- Strona Główna -
- Historia Szkoły -
- Różności -
- Kronika Szkoły -
- Spotkania po latach -
- Muzeum - Kroniki -
Almanach Absolwentów IV L.O. im. H. Sienkiewicza w Częstochowie

Popiński Stanisław

Autor: Cieślak Aleksander
Data dodania: 22.08.2006 21:30:12

Popiński Stanisław

Urodził się 8 maja 1904 roku w Częstochowie. Swoja edukację rozpoczął od 5 klas Szkoły Powszechnej. Następnie kontynuował naukę w II Gimnazjum Państwowym im. R. Traugutta w Częstochowie. Maturę uzyskał w 1926 roku. Następni podjął studia w Krakowie, gdzie
ukończył Uniwersytet Jagielloński. Studiował na Wydziale Filozofii historie i germanistykę. Stopień magistra otrzymał 30 czerwca 1933 roku . Znał biegle język niemiecki, łaciński, rosyjski i francuski.
W trakcie studiów odbył roczna obowiązkową służbę wojskową, która ukończył w 1931 w stopniu plutonowego. Po ukończeniu studiów przystąpił do uzyskania kwalifikacji na nauczyciela szkól średnich. Kwalifikacje te do nauczania historii jako przedmiotu głównego w szkołach średnich otrzymał 26 maja 1936 roku. Dodatkowo 5 czerwca 1939 roku uzyskał też dyplom nauczyciela uprawniający do nauczania historii w szkołach zawodowych.
Był żonaty. Jego żona Stefania Olczyk z zawodu była nauczycielką, lecz zajmowała się wychowaniem dzieci. Oboje mieli dwóch synów : Jerzego ( ur. 31.08.1936 r. ) i Andrzeja ( ur. 21.06.1944 r. ). Pracę zawodowa podjął 1 września 1932 r. w Państwowym Gimnazjum Męskim im. Św. Anny w Krakowie. W szkole tej pracował krótko bo do 30 czerwca 1933 roku. Od 1 września 1933 roku rozpoczął bezpłatna roczną praktykę jako nauczyciel kontraktowy w Państwowym Gimnazjum im. R. Traugutta w Częstochowie. W następnym roku zatrudniony był już za wynagrodzeniem. W tym okresie brał czynny udział w pracach w Sekcji Historycznej w Częstochowie o czym świadczy dokument podpisany przez Franciszka Gollenhofera ( Przewodniczącego sekcji ). W Gimnazjum im. Traugutta pracował do 30 czerwca 1935 r. W tym samym roku szkolnym podjął dodatkową pracę w Koedukacyjnym Gimnazjum Handlowym i liceum Administracyjnym ZNP Ognisko w Radomsku. Pracował równocześnie w Szkole Handlowej PMS w Radomsku. W szkołach tych nauczał historii i języka niemieckiego. Od 1 września 1935 roku rozpoczął nauczanie w Prywatnym miejskim Gimnazjum I. Fabianiego w Radomsku. Tutaj prowadził zajęcia aż do wybuchu wojny.
Od początku wojny został wcielony do oddziałów wojska Polskiego. 22 września 1939 roku został pojmany i uwięziony w obozie jenieckim w Starogrodzie koło Szczecina. W obozie tym przebywał do 15 czerwca 1941 roku. Od 1 września 1941 roku brał udział w nauczaniu na kompletach w Radomsku. I tak nauczał geografii gospodarczej i pisania na maszynie w Prywatnej Szkole Handlowej ( Az do 15 stycznia 1945 r. )
Po wyzwoleniu 15 stycznia 1945 roku rozpoczął prace w charakterze nauczyciela w Koedukacyjnym Gimnazjum Handlowym ZNP – Ognisko w Radomsku. W szkole tej uczył do 31 sierpnia 1947 roku. . Kolejnym miejscem pracy o było II Państwowe Gimnazjum i Liceum Żeńskiego w Radomsku. Tutaj zatrudniony był do 30 sierpnia 1947 roku., był tez nauczycielem w Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Radomsku. W tym okresie w szkołach pełnił obowiązki wychowawcy klasy od I – szej do III – ciej. Był także społecznym opiekunem harcerstwa, Ligii Morskiej i Kolonialnej. Dyrektor Gimnazjum Handlowego tak napisał : „ Ob. Mgr Popiński Stanisław dał się poznać jako sumienny, gorliwy i dobry pedagog oraz wychowawca ”.
Na własną prośbę ze względu na fakt , że cała rodzina mieszkała w tym czasie w Częstochowie został przeniesiony przez Kuratora Okręgu Szkolnego do Państwowego Liceum i Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Częstochowie. W Liceum i gimnazjum im. H. Sienkiewicza pracował do 5 lipca 1950 roku, po czym na własna prośbę został przeniesiony i zatrudniony w Liceum im. R. Traugutta w Częstochowie. Tam przez jeden rok od 1 października 1950 do 31 sierpnia 1951 sprawował funkcje dyrektora szkoły.
Na emeryturę przeszedł w 1969 roku.
Zmarł 6 stycznia 1978 r.

[Komentarze (0)]
- Redakcja Strony -
- Absolwenci -
- Wyszukiwanie -
- IV L.O. w Internecie -
- Absolwenci innych LO -

Projekt i wykonanie: © 2005 Tomasz 'Skeli' Witaszczyk, all rights reserved.
Modified by X-bot
Hosting stron internetowych