- Strona Główna -
- Historia Szkoły -
- Różności -
- Kronika Szkoły -
- Spotkania po latach -
- Muzeum - Kroniki -
Almanach Absolwentów IV L.O. im. H. Sienkiewicza w Częstochowie

Arnold van Gennap

Autor: Cieślak Aleksander
Data dodania: 20.02.2023 18:35:52

Arnold van Gennep (1873 – 1957), francuski etnograf i folkorysta.
Ur. 23 .04.1873 w Ludwigsburgu w Niemczech. Karierę naukową rozpoczynał jako nauczyciel języka francuskiego gimnazjum w Częstochowie (lata 1897-1902). W 1914 był organizatorem 1-szego Międzynarodowego Kongresu Etnologii i Etnografii w szwajcarskim Neuchatel. Kongresowi była wystawa obiektów m.in. z Oceanii. Obiekty te van Gennep pożyczył od Andrzeja! Musieli . Wykładał etnografię i historię porównawczą na uniwersytecie w Neuchâtel w Szwajcarii. W roku 1944 został prezesem Fédération Folklorique d'Ile-de France, a w 1952 r. Sociéte d'Étnographie française. Prowadził badania nad francuskim folklorem, stworzył teorię obrzędów przejścia opisaną w książce Les rites de passage (Obrzędy przejścia) z 1909 roku, i opisującą trzy fazy tych obrzędów: wstępną (preliminalną), okresu przejściowego (liminalną) i włączenia (postliminalną). Swój ogromny dorobek naukowy zawarł w dziewięciotomowym syntetycznym dziele Manuel de folklore française contemporain (1937). Zm. w 1957

Życiorys i zdjęcie zaczerpnąłem z Wikipedii, a także od Pana Andrzeja Krajewskiego z dalekiej Australii.

[Komentarze (0)]
- Redakcja Strony -
- Absolwenci -
- Wyszukiwanie -
- IV L.O. w Internecie -
- Absolwenci innych LO -

Projekt i wykonanie: © 2005 Tomasz 'Skeli' Witaszczyk, all rights reserved.
Modified by X-bot
Hosting stron internetowych