- Strona Główna -
- Historia Szkoły -
- Różności -
- Kronika Szkoły -
- Spotkania po latach -
- Muzeum - Kroniki -
Almanach Absolwentów IV L.O. im. H. Sienkiewicza w Częstochowie

Mach Bogusław

Autor: Cieślak Aleksander
Data dodania: 26.06.2005 21:55:42

Kliknij aby powiekszyc zdjecie


14 października 2002 r.
Kliknij aby powiekszyc zdjecie
14 października 2002 r.

Nekrolog o śmierci prof. Macha
Kliknij aby powiekszyc zdjecie
Nekrolog o śmierci prof. Macha

Od lewej prof. Mach z małżonką, dalej prof. Sikora i Przesłański
Kliknij aby powiekszyc zdjecie
Od lewej prof. Mach z małżonką, dalej prof. Sikora i Przesłański

Mach Bogusław Franciszek ( 1931 – 2005 )


Urodził się 17 grudnia 1931 roku w Jastrzębiu Zdroju w rodzinie robotniczej. Dzieciństwo spędził przy rodzicach ( Pawle i Paulinie Mach ) w miejscu zamieszkania. W roku 1938 rozpoczął swoją edukację w Szkole Podstawowej w Jastrzębiu Dolnym. Od roku 1946 został uczniem Liceum Pedagogicznego w Cieszynie. Po zdaniu matury w roku 1950 otrzymał nakaz pracy jako nauczyciel szkoły podstawowej. W ten sposób rozpoczęła się kariera zawodowa w Szkole Podstawowej w Piotrowicach Wielkich w powiecie raciborskim. Praca w szkole nie przeszkodziła mu w staraniu się pogłębienia swej edukacji. Po uzyskaniu zgody Ministerstwa Oświaty na odbycie studiów wyższych rozpoczął swą edukację studencką na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach. Będąc na trzecim roku studiów pełnił obowiązki młodszego asystenta z matematyki ( okres od 1 września 1953 do 31 sierpnia 1953 ). Po ukończeniu studiów I stopnia otrzymał kolejny nakaz pracy i wobec tego zmuszony był podjąć pracę, jako nauczyciel w I Liceum Ogólnokształcącym TPD w Gliwicach ( od 15 sierpnia 1953 do 30 września 1953 roku ).
Po raz kolejny zwrócił się do ministerstwa o zgodę na możliwość ukończenia studiów magisterskich. Zgodę tę otrzymał, jako odroczenie wykonywania zawodu nauczycielskiego z równoczesnym zezwoleniem na odbycie studiów II stopnia. Od 1953 rozpoczął naukę na Wydziale Matematyki – Fizyki – Chemii Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie. Po dwóch latach w 25 czerwca 1955 ukończył uniwersytet i otrzymał stopień magistra matematyki.
Od sierpnia 1955 roku aż do 1967 pracował jako nauczyciel w Liceum Pedagogicznym w Częstochowie.
7 lipca 1956 roku zawarł związek małżeński z którego poczęły się dwie córeczki : Teresa ( urodzona 5 czerwca 1957 r. ) i Ewa ( urodzona 17 listopada 1958 r. ).
Od 25 października należał do Związku Nauczycielstwa Polskiego i członkostwo swoje zachował aż do końca pracy w szkolnictwie.
Od lipca 1970 aż do 1986 zatrudniony był w IV LO im. H. Sienkiewicza w Częstochowie. Szkoła ta stała się dla niego najważniejszym miejscem pracy. Starał się zawsze tak przygotować maturzystów, aby ci nie mieli żadnych problemów przy zdawaniu na wyższe uczelnie. To tutaj w roku 1972 został mu nadany tytuł : Profesora Szkoły Średniej. Z uwagi na znakomity kontakt z młodzieżą została mu przydzielona opieka nad Radą Młodzieży.
Dodatkowo został zatrudniony ( od 1 września 1967 do30 czerwca 1970 roku ) w Zaocznym Studium Nauczycielskim w Częstochowie, ponadto w Technikum Chemicznym, w Szkole Nr 18 na ulicy Barbary, a także od 1 października 1971 roku , jako wykładowca najpierw na Wyższej Szkole Pedagogicznej , a po jej przekształceniu na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie.
Za swoją pracę pedagogiczną został wielokrotnie wyróżniany. W roku 1971 otrzymał nagrodę Wojewody Województwa Katowickiego, w 1976 Złoty Krzyż Zasługi. W roku 1980 została mu przyznana Nagroda Ministra II Stopnia, dwa lata później ( 1982 ) Nagroda Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej za wyjątkowo przeprowadzane zajęcia praktyczne ze studentami. W roku 1984 otrzymał Medal 40 – lecia PRL. Ukoronowaniem wszystkich wyróżnieniem był rok 1986, w którym został przyznany mu Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
Po roku 1986 , kiedy to przeszedł na emeryturę pracował dalej na pół etatu w IV LO im. H. Sienkiewicza w Częstochowie. Zawsze służył radą młodym , początkującym nauczycielom. Od młodzieży wymagał dużo i za to go ceniono, jak również za rzetelny warsztat, bogatą wiedzę, którą potrafił w szczególny sposób przekazać. Wszyscy uczniowie, których uczył mogli być pewni, że po maturze ich wiedza matematyczna na długo pozostanie w pamięci. Wszyscy zdający egzaminy wstępne na wyższe uczelnie wiedzieli, że profesor Bogusław Mach przygotował ich perfekcyjnie co dla nich oznaczało, ze nabytą wiedzę w szkole potrafią przekazać w każdej sytuacji.
Bogusław Mach był nauczycielem zawsze cenionym wśród uczniów i kolegów z pracy. Stosował w nauczaniu wszelkie dostępne mu pomoce naukowe. Na zajęcia zawsze przychodził starannie przygotowany dodatkowo wykorzystując zawsze swoja bogata wiedzę. Był nauczycielem obiektywnym, pilnym, sumiennym i uczciwym. Jego ogrom wiedzy i umiejętność jej przekazania były to jego najważniejsze atuty w pracy nauczycielskiej. Obiektywizm i sprawiedliwe ocenianie były dodatkowymi cechami, które młodzież ceniła najwyżej. Wielu jego wychowanków i absolwentów wspomina go z najwyższym szacunkiem.
Zmarł 24 kwietnia 2005 roku. Pochowany został na cmentarzu na Rakowie.


[Komentarze (6)]
- Redakcja Strony -
- Absolwenci -
- Wyszukiwanie -
- IV L.O. w Internecie -
- Absolwenci innych LO -

Projekt i wykonanie: © 2005 Tomasz 'Skeli' Witaszczyk, all rights reserved.
Modified by X-bot
Hosting stron internetowych