- Strona Główna -
- Historia Szkoły -
- Różności -
- Kronika Szkoły -
- Spotkania po latach -
- Muzeum - Kroniki -
Almanach Absolwentów IV L.O. im. H. Sienkiewicza w Częstochowie

Haras Jadwiga

Autor: Cieślak Aleksander
Data dodania: 26.08.2005 16:21:42

Kliknij aby powiekszyc zdjecie


Kliknij aby powiekszyc zdjecie


Haraś Jadwiga

Urodziła się 25 sierpnia 1923 roku w Miedźnie powiat częstochowski. Pochodziła z rodziny chłopskiej Córka Jana Harasia. W czasie wojny tajnie studiowała filologie polska i równocześnie uczyła na tajnych kompletach. W tym czasie jej studiom okupacyjnym patronował profesor R. Pollak. Po wojnie rozpoczęła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim , skąd, w poszukiwaniu znośniejszych warunków życia przeniosła się do Wrocławia.
15 grudnia 1952 roku ukończyła Uniwersytet Wrocławski i uzyskała I stopień na Wydziale Filologicznym ( filologia polska ).
Kiedy była na ostatnim roku studiów zaczęła pracować od 1 października 1948 roku do 31 sierpnia 1953 roku w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Częstochowie. W 1953 roku poważnie zachorowała i przez pięć lat nie była w stanie podjąć jakiejkolwiek pracy, nawet opieki nad dziećmi. Następnie od 1 lutego 1958 do 31 sierpnia 1959 roku pracowała w Liceum Ogólnokształcącym w Kamienicy Polskiej. Następnie od 1 września 1960 roku do 31 sierpnia 1962 roku w Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym im. J. Dąbrowskiego w Częstochowie – Rakowie.
W roku 1961 zwracała się wielokrotnie do władz oświatowych o przeniesienie jej do pracy w jednej ze szkól w śródmieściu. Skierowano ja zatem do Liceum im. A. Mickiewicza, ale Haraś Jadwiga odmówiła podjęcia tam pracy ze względu na chorobę nóg i dość dalekie dojście do szkoły
Od 1 września 1962 roku do 31 sierpnia 1978 roku w IV LO im. H. Sienkiewicza w Częstochowie. Tutaj przez wiele lat starała się uzyskać status nauczyciela mianowanego. W piśmie do Inspektora Oświaty w Częstochowie z dnia 27 kwietnia 1964 roku tak pisze: „…Najtrudniejszym niewątpliwie elementem mojej sytuacji zawodowej i życiowej jest fakt pełnienia przeze mnie pracy nauczycielskiej na prawach nauczyciela kontraktowego, jakkolwiek posiadam wymagane przygotowanie zawodowe i długoletni staż pracy ( dwanaście lat ). Prawa do pracy nauczyciela kontraktowego nie chronią żadne szczególne postanowienia ustawodawstwa pracy, a jego uprawnienia i rola w szkole SA daleko mniejsze od praw i roli nauczyciela mianowanego, o czym miałam możność przekonać się w swoim życiu ”.
Przez cały okres skarżyła się na ból nóg i intensywnie leczyła te chorobę. W 1964 lekarz przychodni lekarskiej tak wypowiedział się o jej stanie zdrowia : „ Stwierdzam, że Haraś Jadwiga jest długoletnią pacjentką , od wielu lat cierpi na chorobę Burgera oraz związany z tym niedowład kończyn ”.
Należała do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego ( w jej sprawie przeniesienia do innej szkoły interweniował ówczesny poseł na Sejm Leon Poniedziałek ).
W opinii z 1964 roku można przeczytać : Ob. Haras jest kontraktową nauczycielką języka polskiego. Lekcje przeprowadza sprawnie, posiada bogaty zasób wiedzy. Jest poważnie chora.
W roku 1967 uzupełniała etat w Szkole Podstawowej Nr 18. Dwa lata później Inspektorat Oświaty obniżył jej obowiązkową liczbę o 5 godzin, kierując się stanem jej zdrowia.
Doceniając jej wiedze, fachowość prowadzenia zajęć, umiejętność pracy z młodzieżą uchwałą Rada Państwa 22 stycznia 1975 roku odznaczyła Jadwigę Haras Złotym Krzyżem Zasługi
[Komentarze (2)]
- Redakcja Strony -
- Absolwenci -
- Wyszukiwanie -
- IV L.O. w Internecie -
- Absolwenci innych LO -

Projekt i wykonanie: © 2005 Tomasz 'Skeli' Witaszczyk, all rights reserved.
Modified by X-bot
Hosting stron internetowych