- Strona Główna -
- Historia Szkoły -
- Różności -
- Kronika Szkoły -
- Spotkania po latach -
- Muzeum - Kroniki -
Almanach Absolwentów IV L.O. im. H. Sienkiewicza w Częstochowie

Sadowski Zenon

Autor: Cieślak Aleksander
Data dodania: 03.09.2005 11:19:54

Sadowski Zenon

Urodził się 27 listopada 1903 roku w Częstochowie. Rodzicami jego byli Piotr i Józefa z domu Miazek. Maturę otrzymał w czerwcu 1925 roku kończąc Gimnazjum Państwowe typu humanistycznego. Następnie podjął studia w roku 1925 na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Humanistycznym i tutaj zdał egzaminy magisterskie i obronił pracę magisterską i otrzymał tytuł magistra filozofii 30 czerwca 1930 roku. Kończąc studia znał bardzo dobrze język niemiecki, francuski i rosyjski.
W roku 1930 na Uniwersytecie warszawskim zdał także egzaminy z dydaktyki historii i historii wychowania, co umożliwiało mu w przyszłości nauczanie w szkołach.
Ożenił się z Józefą z domu Nąckiewicz i z ich związku urodziło się dwoje chłopców : Wiktor ( 11.11.1928 ) i Włodzimierz ( 05.03.1933 ).
W roku szkolnym 1931/32 rozpoczął prace w szkolnictwie w Gimnazjum Państwowym im. Radziewiczównej w Kobryniu na Polesiu. Tutaj przepracował jeden rok szkolny poczym zatrudniony został w Urzędzie Skarbowym w Częstochowie w latach 1931 do 1945 roku.
Po wojnie został 1 września 1945 roku zatrudniony w Gimnazjum i Liceum im. H. Sienkiewicza jako nauczyciel historii. Nauczał także przedmiotu nie objętego kwalifikacjami – geografię.
31 stycznia 1947 roku specjalnym pismem od Komisji Egzaminów Państwowych otrzymał potwierdzenie jego kwalifikacji zawodowych i wobec tego mógł nauczać w szkołach średnich ogólnokształcących i zakładach kształcenia nauczycieli państwowych i prywatnych w języku wykładowym polskim.
Równolegle z pracą w Gimnazjum i Liceum im. H. Sienkiewicza pracował także w LO. Im. R. Traugutta w Częstochowie. Zaangażowany był również tuz po wojnie w pracy Polskiego Czerwonego Krzyża.
1 września 1948 roku przeszedł na własną prośbę do Państwowej Żeńskiej Szkoły Zawodowej w Częstochowie.


[Komentarze (0)]
- Redakcja Strony -
- Absolwenci -
- Wyszukiwanie -
- IV L.O. w Internecie -
- Absolwenci innych LO -

Projekt i wykonanie: © 2005 Tomasz 'Skeli' Witaszczyk, all rights reserved.
Modified by X-bot
Hosting stron internetowych