- Strona Główna -
- Historia Szkoły -
- Różności -
- Kronika Szkoły -
- Spotkania po latach -
- Muzeum - Kroniki -
Almanach Absolwentów IV L.O. im. H. Sienkiewicza w Częstochowie

Tronina Krystyna

Autor: Cieślak Aleksander
Data dodania: 13.11.2005 22:44:53

Kliknij aby powiekszyc zdjecie


Tronina Krystyna

Urodziła się 11 sierpnia 1930 roku w Częstochowie. 17 października 1930 roku została ochrzczona w parafii św. Barbary. Jej rodzicami byli Marcin Gosławski, który był pracownikiem Gminnej Spółdzielni i Anna z domu Makulska. Pochodziła z rodziny robotniczej. Miała dwóch braci : Józefa i Henryka. Do szóstego roku życia mieszkała z rodzicami w Częstochowie. Wtedy została zapisana do szkoły powszechnej, w której ukończyła dwie klasy. W roku 1938 rodzice przeprowadzili się do wsi Białej Górnej pod Częstochową, w której mieszkała do roku 1945. Tutaj dalej kontynuowała naukę w szkole powszechnej i ukończyła trzecią klasę. Ze względu na wojnę przerwa w nauce trwała sześć lat. Wprawdzie w roku 1941 uczęszczała do szkoły, ale w szkole tej nie uczono tylko nakazano zbieranie ziół. W roku 1942 uczyła się na tajnych kompletach, który został zorganizowany przez miejscową nauczycielkę. Nauka ta trwała jednak krótko, ponieważ Niemcy zdekonspirowali to tajne nauczanie. Z chwila odzyskania wolności przez nasze państwo, szkoła w Białej została natychmiast otwarta. Nauczyciele starali się tak uczyć, aby każdy uczeń miał ewentualność w ciągu roku przerobić dwie klasy. W tym trybie w roku 1945 ukończyła IV i V klasę. W roku 1946 rodzice ponownie przeprowadzili się do Częstochowy i tutaj ukończyła VI klasę . W tym samym czasie wstępuje do Związku Harcerstwa Polskiego, z którego wypisała się później w roku 1948 gdy powstał Związek Młodzieży Polskiej. Następnie Krystyna Tronina rozpoczęła edukację w Państwowym Liceum Pedagogicznym przy ulicy Jasnogórskiej 8 / 10, w którym otrzymała maturę 15 czerwca 1950 roku. Równocześnie w czerwcu otrzymała od Komisji Przydziału Pracy i Inspektoratu szkolnego nakaz pracy w Ogólnokształcącej Szkole Stopnia Podstawowego we wsi Parzymiechy w powiecie kłobuckim. W tym samym czasie wstąpiła tez do Ligi Kobiet. W roku 1953 była też zatrudniona W Szkole Podstawowej w Krzepicach. Po przepracowaniu dwóch lat otrzymała urlop płatny by mieć możliwość ukończenia Wyższego Kursu Nauczycielskiego Wychowania Fizycznego we Wrocławiu ( 30 styczeń 1953 ). Po ukończeniu tego kursu została zatrudniona w Państwowym Liceum Ogólnokształcącym w Kłobucku jako nauczyciel wychowania fizycznego.
15 lipca 1954 roku wyszła za mąż za Alfreda Troninę. W tym okresie przeprowadziła się na stałe do Częstochowy. Przez najbliższe trzy lata od roku 1954 pracowała jako kierownik świetlicy w Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym T.P.D. przy ul. Kopernika. Na własną prośbę w roku 1957 przeniosła się do Szkoły Podstawowej Nr 11, w której pracowała przez najbliższe 10 lat. W tym okresie ukończyła 23 marca 1965 roku Wyższą Szkołę Pedagogiczna w Krakowie na Wydziale Geograficzno - Biologicznym i uzyskała tytuł magistra geografii. W roku 1967 przeniosła się do Szkoły Podstawowej Nr 39 w której pracowała przez kolejne 8 lat.
W roku 1972 została zatrudniona w IV LO im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie. Tutaj pracowała aż do przejścia na emeryturę tj. do 1 września 1986 roku. 14 października 1977 od władz oświatowych otrzymała tytuł Profesora Szkoły Średniej. Tutaj dała się poznać jako znakomity pedagog. Za swoja wzorowa prace była kilkakrotnie wyróżniana przez Dyrektora Szkoły, a 22 stycznia 1975 roku otrzymała Złoty Krzyż Zasługi.
Po przejściu na emeryturę została dalej zatrudniana w L O im. H. Sienkiewicza , jako nauczyciel geografii i wychowawca w internacie. Ostatecznie przestała pracować w roku 1992 mając 42 lata przepracowane w szkolnictwie.


[Komentarze (0)]
- Redakcja Strony -
- Absolwenci -
- Wyszukiwanie -
- IV L.O. w Internecie -
- Absolwenci innych LO -

Projekt i wykonanie: © 2005 Tomasz 'Skeli' Witaszczyk, all rights reserved.
Modified by X-bot
Hosting stron internetowych