- Strona Główna -
- Historia Szkoły -
- Różności -
- Kronika Szkoły -
- Spotkania po latach -
- Muzeum - Kroniki -
Almanach Absolwentów IV L.O. im. H. Sienkiewicza w Częstochowie

Hozakowski Teofil

Autor: Cieślak Aleksander
Data dodania: 31.08.2005 22:09:25

Kliknij aby powiekszyc zdjecie


Życie Częstochowy z 23.11.2008
Kliknij aby powiekszyc zdjecie
Życie Częstochowy z 23.11.2008

Urodził się 21 listopada 1908 roku w Krotoszynie powiat Krotoszyn, województwo poznańskie. Rodzicami jego byli ojciec Michał 1862 – 1942 ) i matka Franciszka z domu Pawlak ( 1868 – 1938 ). Ojciec w czasach zaborów ziem polskich był maszynistą kolejowym, a po odzyskaniu niepodległości mianowano go urzędnikiem kolejowym.
Hozakowski Teofil był żonaty i miał z żoną z Anną Gaydą (1916 – 1991) troje dzieci ( Andrzeja, Janusza i Mariusza )
Po ukończeniu szkoły podstawowej i gimnazjum typu matematyczno – przyrodniczego w Krotoszynie ( 1929 r. ) wstąpił do Szkoły Podchorążych Rezerwy w Śremie. Do roku 1930 służył w 56 pułku piechoty w Krotoszynie. Następnie podjął pracę w skarbowości w Odolanowie i następnie w Nowym Tomyślu. Następnie podjął decyzje o studiowania na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Poznańskiego. Dyplom i tytuł magistra ekonomii i nauk politycznych uzyskał 1 października 1938 roku. Rozpoczął również studia z języka angielskiego, ale wybuch wojny we wrześniu 1939 roku przerwał je.
W kampanii wrześniowej brał udział jako dowódca plutonu i kompanii w stopniu podporucznika w 56 pułku piechoty. Nominację na podporucznika otrzymał 1 października 1933 roku. Podczas ciężkich walk w rejonie Kutno - Modlin został ranny i kontuzjowany. Po kapitulacji twierdzy Modlin został przez Niemców aresztowany w momencie gdy wracał do domu do Poznania i następnie wywieziony do oficerskiego Obozu Jeńców Wojennych VII A w Murnau w Bawarii. W obozie tym przebywał do końca sierpnia 1945 roku. Na terenie obozu pogłębiał swoja wiedzę pracując w Kole Ekonomistów, w którym wygłaszał szereg referatów. Był założycielem wyżej wymienionego koła, którego zebrania odbywały się w piwnicy - miejscu jego zamieszkania w obozie.
Był wykładowca w zorganizowanym na terenie obozu kursie dla pracowników administracyjno - finansowych z dziedziny jego pracy zawodowej. Powołano go również do pracy pedagogicznej w zakresie nauczania języka angielskiego wśród oficerów i nauczania języka polskiego wśród żołnierzy przygotowujących się do egzaminu z zakresu szkoły podstawowej i średniej. Pomimo silnej propagandy przeciw powrotowi do kraju i licznym utrudnieniom przy wyjeździe wrócił do Polski pierwszym transportem we wrześniu 1945 roku.
Po powrocie do kraju rozpoczął pracę jako nauczyciel języka angielskiego najpierw oraz w byłych gimnazjach i liceach. Od 1 października 1945 roku w Gimnazjum i Liceum Zrzeszenia Nauczycieli, następnie od 1 września 1946 roku w Gimnazjum i Liceum Handlowym Stowarzyszenia Kupców. Tutaj przepracował do 31 sierpnia 1953 roku.
W roku 1945 zaraz po otwarciu Wyższej Szkoły Administracyjno - Handlowej rozpoczął prace jako lektor języka angielskiego, a także dodatkowo miał wykłady z organizacji przedsiębiorstw, ekonomii politycznej, planowania gospodarczego i statystyki. W uczelni tej pracował do 31 sierpnia 1952 roku.
W roku 1949 podjął pracę w Wyższej Szkole Inżynieryjnej ( od 1955 roku Politechnika Częstochowska )jako wykładowca języka angielskiego. Od 1950 roku powierzono mu kierownictwo bibliotek instytutowych i to pracował do 1 listopada 1952 roku. W roku akademickim 1951/52 powierzono mu wykłady z ekonomiki i organizacji pracy, a w roku 1952/53 wykłady z kosztów własnych i rozrachunku gospodarczego. Wykłady te prowadził do 30 września 1953 roku.
Od 1 września 1953 do 31 sierpnia 1954 uczył planowania gospodarczego kalkulacji i sprawozdawczości oraz organizacji produkcji i normowania technicznego w Technikum Mechaniczno - Elektrycznym , a od 1 września 1954 do 31 sierpnia 1956 roku uczył tych samych przedmiotów w Technikum Górnictwa Rud.
Od 1 września 1953 roku do 31 sierpnia 1962 roku pracował w Technikum Ekonomicznym Nr 1 w Częstochowie. Tutaj nauczał języka angielskiego, ekonomii politycznej i spółdzielczości ( ten przedmiot też w Zasadniczej Szkole Handlowej w okresie 1960 - 1962 ).
