- Strona Główna -
- Historia Szkoły -
- Różności -
- Kronika Szkoły -
- Spotkania po latach -
- Muzeum - Kroniki -
Almanach Absolwentów IV L.O. im. H. Sienkiewicza w Częstochowie

Polus Kazimierz 1927 - 1983 )

Autor: Cieślak Aleksander
Data dodania: 27.06.2005 08:42:17

Kliknij aby powiekszyc zdjecie


Kliknij aby powiekszyc zdjecie


Z prof. Kucharskim
Kliknij aby powiekszyc zdjecie
Z prof. Kucharskim

Kliknij aby powiekszyc zdjecie


Dyrektor Polus na zabawie karnawałowej - 1965 r.
Kliknij aby powiekszyc zdjecie
Dyrektor Polus na zabawie karnawałowej - 1965 r.

Kliknij aby powiekszyc zdjecie


Kliknij aby powiekszyc zdjecie


Polus Kazimierz ( 1927 – 1983 )

Urodził się 28 lutego 1927 roku w Komornikach ( gmina Kluczewsko, ówczesny powiat Włoszczowa, województwo kieleckie ). Jego rodzicami byli Józef i Stanisława. Pochodził z rodziny chłopskiej. Miał troje rodzeństwa : brata Adama i dwie siostry : Danutę i Marie , które później pracowały w zawodzie nauczycielskim. Do szóstego roku życia wychowywał się przy rodzicach. Często wspomina w swoim życiorysie, że niejednokrotnie „ wykonywał funkcje pastucha ”.
Od szóstego roku życia rozpoczął swoja edukację w szkole powszechnej, którą ukończył w 1939 roku zaliczając w sumie pięć klas. W czasie wojny w 1940 roku ukończył kolejna szóstą klasę. W tym również czasie w katach 1940 – 1945 pracował jako robotnik w pobliskim majątku ziemskim.
Tuż po wojnie w roku 1946 podjął naukę w gimnazjum, które ukończył w roku 1948, a uzyskane świadectwo uprawniało go do nauczania w szkole. Kolejnym etapem jego edukacji było ukończenie 5 – miesięcznego kursu dla nauczycieli szkół średnich.
1 sierpnia 1949 roku został zatrudniony na rok, jako nauczyciel matematyki w Publicznej szkole Powszechnej w Bebelnie. W roku 1950 przeniósł się na Ziemie Odzyskane do Zielonej Góry. Tutaj od 1 września 1950 roku został zatrudniony w Miejskiej Radzie Narodowej w wydziale Oświaty. Jego praca jako urzędnika nie trwała długo. Z początkiem 1951 roku przeniósł się do Nowej Soli i od 1 stycznia 1951 roku rozpoczął pracę nauczycielską w Państwowym Liceum Pedagogicznym.
W tym samym roku ukończył miesięczny kurs dla nauczycieli szkół średnich z zakresu matematyki, podnoszący mu niewątpliwie jego ówczesne kwalifikacje zawodowe z tego przedmiotu. Zdając sobie sprawę, że do nauczania w szkołach średnich nie wystarczą jednak same kursy doskonalące podjął w tym czasie dwuletnie studia zaoczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku na kierunku : matematyka. Na kolejny rok szkolny od 1 września 1952 roku został dodatkowo zatrudniony zatrudniony w Państwowym Liceum dla Wychowawczyń Przedszkoli. W tym okresie pracował równocześnie w dwóch szkołach i co było niezmiernie uciążliwe dojeżdżał do Gdańska na zajęcia w wyższej uczelni.
Rok 1953 był dla niego rokiem przełomowym w jego życiu. Wtedy właśnie przeniósł się do Częstochowy i podjął prace w Technikum Finansowym. W roku następnym 1 września 1954 roku został zatrudniony jako nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej i Liceum im. Henryka Sienkiewicza.. tutaj dal się poznać, jako znakomity fachowiec i pedagog.. Był wymagającym człowiekiem, ale równocześnie potrafił znakomicie nauczać i przekazywać swoja wiedzę.
W roku szkolny 1958 / 59 został zatrudniony jako zastępca dyrektora w I LO im. J. Słowackiego w Częstochowie. Na własna prośbę zrezygnował z tej funkcji. Ówczesne władze oświatowe doceniając jego bogate doświadczenie pedagogiczne z dniem 1 września 1959 roku powołały go na funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej i Liceum im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie.
A oto opinia o dyrektorze wydana przez Kierownika Oddziału w Katowicach – Pana Piotra Hulka :
„... Ob. Kazimierz Polus , który pełni obowiązki dyrektora od 1 września 1959 r. , jako nauczyciel matematyki osiąga dobre wyniki nauczania , stawia odpowiednie wymagania w stosunku do młodzieży poprzez stosowanie metod nauczania, pobudzających do samodzielnego myślenia, przez budzenie u uczniów zainteresowań i zamiłowań matematycznych. W wyniku systematycznej pracy wielu uczniów brało udział w olimpiadzie matematycznej a jeden z nich wziął udział w Olimpiadzie Matematycznej na stopniu centralnym ...”
Swoja funkcje jako dyrektor szkoły pełnił do roku 1963. Potem dalej nauczał w tym liceum , jako nauczyciel matematyki. W roku 1968 został dodatkowo zatrudniony w II LO im. Romualda Traugutta w Częstochowie, w roku 1974 w Korespondencyjnym Liceum Ogólnokształcącym.
Za swoje osiągnięcia pedagogiczne został odznaczony medalem 30 – lecia Polski Ludowej i 22 stycznia 1975 roku Złotym Krzyżem Zasługi.
Kazimierz Polus był znakomitym pedagogiem. Prawie przez całe soje Zycie zawodowe związany był z Liceum im. H. Sienkiewicza. Tutaj wychował i nauczył wiele pokoleń „ Sienkiewiczaków ”. Wielu jego wychowanków wspomina go jako nauczyciela wymagającego, ale równocześnie w sposób perfekcyjny wykładającego matematykę. Wielu jego uczniów zostało laureatami olimpiad i konkursów matematycznych.
Zmarł 10 września 1983 roku. Został pochowany na cmentarzu Kule.


[Komentarze (4)]
- Redakcja Strony -
- Absolwenci -
- Wyszukiwanie -
- IV L.O. w Internecie -
- Absolwenci innych LO -

Projekt i wykonanie: © 2005 Tomasz 'Skeli' Witaszczyk, all rights reserved.
Modified by X-bot
Hosting stron internetowych