyr. Sabok i wszyscy profesorowie

Porządek dzienny :

1. Okólniki :

a) odczytano okolnik dotyczacy egzaminów dojrzałości dla eksternistów

b) zapoznano się z instrukcją ministerialna z dnia 15 maja Nr 2200 w sprawie organizacji szkolnictwa na poziomie srednim; po zlikwidowaniu I (...)

[Czytaj więcej]
[Komentarze (0)]
Rada Pedagogiczna 26.06.1946 r.
Dodany 01.11.2005 21:39:45 przez: Cieślak Aleksander

Porządek dzienny :

1. Rezultaty egzaminów do liceum i egzaminu nowowstępujących

Uczniowie, którzy w ciągu całego roku nauki szkolnej w klasie 4 nie mieli niedostatecznych stopni z przedmiotów egzaminacyjnych, zostali zwolnieni od egzaminu do liceum. Inni zdawali egzamin, w wyniku czego (...)

[Czytaj więcej]
[Komentarze (0)]
Rada Pedagogiczna 15.06.1946 r.
Dodany 01.11.2005 21:14:36 przez: Cieślak Aleksander

Porządek dzienny ;

Sprawy bieżące ;

a) Dyrektor oznajmił, że w najblizszych dniach przyjdzie specjalna komisja z ramienia władz oświatowych celem zbadania na miejscu stosunków panujących w szkołach srednich. W związku z tym wychowawcy winni zwrócic uwagę na zachowanie się młodzieży, na jej (...)

[Czytaj więcej]
[Komentarze (0)]
Rada Pedagogiczna 27 .04. 1946 r.
Dodany 01.11.2005 10:42:05 przez: Cieślak Aleksander

Porządek dzienny :

1. Sprawa świąt 1, 2, 3 maja b.r.
2. Stypendia uczniowskie
3. Sprawy bieżące, komunikaty, okólniki.

1. Sprawa Swiąt 1, 2 i 3 maja b. r.

W ciągu tych trzech dni lekcji nie będzie, czas jednak zostanie wypełniony obchodami związanymi zwłaszcza z dorocznymi świętami (...)

[Czytaj więcej]
[Komentarze (0)]
Rada Pedagogiczna 7 grudzień 1945 r.
Dodany 22.10.2005 09:10:16 przez: Cieślak Aleksander

1. Zjazd dyrektorów szkół.

Zebrani zostali poinformowani, że w dniu 9.10.11 bm. odbędzie się Zjazd dyrektorów szkół ogólnokształcących i zakładów doskonalenia nauczycieli z całego szkolnego okręgu kieleckiego przy udziale Kuratora, Naczelników Wydziału, wizytatorów. Przeprowadzone będą lekcje (...)

[Czytaj więcej]
[Komentarze (0)]
Rada Pedagogioczna 23 października 1945 r.
Dodany 20.10.2005 19:42:40 przez: Cieślak Aleksander

( fragmenty )

1. Sprawa zachowania się uczniów 4 klasy w dniu 22 bm.

W dniu 22 bm. kiedy po obejrzeniu filmu pt. " Wielkie życie w "Kinie " Wolność " cała szkoła wracała do normalnych zajęć, uczniowie klasy czwartej opuścili szeregi kolegów i nie przybyli na ostatnie 2 lekcje. (...)

[Czytaj więcej]
[Komentarze (0)]
Rada Pedagogiczna 19 października 1945 r.
Dodany 16.10.2005 23:15:53 przez: Protokoły ( opracował Cieślak A. )

1. Zjazd wychowanków I Państwowego Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Częstochowie.

Zjazd ten wyznaczono na dzień 20 i 21 października b.r. Dotąd zgłosiło się około 200 osób, spodziewamy się więcej spośród 25 roczników byłych naszych uczniów. Zjazd zaszczycą swoją obecnością przedstawiciele (...)

[Czytaj więcej]
[Komentarze (0)]
Strony:
- Redakcja Strony -
- Absolwenci -
- Wyszukiwanie -
- IV L.O. w Internecie -
- Absolwenci innych LO -

Projekt i wykonanie: © 2005 Tomasz 'Skeli' Witaszczyk, all rights reserved.
Modified by X-bot
Hosting stron internetowych