- Strona Główna -
- Historia Szkoły -
- Różności -
- Kronika Szkoły -
- Spotkania po latach -
- Muzeum - Kroniki -
Almanach Absolwentów IV L.O. im. H. Sienkiewicza w Częstochowie

Smolarkiewicz Jan Józef (1884 - 1955)

Autor: Sętowski Juliusz
Data dodania: 18.11.2005 18:02:28

Smolarkiewicz Jan Józef (1884-1955), pedagog, dyrektor liceum. Ur. 15 V 1884 w Skierniewicach, był synem Aleksandra i Antoniny z Sulimierskich.
Smolarkiewicz ukończył w 1904 gimnazjum filologiczne w Piotrkowie (Piotrków Trybunalski). Od t.r. studiował na UW, jednak w wyniku tzw. strajku szkolnego 1905, został wcielony do wojska rosyjskiego. Po powrocie do kraju uczył matematyki w Noworadomsku (Radomsko) i Piotrkowie. Od 1914 jako podoficer służył w kawalerii rosyjskiej. W bitwie pod Tannenbergiem (Gruwald) został wzięty do niewoli niemieckiej; od 1918 przetrzymywany był w obozie jenieckim w Bautzen (Budziszyn). W t.r. powrócił do kraju i zamieszkał w Częstochowie. Od sierpnia 1920 uczył matematyki w II Gimnazjum im. R. Traugutta i w Gimnazjum Henryka Sienkiewicza w Częstochowie, przez pewien czas był też zastępcą dyrektora. Poza tym sprawował opiekę nad szkolnym kołem PCK. Należał również do komisji oddziałowej Kół Młodzieży PCK w Częstochowie. W 1940 został mianowany przez Niemców administaratorem II Gimnazjum i Liceum im. R. Traugutta. Od t.r. był jednym z organizatorów tajnego nauczania; wraz z Janem Sędzimirem i Józefem Wójcickim powołał kilka kompletów spośród młodzieży II Gimnazjum i Liceum im. R. Traugutta. Od końca stycznia 1945 zasiadał w Komisji Weryfikacyjnej do legalizacji tajnego nauczania. Od lutego tego roku do sierpnia 1950 pełnił funkcję dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta. Zm. 12 X 1955 w Częstochowie, pochowany został w kw. 25, rząd III, grób 3.
Jego żoną była Irena Braun (1888-1969), nauczycielka języka niemieckiego w gimnazjum Tow. Opieki Szkolnej ( przemianowana szkoła w gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza ), później w Gimnazjum i Liceum im. J. Słowackiego w Częstochowie, od 1940 brała udział w tajnym nauczaniu. W małżeństwie z nią Smolarkiewicz miał synów: Jana (1912-1939) sędziego, asesora Sądu Grockiego w Częstochowie, który jako ppor. rezerwy zginął ok. 6 IX 1939 w Strudze; Aleksandra (ur.1922) inż. mechanika.


[Komentarze (0)]
- Redakcja Strony -
- Absolwenci -
- Wyszukiwanie -
- IV L.O. w Internecie -
- Absolwenci innych LO -

Projekt i wykonanie: © 2005 Tomasz 'Skeli' Witaszczyk, all rights reserved.
Modified by X-bot
Hosting stron internetowych