- Strona Główna -
- Historia Szkoły -
- Różności -
- Kronika Szkoły -
- Spotkania po latach -
- Muzeum - Kroniki -
Almanach Absolwentów IV L.O. im. H. Sienkiewicza w Częstochowie

Barucka Maria Teresa

Autor: Cieślak Aleksander
Data dodania: 10.08.2005 09:16:58

Kliknij aby powiekszyc zdjecie


Barucka Maria Teresa

Urodziła się 14 września 1939 roku w Częstochowie w rodzinie robotniczej. Ojciec Jan został wywieziony do Niemiec gdzie zginął w 1942 roku . Od tego momentu cały ciężar wychowania spoczywał na chorej matce – Marii z domu Grabiwoda. Matka musiała się też opiekować jej starsza siostrą.
Początkowo zaczęła uczęszczać do Szkoły Podstawowej Nr 22 w Częstochowie. Szkołę tę ukończyła w 1953 roku. Następne dwa lata i pół roku była uczennicą Liceum Pedagogicznego dla Wychowawczyń Przedszkoli w Częstochowie. 23 lipca 1955 r. ukończyła w Warszawie kurs zorganizowany w dniach 4.08 – 24.08 1955 roku dla pomocników instruktorów w gimnastyce. W tym okresie stan zdrowia matki zdecydowanie się pogorszył i dlatego Maria Borucka zmuszona była przerwać naukę i przejść do Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących. Równocześnie w tym czasie jej siostra ukończyła wyższe studia i podjęła pracę zawodową pomagając równocześnie finansowo. Maria Barucka zajęła się tymczasem schorowaną matką , domem ucząc się równocześnie w szkole dla pracujących. Liceum ukończyła 14 czerwca 1957 r. i otrzymała świadectwo dojrzałości. Następny etap edukacji było to podjęcie studiów na Politechnice Częstochowskiej. Uczelni tej nie ukończyła wychodząc w tym czasie ( 1959 r. ) za mąż za Stanisława Baruckiego . Odtąd zajmowała się domem , rodziną i dwójką dzieci : Iwoną ( 15.08.1960 ) i Mariuszem ( 1 04.1963 ).
Ponieważ Liceum Ogólnokształcące nie dawało żadnych kwalifikacji zawodowych wobec tego w 1962 roku wstąpiła na Wieczorowy Uniwersytet Marksizmu – Leninizmu w Częstochowie, gdzie 21 maja 1963 roku ukończyła kurs filozoficzno – pedagogiczny. Poza tym ukończyła studia pedagogiczne dla nauczycieli szkół zawodowych w Katowicach ( 27.06.1963 r. ) uzyskując kwalifikujące do nauczania zawodowego w szkołach.
1963 – rozpoczęła pracę w Szkole Podstawowej Nr 32 przy ul. Tetmajera w Częstochowie. Przez cały czas Inspektorat Oświaty mobilizował Marię Barucką do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych.
1 września 1966 roku została zatrudniona jako nauczyciel kontraktowy w charakterze bibliotekarki w Szkole Podstawowej Nr 9. W tym czasie rozpoczęła studia zaoczne na Uniwersytecie Lubelskim im. Marii – Curie Skłodowskiej ( Wydział : Pedagogika z historią ).
W 1968 podjęła decyzje o wykorzystaniu bezpłatnego urlopu w celu przygotowania się do końcowych egzaminów i napisania pracy magisterskiej. W tamtym okresie etat bibliotekarki wynosił 36 godzin tygodniowo. Studia w Lublinie ukończyła 20 czerwca 1970 roku. Prace magisterską pisała pod kierunkiem doc. dr hab. Natalii Reuttowej na temat : „ Drugoroczność a postępy i zachowanie się uczniów ”.
W roku 1972 podjęła pracę w Liceum Pedagogicznym dla Wychowawczyń Przedszkoli w Częstochowie.
Od roku 1973 rozpoczęła pracę w IV LO im. H. Sienkiewicza w Częstochowie ucząc przedmiotu : przysposobienie do życia w rodzinie. Etat w tym okresie uzupełniała jeszcze w II LO. Im. R. Traugutta, VI LO im. J. Dąbrowskiego i VIII LO im. K. Świerczewskiego i V LO im. M. Kopernika.
Od 1976 roku uzupełniała też etat w I LO im. J. Słowackiego.

Ur. 14.9.1939 r. w Częstochowie Absolwentka UMCS w Lublinie (mgr pedagogiki). Nauczycielka w szkole podstawowej, od r. 1981 w I LO im. J. Słowackiego w Częstochowie Współtwórca ruchu „Solidarność” w oświacie częstochowskiej, od 1981 do 1989 r., uczestniczka w prowadzącym działalność opozycyjną Duszpasterstwie Nauczycieli. Współzałożycielka Unii Laikatu Katolickiego. Z listy Wyborczej Akcji Katolickiej – poseł na Sejm RP (1991-93), członek Klubu Parlamentarnego ZChN (sejmowa komisja edukacji, nauk i postępu technicznego). Współzałożycielka Komitetu Wyborczego BBWR w Częstochowie (1993). Liczne funkcje społeczne, m.in. przew. Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Kuratorze Oświaty w Częstochowie, ławnik Sądu Wojewódzkiego, członek Rady ds. Rodziny WZPS, Zespołu Roboczego ds. Przeciwdziałania Patologiom Społeczno-Gospodarczym przy wojewodzie częstochowskim, Konsulty Diecezjalnego Duszpasterstwa Trzeźwości, Archidiecezji Komisji Synodu Plenarnego w Częstochowie. Współpracownik radia „Fiat”.

Kto jest kim w częstochowskiem 1998


[Komentarze (2)]
- Redakcja Strony -
- Absolwenci -
- Wyszukiwanie -
- IV L.O. w Internecie -
- Absolwenci innych LO -

Projekt i wykonanie: © 2005 Tomasz 'Skeli' Witaszczyk, all rights reserved.
Modified by X-bot
Hosting stron internetowych