- Strona Główna -
- Historia Szkoły -
- Różności -
- Kronika Szkoły -
- Spotkania po latach -
- Muzeum - Kroniki -
Almanach Absolwentów IV L.O. im. H. Sienkiewicza w Częstochowie

Ostrowski Kazimierz

Autor: Życie Częstochowy z 1978 r.
Data dodania: 27.08.2005 23:15:58

Kliknij aby powiekszyc zdjecie


Gazeta Częstochowska z 31 marca 1982 r.
Kliknij aby powiekszyc zdjecie
Gazeta Częstochowska z 31 marca 1982 r.

Nagroda ministra - 1979 r.
Kliknij aby powiekszyc zdjecie
Nagroda ministra - 1979 r.

Kliknij aby powiekszyc zdjecie


Kliknij aby powiekszyc zdjecie


drugi od lewej
Kliknij aby powiekszyc zdjecie
drugi od lewej

W tym roku mija 50 lat pracy pedagogicznej Kazimierza Ostrowskiego, nauczyciela przysposobienia obronnego w LO im. H. sienkiewicza . Określenie " dostojny jubilat " nie charakteruzuje jednak w pełni tej osoby - nadal aktywny, zaangażowany w sprawy szkoły i uczniów, pracującej z wielkim poświęceniem.
- Niektórzy pytają mnie o " receptę " na taka aktywność. Ja po prostu czuje się nadal potrzebny. Codzienny wysiłek , obcowanie z uczniami, świadomośc , że mogę ich wiele nauczyć, pomóc im - dopinguje do jeszcze lepszej pracy, a nawet odmładza...
Kazimierz Ostrowski działa w szkolnym kole Ligi Obrony Kraju. Jest postacią znaną i lubianą nie tylko przez młodzież IV Lo, ale wielu szkól województwa. Od 30 bowiem lat uczestniczy - corocznie - w obozach przysposobienia obronnego. Nie traci żadnej możliwości wychowania mlodego pokolenia. Uczy własnym przykładem, proponuje współpracę , podsuwa ciekawe pomysły, inspiruje. Efekty tej wszechstronnej działalności Kazimierza Ostrowskiego są widoczne.
Izba Pamięci Narodowej w Lo Sienkiewicza zadziwia orginalnym rozwiązaniem, bogactwem zbiorów, ciekawa oprawa plastyczną Przed kilkoma laty otrzymała dyplom najlepszej Izby województwa katowickiego. Był to sukces szkoły i nauczyciela, którego wkład pracy w jej tworzenie był bardzo duży. Izba to zresztą tylko cząstka osiągnięć Kazimierza Ostrowskiego.
Kronika wychowania patriotycznego i przysposobienia obronnego w IV Lo zajęła w 1975 roku I miejsce w ogólnopolskim konkursie rozpisanym przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania. O nagrodzie zadecydowały nie tylko walory plastyczne, ale przede wszystkim treśc odzwierciedlająca lata pracy profesora. Widzimy w niej między innymi zdjęcia, liczne dyplomy, listy gratulacyjne - pamiatki jego bogatej działalności. Są dokumenty z budowy strzelnicy szkolnej, służącej obecnie młodzieży z całego miasta. Należy zaznaczyć, że jej budowę zainicjował Kazimierz Ostrowski.
Talent pedagogiczny, organizatorski i wysokie umiejętności plastyczne Kazimierza Ostrowskiego przynoszą ciekwe efekty. Chlubą szkoły są , na przykład, wierne kopie sztandarów wszystkich dywizji LWP, uszyte przez młodzież inspirowaną pomysłami nauczyciela przysposobienia obronnego, który wiele trudniejszych elementów wykonał sam.
Podziw budzą również liczne gabloty stojące w hallu liceum. Zawierają one, niezwykle pomocne w nauczaniu przedmiotu przysposobienia obronnego oraz historii - mapy. Dość wspomnieć gablotę poświęconą " Polakom na frontach II wojny światowej " lub " Westerplatte w dniach pd 1 do 7 września 1939 roku " . Są i inne.
Praca Kazimierza Ostrowskiego, jego osiągnięcia w zakresie umacniania ludowej obronności, duże zaangażowanie w kształtowaniu postaw patriotycznych młodzieży zyskały uznanie władz oświatowych. Nagrodzony został Medalem Komisji Edaukacji Narodowej, ZLotym Krzyżem Zasługi, Brązowym i Srebrnym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju i innymi.
- Wiele satysfakcji przynosi uznanie kierownictwa, ale wiele też każdy dzież w szkole, nawet trudny, wypełniony obowiązkami - powiedział reporterowi " Życia - Ciesze sie , gdy widzę efekty mojej pracy, gdy młodzież angażuje się , świadomie kieruje swe kroki do wyższych szkół wojskowych i gdy byli uczniowie piszą... bardzo dużo zawdzięczamy Panu... Wówczas zdaję sobie sprawę, że mój wysiłek był i jest potrzebny.

