- Strona Główna -
- Historia Szkoły -
- Różności -
- Kronika Szkoły -
- Spotkania po latach -
- Muzeum - Kroniki -
Almanach Absolwentów IV L.O. im. H. Sienkiewicza w Częstochowie

Balcewicz Stanisława

Autor: Cieślak Aleksander
Data dodania: 16.04.2006 14:11:53

Kliknij aby powiekszyc zdjecie


Kliknij aby powiekszyc zdjecie


Kliknij aby powiekszyc zdjecie


Balcewicz Stanisława

Urodziła się 24 czerwca 1895 roku w Windawie na Łotwie. Rodzicami jej byli -ojciec Konstanty - urzędnik państwowy zatrudniony przy budowie portu w Windawieprzy budowie i Józefa z Kaweckich. Gimnazjum ukończyła w roku 31 maja 1914 w Windawie, zaliczając w sumie osiem klas. Trzyletnie studia wyższe odbyła na żeńskich pedagogicznych kursach języków obcych imienia M.A. Łochwickiej w Petersburgu. Dyplom nauczyciela otrzymała w 3 czerwca 1918 roku.
Od roku 1919 wykładała język francuski w męskim Gimnazjum im. A. Zimowskiego. w Łodzi.
W roku 1925 , 1929 i 1939 ( lipiec – sierpień )uczestniczyła dwukrotnie w wakacyjnych kursach językowych na Uniwersytecie na Sorbonie w Paryżu.
21 maja 1927 uzyskała dyplom uprawniający ja do nauczania języka francuskiego w szkolnictwie średnim. W latach 1927 do 1939 uczyła w Warszawie w żeńskim Gimnazjum Władysławy Lange na ulicy Senatorskiej 6. Przez cały ten czas zazwyczaj miała wychowawstwo w jednej bądź dwóch klasach.
W czasie wojny nieoficjalnie nauczała języka francuskiego na tajnych kompletach w tymże gimnazjum , oficjalnie zaś w latach 1940 – 1942 miała oficjalne wychowawstwo klas na kursach przygotowawczych do szkół zawodowych II stopnia w Warszawie. Od roku 1942 do 1944 pracowała na kursach konfekcyjno – sanatoryjnych przy Szkole Zawodowej Miejskiej w Warszawie. Po Powstaniu Warszawskim całą zimę przesiedziała we wsi pod Błoniem w województwie warszawskim ucząc prywatnie.
Od 1 września 1945 zaczęła pracować w Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Częstochowie, jako nauczyciel języka francuskiego i rosyjskiego. Do tego momentu Ministerstwo Oświaty w Warszawie zaliczyło jej do stażu pracy w sumie 19 lat i 10 miesięcy. W Liceum Sienkiewicza sprawowała także funkcje opiekunki Koła Młodzieżowego Towarzystwa Przyjaźni Polsko – Czeskiej.
8 listopada 1948 otrzymała specjalny dyplom z Ministerstwa Oświaty uprawniający ja do nauczania języka francuskiego w szkołach zawodowych.
Od 1 września 1948 roku została na okres jednego roku przyjęta do Państwowego Seminarium i Liceum dla Wychowawczyń Przedszkoli w Częstochowie na 9 godzin tygodniowo.
Należała do wielu organizacji i Towarzystw : polsko – radzieckiej, polsko – czeskiej, Czerwonego Krzyża, Ligi Morskiej.
W roku 1958 została zakontraktowana na stałym etacie nauczyciela w LO im. H. Sienkiewicza. W roku 1964 przeszła na stanowisko nauczyciela kontraktowego co oznaczało w konsekwencji przejście na emeryturę.
W 1951 roku Dyrektor Sabok napisał taka oto opinię :
„ Bardzo dobra metodyczka, przedmiot, którego wykłada dobrze zna. W pracy sumienna i obowiązkowa. Często w godzinach pozalekcyjnych pomaga w nauce słabszym uczniom, dba bowiem o podniesienie poziomu w szkole. Jest wymagająca i nielitościwie tępi lenistwo.”
W 1964 roku Dyrektor Puczyńska wystawiała taką ocenę pracy :
„ Nauczycielka z dużym doświadczeniem pedagogicznym i zasobem wiedzy. Zna bardzo dobrze język francuski. Jest wymagająca w stosunku do młodzieży. Jej uczniowie bez trudu dostają się na wyższe uczelnie. Jest obiektywna, oceny wystawia z pełnym uzasadnieniem. ”
Zmarła 27 czerwca 1970 r. Pochowana na cmentarzu Kule.

[Komentarze (3)]
- Redakcja Strony -
- Absolwenci -
- Wyszukiwanie -
- IV L.O. w Internecie -
- Absolwenci innych LO -

Projekt i wykonanie: © 2005 Tomasz 'Skeli' Witaszczyk, all rights reserved.
Modified by X-bot
Hosting stron internetowych