- Strona Główna -
- Historia Szkoły -
- Różności -
- Kronika Szkoły -
- Spotkania po latach -
- Muzeum - Kroniki -
Almanach Absolwentów IV L.O. im. H. Sienkiewicza w Częstochowie

Hawro Elżbieta

Autor: Cieślak Aleksander
Data dodania: 26.08.2005 19:38:24

Kliknij aby powiekszyc zdjecie


Hawro Elżbieta

Urodziła się 15 kwietnia 1941 roku w Lidzie. Pochodziła z rodziny robotniczej. Jej rodzicami byli Zdzisław Markiewicz i Wanda z domu Staniewicz.
Z chwilą rozpoczęcia działań wojennych między Niemcami z ZSRR, ojciec jej wstąpił do Ludowego Wojska Polskiego. W wojsku służył do 1958 roku, kiedy w stopniu majora przeszedł na emeryturę. Matka jej nie pracowała zawodowo, zajmowała się prowadzeniem domu i wychowaniem dzieci.
Po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku z całą rodzina przyjechała do Polski. Do szkoły zaczęła uczęszczać w Katowicach w 1948 roku. Często zmieniała szkoły, co było związane z pracą ojca – oficera WP. I tym sposobem uczyła się w Warszawie, Kielcach, Bydgoszczy i Szczecinie. Maturę zadała w 1959 roku w Częstochowie w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika. W tym samym roku rozpoczęła studia na Uniwersytecie im. B. Bieruta na kierunku pedagogika. Po roku przerwała studia. W 1960 roku wyszła za mąż za Kazimierza Hawro. Rozpoczęła naukę w Studium Nauczycielskim w Częstochowie na kierunku : biologia. Studia te ukończyła w czerwcu 1962 roku. W tym samym roku 15 sierpnia podjęła pracę w Szkole Podstawowej Nr 11 w Częstochowie. Tutaj oprócz biologii musiała nauczać jeszcze języka polskiego i matematyki. 11 lutego 1962 roku urodziła syna Piotra. W 1965 roku otrzymała dyplom kwalifikacyjny co oznaczało , że z tą chwila stała się nauczycielka mianowaną. W roku 1966 zaczęła kontynuować naukę na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. W 1967 roku zmieniła pracę i przeszła do Liceum Medycznego Pielęgniarstwa w Częstochowie. Ale uczyła tutaj chemii, czyli przedmiotu niezgodnego ze zdobytym na studiach . 14 listopada 1970 roku ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra biologii. W 1971 roku urodziła drugiego syna Aleksandra.
W 1973 została mianowana profesorem szkoły średniej. Przez cały czas starała się przenieść do innej szkoły tak, aby uczyć biologii. Od 1 września 1975 roku rozpoczęła pracę w IV LO im. H. Sienkiewicza w Częstochowie. W roku 1993 obchodziła trzydziestolecie pracy pedagogicznej W liceum tym przepracowała do drugiej połowy lat dziewięćdziesiątych. 31 sierpnia 1997 roku przeszła na emeryturę przepracowując w szkolnictwie przez 35 lat.
Była kilkakrotnie odznaczana. W 1978 roku otrzymała Złotą Odznakę ZNP i Nagrodę Ministra, rok później została uhonorowana Odznaką Przyjaciela Dzieci. W 1980 roku nadano jej Medal Komisji Edukacji , jak również Nagrodę Kuratora.. W 1983 roku otrzymała Złoty Krzyż Zasługi.


[Komentarze (4)]
- Redakcja Strony -
- Absolwenci -
- Wyszukiwanie -
- IV L.O. w Internecie -
- Absolwenci innych LO -

Projekt i wykonanie: © 2005 Tomasz 'Skeli' Witaszczyk, all rights reserved.
Modified by X-bot
Hosting stron internetowych