- Strona Główna -
- Historia Szkoły -
- Różności -
- Kronika Szkoły -
- Spotkania po latach -
- Muzeum - Kroniki -
Almanach Absolwentów IV L.O. im. H. Sienkiewicza w Częstochowie

Lewandowski Julian Maksymilian ( 1882 - 1968 )

Autor: Sętowski Juliusz
Data dodania: 18.11.2005 18:18:24

Kliknij aby powiekszyc zdjecie


Prof. Lewandowski, Sojecki, Mąkosza - 1958 r.
Kliknij aby powiekszyc zdjecie
Prof. Lewandowski, Sojecki, Mąkosza - 1958 r.

Prof. Lewandowski w towarzystwie uczniów
Kliknij aby powiekszyc zdjecie
Prof. Lewandowski w towarzystwie uczniów

Lewandowski Julian Maksymilian (1882-1968), pedagog, działacz sportowy i społeczny. Ur. 2 X 1882 w Zawierciu, był synem Józefa, właściciela gospodarstwa rolnego w Rokitnie Szlacheckim k. Zawiercia, i Matyldy z Bergierów.
Lewandowski ukończył seminarium nauczycielskie w Pińczowie, następnie kształcił się w Warszawie. W 1913 należał do zarządu Częst. Koła Gimnastycznego oraz był zastępcą nauczyciela gimnastyki w tymże Kole. Od 1915 uczył wychowania fizycznego w gimnazjum Tow. Opieki Szkolnej (od 1918 Gimnazjum Państw. im. H. Sienkiewicza w Częstochowie). W maju 1917 wszedł w skład Komisji Sportowo - Gimnastycznej Komitetu Wielkiej Kwesty; komisja ta miała za popularyzację gimnastyki. Był członkiem Tow. Gimnast. (TG) "Sokół". Po jego delegalizacji w 1917 od września t.r. prowadził zajęcia w Tow. Sportowo- Gimnastycznym "Piechur". W listopadzie 1918 jako członek Obrony Narodowej brał udział w rozbrajaniu żołnierzy niemieckich w Częstochowie; współkierował akcją rozbrajania w fabryce . Peltzerów. W 1920 wraz z kompanią strażaków częstochowskich. wstąpił do Armii Ochotniczej i wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej. W latach 20. współtworzył, później kierował w Częstochowie Sekcją Nauczycieli Wychowania Fizycznego; członkowie sekcji prowadzili zającia na placu ćwiczeń w parku im. S. Staszica. W początkach lat 20. prowadził sekcję lekkoatletyczną KS "Orlęta", a od 1922 także przygotowywał pod względem lekkoatletycznym drużynę piłkarską "Orląt". Od 1925 zasiadał w zarządzie I Gniazda TG "Sokół", a w 1927 i 1933 wchodził do zarządu okręgu częst. "Sokoła". Od 1925 był naczelnikiem okręgu częst. "Sokoła" odpowiedzialnym za stan wych. fiz. w tejże organizacji. Lewandowski należał do Straży Ogniowej Ochotniczej (SOO); w 1910 był naczelnikiem VI oddziału Straży, w 1917-23 członkiem zarządu, a od 1918 komendantem. Prowadził szkolenia, a podczas Zjazdu Naczelników SOO pow. częst. przygotował pokazy ćwiczeń gimnastycznych i kierował nimi. W 1930 został zastepcą naczelnika Straży Jana Serednickiego. W 1933 współorganizował Regionalny Zlot Kół Młodzieży PCK w Częstochowie. Na pocz. września 1939 został aresztowany przez Niemców i jako zakładnik był przetrzymywany przez kilka tygodni w koszarach 27 pp. Po zakończeniu II wojny świat. Lewandowski uczył w liceum im. H. Sienkiewicza. W 1946 utworzył org. "Ognisko", skupiającą nauczycieli wych. fiz., koordynującą działalność sportową szkół w Częstochowie i kierował nią. Po przejściu na emeryturę mieszkał w Częstochowie, a później w Domu im. Matysiaków w Warszawie. Zm. 20 XI 1968 w Warszawie, pochowany został na cmentarzu Kule w Częsochowie (grobu nie odnaleziono).
Lewandowski był żonaty.

W ewidencji szkolnej jest inna data urodzin 1 październik 1882 rok. W Gimnazjum im. H. sienkiewicza był nauczycielem etatowym. Prace zawodowa rozpoczął 1 wrzesnia 1915 roku własnie w gimnazjum Sienkiewicza.. Nauczał gimnastyki i gier ruchowych. Prowadził także koło sportowe.

[Komentarze (0)]
- Redakcja Strony -
- Absolwenci -
- Wyszukiwanie -
- IV L.O. w Internecie -
- Absolwenci innych LO -

Projekt i wykonanie: © 2005 Tomasz 'Skeli' Witaszczyk, all rights reserved.
Modified by X-bot
Hosting stron internetowych