- Strona Główna -
- Historia Szkoły -
- Różności -
- Kronika Szkoły -
- Spotkania po latach -
- Muzeum - Kroniki -
Almanach Absolwentów IV L.O. im. H. Sienkiewicza w Częstochowie

Jarzębiński Stefan ( 1877 - 1937 )

Autor: Cieślak Aleksander
Data dodania: 10.06.2006 17:45:27

Urodził asię 13 grudnia 1877 roku w Tomaszowie Mazowieckim. Ukończył kurs fachowy w Szkole Berlińskiej Stolarskiej. Dyplom ministerstwa wyznań uzyskał w roku 1827.Prace zawodową rozpoczął od 1 wzreśnia 1899 roku, a w Gimnazjum im. H. sienkiewicza został zatrudniony 1 wzreśnia 1919 roku. Nauczał prac ręcznych. Był opiekunem ( jak wtedy sie mówiło kuratorem ) sklepiku szkolnego.
W gimnazjum pracował do roku szkolnego ( łącznie ) 1936 / 37. Był nauczycielem etatowym.

A. Cieslak


Jarzębiński ( 1877 – 1937 )
Rzemieślnik, działacz rzemieślniczy , polityczny, pedagog, członek Rady miejskiej w Częstochowie. Urodzony 12 grudnia 1877 roku w Tomaszowie ( Tomaszów Mazowiecki ), był synem Karola i Zenobii z Bednarskich.
W roku 1893 ukończył gimnazjum rosyjskie w Tomaszowie, później odbywał praktyki czeladnicze w zakładzie stolarskim. Od 1898 r. pracował jako instruktor stolarski w Częstochowskiej Szkole Rzemiosł dla Żydów przy „ Talmud Torze”. W 1906 – 07 nauczał także robót ręcznych w gimnazjum polskim W. Kuropatwińskiego. W okresie 1907 – 08 ukończył kursy rysunków technicznych i inkrustologii w Tischerschule w Berlinie, uzyskując dyplom mistrza stolarskiego. Od 1919 po uzyskaniu dyplomu nauczyciela szkół średnich pracował w I Gimnazjum Państwowym im. H. Sienkiewicza. Poza praca w szkole w latach 20 wraz
Z T. Hadlerem prowadził Pracownie Mebli. Od 1915 r. był członkiem zarządu Stowarzyszenia Rzemieślniczo – Przemysłowego ( od 1926 Okręgowe Towarzystwo Rzemieślnicze / OTR/ ), do 1931 roku pełnił funkcję wiceprezesa, a w 1932 – 36 prezesa. Z jego inicjatywy i przy jego udziale w 1917 r. uruchomiona została szkoła dokształcająca rzemieślnicza ( w 1933 przekształcona w szkołę dzienną ). Miał tez swój udział ( jako członek zarządu OTR ) w utworzeniu w 1926 Szkoły Rzemieślniczo – Przemysłowej, w okresie późniejszym był członkiem Rady Nadzorczej tejże szkoły. . W 1928 zorganizował bursę dla uczniów szkół rzemieślniczych. W 1933 – 35 był prezesem Spółdzielni Kredytowej dla Rzemieślników. W 1934 został mianowany członkiem zarządu ( radcą ) Izby Rzemieślniczej w Kielcach. Poza tym pełnił funkcję członka zarządu Komunalnej Kasy Oszczędności Powiatu Częstochowskiego. Był także działaczem samorządowym i politycznym. W 1916 – 17 był członkiem Rady Miejskiej ( RM ) w Częstochowie. W 1930 – 34 należał do Rady Przybocznej Tymczasowego Zarządu m. Częstochowy, uczestniczył w posiedzeniach dotyczących spraw gospodarczych i szkolnych. W 1934 z ramienia Polskiego Bloku Gospodarczego wszedł do Rady miejskiej. Od grudnia 1934 był członkiem Rady Przybocznej przy Tymczasowym Prezydencie miasta Częstochowy. W kwietniu 1935 roku został ławnikiem Magistratu. Wcześniej był członkiem Chrześcijańskiej Demokracji, następnie od 1931 należał do BBWR, w latach 1934 – 35 był wiceprezesem Koła Grodzkiego tegoż ugrupowania. W roku 1935 kandydował do Sejmu lecz bez powodzenia. Zmarł 5 lipca 1937 roku w Częstochowie i został pochowany na cmentarzu Kule

J. Sętowski – Cmentarz Kule w Częstochowie.


[Komentarze (0)]
- Redakcja Strony -
- Absolwenci -
- Wyszukiwanie -
- IV L.O. w Internecie -
- Absolwenci innych LO -

Projekt i wykonanie: © 2005 Tomasz 'Skeli' Witaszczyk, all rights reserved.
Modified by X-bot
Hosting stron internetowych