Zmarł 4 marca 1982 roku


Ostrowski Kazimierz

Urodził się 30 stycznia 1905 roku w Przemyślu. Tam ukończył Seminarium Nauczycielskie, następnie podjął swoją długoletnią pracę nauczycielską. W roku 1938 po odbyciu studiów w Państwowym Instytucie Robót Ręcznych w Warszawie rozpoczął swoją pracę w rodzinnym mieście, tam nauczał w gimnazjach i liceach przemyskich. W trakcie pracy odbył również służbę wojskową otrzymując stopień oficerski.
Po wojnie w 1956 roku Kazimierz Ostrowski zatrudniony został w LO im. H. Sienkiewicza w Częstochowie. Nauczał przysposobienia obronnego. Pomimo przejścia na emeryturę pracował przez cały czas w szkole, prowadził zajęcia plastyczne, wykonywał dekoracje szkolne, przygotowywał akademie i pracował na letnich obozach przysposobienia obronnego.
Był doskonałym organizatorem. Swoją pracę wykonywał z pasją. Dzięki jego niezwykłemu zaangażowaniu po pięciu latach wspólnej pracy z młodzieżą w październiku 1970 roku oddano pierwszą w Częstochowie szkolną strzelnicę sportową. Podczas obchodów 1000 – lecia Państwa Polskiego uczniowie liceum zadziwili Częstochowę pomysłowością. Na ulice miasta wyszła młodzież w strojach historycznych, „ sienkiewiczowskich ”. W ten sposób uczniowie LO Sienkiewicza pokazali barwną historie narodową. Oczywiście projekty, makiety i wszystkie prace odbywały się pod kierunkiem Kazimierza Ostrowskiego.
Jego wielką zasługa dla szkoły było stworzenie Muzeum Pamiątek Szkolnych. Przechowywane relikty, stare fotografie, przedmioty związane ze szkołą – wszystko to oprawił w niezwykłym projekcie plastycznym pomieszczenia. Dało to początek gromadzenia unikalnych pamiątek szkolnych, które dzisiaj są skarbem dla szkoły i badaczy historii LO im. H. Sienkiewicza i miasta.
Był zasłużonym nauczycielem. Za wyjątkową pracę, oddanie szkole został udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, medalami „ Za zasługi dla obronności kraju ” ( 1965 ) , i Złota Odznakę „ Zasłużonemu w rozwoju województwa katowickiego ”, ministerialną nagrodę I stopnia ( 1979 ), wiele nagród Kuratora Oświaty i Wychowania.
Był wychowawcą wielu pokoleń „sienkiewiczaków ”. Miał w życiu dwie pasje : kochał szkołę i wojsko. Wpajał młodzieży miłość do kraju i jego obrońców. Dzięki niemu w szkole powstały podziwiane do dziś makiety obrony Westerplatte, czy udziału Polskich Sił Zbrojnych walczących w czasie II wojny światowej. Do dziś można tez podziwiać uszyte wspólnie z młodzieżą sztandary pułków, jednostek wojskowych, oddziałów walczących w czasie wojen począwszy od potopu szwedzkiego. Był autorem projektów dwóch sztandarów dla obozów przysposobienia obronnego w Lublińcu i Krzepic. Na lekcjach, akademiach – zawsze starał się nadać wydźwięk patriotyczny. Jego autorstwa są kroniki szkolne, we wspaniałej szacie plastycznej, z duża ilością zdjęć.
Kochał młodzież. Praca w szkole była dla niego wszystkim. Jak wspominają go koledzy i koleżanki, zawsze do szkoły przychodził pierwszy i ostatni z niej wychodził. Potrafił inspirować młodzież we wszystkim możliwych kierunkach. W szkole przepracował ponad 50 lat. Miał jeszcze wiele projektów do zrealizowania. Niestety poważna choroba uniemożliwiła mu ich realizację.
Zmarł 4 marca 1982 roku, jego ciało wystawione było w auli szkolnej. Przez cały czas warte honorowa pełniła jego „ ukochana młodzież ”. Pochowany został na cmentarzu Kule.

Aleksander Cieślak


[Komentarze (4)]
- Redakcja Strony -
- Absolwenci -
- Wyszukiwanie -
- IV L.O. w Internecie -
- Absolwenci innych LO -

Projekt i wykonanie: © 2005 Tomasz 'Skeli' Witaszczyk, all rights reserved.
Modified by X-bot
Hosting stron internetowych