- Strona Główna -
- Historia Szkoły -
- Różności -
- Kronika Szkoły -
- Spotkania po latach -
- Muzeum - Kroniki -
Almanach Absolwentów IV L.O. im. H. Sienkiewicza w Częstochowie

Nabiałek Krzysztofa

Autor: Cieślak Aleksander
Data dodania: 20.06.2005 19:49:26

Nabiałek Krzysztofa
Kliknij aby powiekszyc zdjecie
Nabiałek Krzysztofa

W œrodku
Kliknij aby powiekszyc zdjecie
W œrodku

Kliknij aby powiekszyc zdjecie


Kliknij aby powiekszyc zdjecie


Nabiałek Krzysztofa Elżbieta

Urodziła się 14 września 1940 r. w Częstochowie. Z domu Zjawiona, ojciec Lucjan ( 20.01.1911 ) był robotnikiem. Do siódmego roku życia wychowywali ja rodzice.
Swoją edukację rozpoczęła w Szkole Podstawowej Nr 14, następnie kontynuowała ja w LO im. J. Słowackiego w Częstochowie. Tutaj otrzymała świadectwo dojrzałości. W 1961 r. podjęła naukę w dwuletnim studium Nauczycielskim ( Wydział Fizyki). W tym samym roku w obecności Tadeusza Gładysza – inspektora szkolnego złożyła akt ślubowania, który był wstępem przed przystąpieniem do pracy w szkolnictwie. Rok 1961 był ważną datą w jej życiu, gdyż 6 lipca tegoż roku wyszła za mąż za Tadeusza Nabiałka ( pracował wówczas , jako felczer w Wydziale Zdrowia ). Rok później 3 czerwca urodził się syn Piotr .
Swoja karierę zawodową rozpoczęła 15 sierpnia 1961 r. w Świetlicy Międzyszkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 8. Wkrótce ze względu na brak możliwości pogodzenia pracy w świetlicy i wychowania małego dziecka Krzysztofa Nabiałek poprosiła o przeniesienie do pracy w szkole. 1 września 1962 r. podjęła pracę w Szkole Podstawowej Nr 6 . Kolejny etap pracy to Szkoła Podstawowa Nr 29 ( jako nauczyciel chemii i fizyki ). Prace tutaj rozpoczęła 1 września 1964 r. Następny etap jej edukacji to studia na Uniwersytecie Gdańskim , które ukończyła w 1971 r. egzaminem magisterskim.
W tym samym roku rozpoczęła prace w V L) im. A. Mickiewicza w Częstochowie. Rok później przeniosła się do IV LO im. H. Sienkiewicza. Tutaj 1 maja 1980 r. – otrzymała akt mianowania jako stały - etatowy pracownik szkoły.
W roczniku Chemii zamieściła szereg publikacji dotyczących związków pirazolu i jego pochodnych.
W roku 1996 jej uczeń Adrian Masłoń doszedł do finału XLII Olimpiady Chemicznej. W tym samym roku otrzymała nagrodę jubileuszową za przepracowanie 35 lat w zawodzie nauczycielskim.
W tym okresie już chorowała.
Była nauczycielką niezwykle pracowitą, zdyscyplinowaną, w wyjątkowy sposób zaangażowaną w pracy z młodzieżą. Absolwenci i wychowankowie wspominają ją , jako nauczyciela sumiennego, który zawsze prowadził zajęcia lekcyjne w sposób przemyślany, staranny z wykorzystaniem praktycznym zaplecza laboratoryjnego.
W sposób szczególny propagowała turystykę i wszelkie jej odmiany. Często uczestniczyła w rajdach i wycieczkach. Opiekowała się studentami WSP. To właśnie pod jej okiem wielu studentów zdobywało pierwsze szkolne doświadczenia w pracy pedagogicznej.
Zmarła w 1998 roku. Pochowana na cmentarzu Św. Rocha

opracował : Aleksander Cieślak

Lokalizacja grobu : sektor 41, nr rzędu 6, nr grobu 16

http://polskie-cmentarze.com/roch/czestochowa/grobonet/start.php?id=detale&idg=2397&inni=0

[Komentarze (2)]
- Redakcja Strony -
- Absolwenci -
- Wyszukiwanie -
- IV L.O. w Internecie -
- Absolwenci innych LO -

Projekt i wykonanie: © 2005 Tomasz 'Skeli' Witaszczyk, all rights reserved.
Modified by X-bot
Hosting stron internetowych