- Strona Główna -
- Historia Szkoły -
- Różności -
- Kronika Szkoły -
- Spotkania po latach -
- Muzeum - Kroniki -
Almanach Absolwentów IV L.O. im. H. Sienkiewicza w Częstochowie

Gryglewicz Franciszek - ksiądz ( 1897 - 1957 )

Autor: Wiadomości Diecezjalne nr 12 z 1957 r.
Data dodania: 16.06.2006 18:02:52

Ks. Franciszek Gryglewicz (1897–1957)
Urodził się 24 listopada 1897 roku w Kole w rodzinie chłopskiej. Do szkoły uczęszczał w rodzinnej miejscowości. W roku 1916 wstąpił do seminarium duchownego we Włocławku. Święcenia kapłańskie otrzymał 18 czerwca 1922 r. z rąk bpa Stanisława Zdzitowieckiego. Duszpasterską pracę rozpoczął jako prefekt i wikariusz parafii w Praszce, a od 6 maja 1924 r. do 1926 pracował jako wikariusz w parafii Świętej Rodziny w Częstochowie. Od lipca 1926 do 1927 r. był kapelanem Zgromadzenia Zakonnego Sióstr Nazaretanek przy ul. Dąbrowskiego 19 w Częstochowie oraz prefektem w Gimnazjum Żeńskim prowadzonym przez to zgromadzenie. W marcu 1927 r. został kapelanem więziennym, poza tym bp Teodor Kubina powierzył mu stanowisko nauczyciela religii w Państwowym Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego. Pracował w nim do 1934 r. Nauczał również religii w gimnazjum im. H. Sienkiewicza. W szkole tej zatrudniony został 1 września 1931 roku. Pracował 2 godziny tygodniowo. W latach 1934 – 1939 był prefektem w Szkole Powszechnej nr 11 w Częstochowie.
Był obdarzony wielkimi zdolnościami pedagogicznymi i wychowawczymi, co zjednało mu sympatię i szacunek młodzieży, przy tym był bezpośredni i pełen poczucia humoru. Z młodzieżą szkolną organizował liczne przedstawienia sceniczne o treści religijnej, których najczęściej sam był autorem. Pracując jako nauczyciel religii w Państwowym Gimnazjum im. J. Słowackiego w Częstochowie, utworzył dla młodzieży bibliotekę o tematyce religijnej.
29 września 1927 r. ks. Franciszek został mianowany przez Zagłębiowską Komendę Chorągwi w Sosnowcu komendantem Hufca Harcerskiego w Częstochowie. Pracy tej był oddany i spełniał ją w poczuciu odpowiedzialności za powierzoną mu młodzież. Był propagatorem i organizatorem wędrówek pieszych, dających możliwość poznania ojczystego kraju. Lubił wędrówki w Góry Świętokrzyskie. Tam też wygłaszał gawędy o historii tego regionu Polski. Po zwolnieniu się z funkcji komendanta w roku 1928 przez dłuższy czas był kapelanem częstochowskiego harcerstwa.
Tuż przed wybuchem II wojny światowej został mianowany prefektem w szkołach powszechnych nr 5 i 8 w dzielnicy Ostatni Grosz, jednak wybuch wojny ograniczył jego pracę z młodzieżą. Okupacyjne władze niemieckie zakazały mu nauczania religii w szkołach. Budynki szkolne były zajęte przez wojsko lub instytucje niemieckie, nauczone o ograniczonym programie odbywało się w różnych przypadkowych lokalach, najczęściej nie przystosowanych do tego celu.
W latach 1943–1944 był wikariuszem w parafii św. Barbary,, która szczególnie chlubnie zapisała się w niesieniu pomocy ruchowi oporu. Księża tej parafii założyli prawdziwe archiwum metryk dla potrzeb podziemia. Wydawano metryki nie tylko Polakom, ale i Żydom, uciekinierom z getta.
W roku 1944 ks. Gryglewicz był organizatorem nowej placówki duszpasterskiej w dzielnicy Lisiniec. Po zakończeniu prac organizacyjnych został proboszczem parafii pw. św. Ap. Piotra i Pawła. Mimo licznych obowiązków, nigdy nie zerwał kontaktów z harcerstwem. Do końca życia był oddanym i niezawodnym przyjacielem młodzieży.
Ksiądz hufcowy Franciszek Gryglewicz zmarł 22 listopada 1957 r. Na kilka minut przed śmiercią namaszczenia udzielił mu ks. Franciszek Musiel ( absolwent Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Częstochowie ), późniejszy biskup pomocniczy diecezji. Został pochowany na cmentarzu parafialnym na Lisińcu.
Hm. Edward Szostak
(wspomnienie na podstawie życiorysu opublikowanego w Wiadomościach Diecezjalnych nr 12 z 1957 r.).

(uzupełnienie dodał Aleksander Cieślak )


[Komentarze (0)]
- Redakcja Strony -
- Absolwenci -
- Wyszukiwanie -
- IV L.O. w Internecie -
- Absolwenci innych LO -

Projekt i wykonanie: © 2005 Tomasz 'Skeli' Witaszczyk, all rights reserved.
Modified by X-bot
Hosting stron internetowych