Od chwili założenia Politechniki Częstochowskiej pracował w niej nieprzerwanie. Tutaj był lektorem języka angielskiego i kierownikiem zespołu języków zachodnio – europejskich w Studium Języków Obcych. Od 1962 roku pracował też w Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Częstochowie. W liceum tym nauczał do roku 1969. W dokumentacji szkolnej czytamy : „ nauczyciel o znakomitym przygotowaniu merytorycznym, lubiany i doceniany przez młodzież, wśród której cieszy się wyjątkowym autorytetem ”.
Przez cały okres pracy w szkolnictwie stale doskonalił swoje umiejętności. W 1950 roku odbył w Warszawie kurs planowania gospodarczego, następnie podczas wakacji letnich odbył także kurs planowania przemysłowego i statystyki. W sierpniu tego samego roku wysłuchał wykładów na kursie specjalnym wprowadzającym w zagadnienia szkolnictwa zawodowego.
Zadbał o to , aby mieć pełna dokumentację umożliwiającą mu pracę w szkolnictwie średnim i wyższym. Prawo do nauczania języka angielskiego uzyskał na podstawie zdanego 26 września 1958 roku egzaminu na Uniwersytecie Warszawskim. 11 marca 1953 uzyskał dyplom uprawniający do nauki ekonomii politycznej.
Przez cały czas działał w różnych organizacjach. Od października 1952 roku pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Uczelnianego Obrońców Pokoju przy Politechnice Częstochowskiej, a od marca 1950 roku był członkiem Klubu Profesury Demokratycznej, a po jej likwidacji ( 27.01.1952 ) był członkiem Sekcji Pracowników Nauki przy w/w uczelni.
Języka angielskiego nauczał również w Klubie Międzynarodowej Prasy i Książki.
Od 1949 działał w Związku Nauczycielstwa Polskiego w komitecie Frontu Jedności Narodowej na politechnice Częstochowskiej. W dowód uznania za pracę na stanowisku lektora języka angielskiego Ministerstwo Spraw Zagranicznych wysłało go do prac w Międzynarodowej Komisji dla Nadzoru i Kontroli Układów Genewskich w Indochinach na okres od 22 sierpnia 1955 do 2 lipca 1956 roku.
Od 1961 roku należał do Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Za swoja prace zawodowa został odznaczony Srebrna i Złotą Odznaką „ Zasłużonemu w rozwoju województwa katowickiego ”.
Zmarł 21 listopada 1994 roku w Częstochowie. Pochowany został na cmentarzu Kule.
HOZAKOWSKI Teofil (1908 – 1994) ekonomista, nauczyciel akademicki. Ur. 21 XI 1908 w Krotoszynie, był synem Michała (1862 – 1942), maszynisty kolejowego, i Franciszki z Pawlaków (1868 – 1938).
H. w 1929 ukończył gimnazjum w Krotoszynie, a później Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty w Śremie. Do 1930 służył w 56 pp w Krotoszynie. Od t. r. pracował w skarbowości w Odolanowie i Nowym Tomyślu. W 1938 ukończył studia z dziedziny ekonomii i nauk politycznych na Uniwersytecie Poznańskim. W kampanii w 1939 wraz z 56 pp brał udział w walkach w rejonie Kutna. pomimo odniesionej rany uczestniczył w obronie twierdzy Modlin. Po jej kapitulacji znalazł się w niewoli; w Oflagu VII A w Murnau (Niemcy) założył koło ekonomistów, w którym wygłaszał referaty. W obozie był wykładowcą na kursie dla pracowników skarbowości, a znając dobrze język angielski prowadził zajęcia z tegoż języka. We wrześniu 1945 powrócił do kraju. Pracował jako nauczyciel języka angielskiego w Wyższej Szkole Administracyjno – Handlowej oraz Gimnazjum i Liceum Handlowym w Częstochowie. Od 1949 był wykładowcą (lektorem) tegoż języka, a także prowadził zajęcia z ekonomii oraz organizacji pracy w Szkole Inżynierskiej (od 1955 Polit. Częst.). Uczył też ekonomii politycznej w Gimnazjum i Liceum Handlowym. W 1955 – 56 pracował w Międzynarodowej Komisji Nadzoru i Kontroli Układów Genewskich w Indochinach. W 1956 – 72 był kierownikiem zespołu lektorów języków zachodnioeuropejskich Studium Języków Obcych Polit. Częst. W 1972 kierował Studium Języków Obcych tejże uczelni. Uczył również języka angielskiego w szkołach średnich oraz na kursach w Klubie Międzynarodowej Prasy i Ksiązki. Zm. 21 XI 1994 w Częstochowie, pochowany został w kw. 37, rząd VII, grób 2. Oznaczony Srebrną i Złotą Odznaką „Zasłużonemu w rozwoju woj. katowickiego”.
W małżeństwie z Anną Gaydą (1916 – 1991) miał trzech synów: Mariusza, który ukończył anglistykę, Andrzeja, dr. ekonomii, który pracował na Polit. Częst. i Janusza, który ukończył ekonomię na Akademii Ekonomicznej w Katowicach.


Julisz Sętowski - Cmentarz Kule w Częstochowie

[Komentarze (1)]
- Redakcja Strony -
- Absolwenci -
- Wyszukiwanie -
- IV L.O. w Internecie -
- Absolwenci innych LO -

Projekt i wykonanie: © 2005 Tomasz 'Skeli' Witaszczyk, all rights reserved.
Modified by X-bot
Hosting stron internetowych