- Strona Główna -
- Historia Szkoły -
- Różności -
- Kronika Szkoły -
- Spotkania po latach -
- Muzeum - Kroniki -
Almanach Absolwentów IV L.O. im. H. Sienkiewicza w Częstochowie

Krzyszkowski Tadeusz

Autor: Cieślak Aleksander
Data dodania: 19.10.2005 23:00:11

Urodził się 3 lutego 1923 roku w Toruniu z ojca Jana i matki Marii z domu Stefaniak. W 1933 roku ojciec , jako kolejarz został przeniesiony z Torunia do Bydgoszczy. Tu w 1936 roku ukończył szkołę powszechną i zaczął uczęszczać do gimnazjum humanistycznego. Jej ukończenie przerwał wybuch wojny. Jeszcze w listopadzie 1939 roku rodzina cała została wysiedlona do Generalnej Guberni. Zamieszkali w Ciężkowicach, gdzie wraz ze starszym bratem prowadzili działalność oświatową i sportową. W 1943 roku zaczął pracować na kolei w Częstochowie. Tu ukończył szkołę średnią. W latach 1948/49 - 1950/51 odbył studia wyższe wychowania fizycznego na Wydziale Wychowania Fizycznego Wyższej Szkoły Wychowania fizycznego we Wrocławiu. Uzyskał tym samym tytuł magistra wychowania fizycznego. Od tej pory został zatrudniany w szkołach. I tak od roku 1952 zatrudniony był w Zespole Szkół Kolejowych we Wrocławiu. W roku 1958 został kontraktowym wychowawcą w Szkole Morskiej w Gdyni. Do pracy skierowało go Ministerstwo Żeglugi i Gospodarki Wodnej Departament Kadr i Szkolenia Zawodowego. Tutaj przepracował do roku 1965, by następnie w tym samym mieście podjąć nauczanie w Akademii Medycznej. W roku 1971 rozpoczął pracę w Szkole Specjalnej w Gdyni. W roku 1974 ponownie powrócił i nauczał w Liceum Morskim.
1 września 1979 roku został przyjęty na nauczyciela wychowania fizycznego do IV LO im. H. Sienkiewicza w Częstochowie.
Ma liczne uprawnienia : trenera boksu II kl. ( 1954 ), trenera II kl. w tenisie ziemnym ( 1972 ), instruktora narciarstwa, instruktora lekkiej atletyki.
W roku 1949 zawarł związek małżeński i jest ojcem trojga dzieci : Barbary ( 1950 ), Wojciecha i Andrzeja urodzonych 25 marca 1952 roku.
W roku 1982 roku miał już przepracowane w sumie 36 lat pracy.

[Komentarze (0)]
- Redakcja Strony -
- Absolwenci -
- Wyszukiwanie -
- IV L.O. w Internecie -
- Absolwenci innych LO -

Projekt i wykonanie: © 2005 Tomasz 'Skeli' Witaszczyk, all rights reserved.
Modified by X-bot
Hosting stron internetowych