- Strona Główna -
- Historia Szkoły -
- Różności -
- Kronika Szkoły -
- Spotkania po latach -
- Muzeum - Kroniki -
Almanach Absolwentów IV L.O. im. H. Sienkiewicza w Częstochowie

Koźlicki Wojciech - ksiądz

Autor: Cieślak Aleksander
Data dodania: 16.06.2006 18:57:16

Kliknij aby powiekszyc zdjecie


KOŹLICKI Wojciech ks. Ur. 19 I 1890 we wsi Łany Wielkie w dawnym powiecie olkuskim. Był synem Józefa i Antoniny z Sierszeniów. Rodzice posiadali własne gospodarstwo rolne. Po ukończeniu szkoły elementarnej w rodzinnej miejscowości wstąpił do Gimnazjum w Olkuszu, w którym uzyskał świadectwo dojrzałości. W 1908 r. został przyjęty do Seminarium Duchownego w Kielcach. W tym czasie obok filozofii i teologii władze rosyjskie nakazały, aby w Seminariach duchownych uczono tzw. przedmiotów państwowych, czyli języka, historii i geografii Rosji. Uczono w języku rosyjskim. Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych i złożeniu egzaminu przed komisją rządową przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa kieleckiego Augustyna Łosińskiego w katedrze kieleckiej w czerwcu 1913. Pierwszą placówkę duszpasterską otrzymał w parafii Sławków. Następnie został wikariuszem w parafii Zagórze. W 1916 r. władza diecezjalna mianowała go prefektem szkolnym w Będzinie. Od 1919 r. uczył religii w Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Sosnowcu. Po utworzeniu diecezji częstochowskiej 28 X 1925 na mocy bulli pap. Piusa XI Vixdum Poloniae unitas, został wyłączony z diecezji kieleckiej i inkardynowany do nowo powstałej diecezji. Pozostał nadal na dotychczasowych stanowiskach prefekta etatowego. Nadal był spowiednikiem zwyczajnym w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Sosnowcu.
Od r. 1928 jego działalność pedagogiczna i duszpasterska została związana ze środowiskiem młodzieżowym. Biskup Teodor Kubina 22 IX 1928 mianował go prefektem etatowym w Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Częstochowie oraz w szkołach powszechnych. Było to bardzo odpowiedzialne stanowisko, bowiem prefekt obok nauki religii prowadził także duszpasterstwo młodzieżowe. Od r. 1929 pracował również w Kurii Biskupiej jako notariusz. Na tym stanowisku pracował jedynie do następnego roku, ponieważ obowiązki prefekta gimnazjalnego były zbyt liczne i nie pozwalały na podejmowanie dodatkowych zajęć. Był bardzo zaangażowany w działalność Sodalicji Mariańskiej. Uczestniczył wraz z młodzieżą z diecezji częstochowskiej w dwóch zjazdach Sodalicji Mariańskiej w Częstochowie i Łodzi, których był współorganizatorem. W gimnazjum im. R. Traugutta utworzył bibliotekę dla Sodalicji Mariańskiej oraz organizował przedstawienia młodzieżowe. Dzięki jego zaangażowaniu prawie w każdej szkole średniej na terenie diecezji i częstochowskiej działała Sodalicja Mariańska. Z nominacji pierwszego biskupa częstochowskiego był diecezjalnym moderatorem Sodalicji Mariańskiej. W roku szkolnym 1932 / 33 został zatrudniony w Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Częstochowie w wymiarze 2 godzin tygodniowo, jako nauczyciel religii rzymsko - katolickiej. Od 12 IV 1935 został na własną prośbę ze względu na pogarszający się stan zdrowia zwolniony ze stanowiska diecezjalnego moderatora Sodalicji Mariańskiej.
W okresie pracy nauczycielskiej, jaką prowadził w szkołach na terenie Częstochowy, nawiązał również współpracę z diecezjalnym czasopismem "Niedziela", publikował na jej łamach artykuły o treści religijno - wychowawczej. Swoje artykuły poświęcał problematyce związanej z wychowaniem młodzieży.
Interesował się również przygotowaniami do 1II Diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego, który odbył się 27-29 V1 1931 w Wieluniu. Do wybuchu II wojny światowej był prefektem szkolnym. Po wybuchu wojny, tylko w pierwszym roku okupacji ziem polskich, uczył religii w szkołach powszechnych. Działalność szkół gimnazjalnych została zakazana. Nie wiadomo, czy uczył religii w tajnym nauczaniu. W następnym roku musiał przerwać nauczanie religii. Powodem bezpośrednim, który zmusił go do zaprzestania nauczania był zły stan zdrowia utrata głosu oraz postępująca coraz bardziej choroba płuc. Od 1940 r. pomagał jedynie w pracy duszpasterskiej w parafii Św. Barbary w Częstochowie. Już po wyzwoleniu z okupacji hitlerowskiej zachorował na zapalenie wyrostka robaczkowego, który stał się bezpośrednią przyczyną śmierci. Zmarł 21 IV 1945 w Częstochowie. Został pochowany na Cmentarzu Św. Rocha w Częstochowie.

http://polskie-cmentarze.com/roch/czestochowa/grobonet/start.php?id=detale&idg=38367&inni=0

Lokalizacja grobu : sektor 8, nr rzędu 1 nr grobu - 9

[Komentarze (0)]
- Redakcja Strony -
- Absolwenci -
- Wyszukiwanie -
- IV L.O. w Internecie -
- Absolwenci innych LO -

Projekt i wykonanie: © 2005 Tomasz 'Skeli' Witaszczyk, all rights reserved.
Modified by X-bot
Hosting stron internetowych