- Strona Główna -
- Historia Szkoły -
- Różności -
- Kronika Szkoły -
- Spotkania po latach -
- Muzeum - Kroniki -
Almanach Absolwentów IV L.O. im. H. Sienkiewicza w Częstochowie

Prendki Leon Emil

Autor: Cieślak Aleksander
Data dodania: 22.08.2006 15:56:44

Leon Emil Prędki

Urodził się 14 lipca 1904 roku w Wieluniu. Był jak zawsze podkreślał wyznania rzymsko – katolickiego.
Studiował w Warszawie na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Humanistycznym w zakresie filologii polskiej. Tytuł magistra filozofii w zakresie filologii polskiej otrzymał 28 czerwca 1935 roku.
Jego tematem pracy magisterskiej brzmiał : „ Kazimierz Zalewski – monografia ”.
Po studiach odbył jednoroczne studium pedagogiczne też na Uniwersytecie Warszawskim i został uznany za posiadającego przepisy kwalifikacyjne zawodowe do nauczania w szkołach średnich ogólnokształcących i zakładach doskonalenia nauczycieli.
W tym okresie w latach 1932 – 1934 prowadził wykłady języka polskiego w klasie IV, V, VI i VII ( 19 godzin tygodniowo ) w Koedukacyjnych Kursach Maturalnych o programie Gimnazjów Państwowych im. A . Asta w Warszawie.
.Brał udział w tajnym nauczaniu na kompletach prowadzonych przez Władysława Hylę na terenie miasta Częstochowy ucząc języka polskiego w pełnym zakresie gimnazjum i liceum od września 1943 roku do stycznia 1945 roku. Potwierdziła ten fakt 14 maja 1946 roku Powiatowa Komisja Weryfikacyjna przy Inspektoracie Szkolnym w Kielcach (zaliczyła mu podwójny wymiar czyli 2 lata i 9 miesięcy ).
Jego uprawnienia do wykonywania zawodu nauczycielskiego zostały zweryfikowane 29 lipca 1946 roku przez Komisje Egzaminów Państwowych na nauczycieli szkól średnich w Warszawie ( przewodniczył Komisji prof. Dr B. Nawroczyński ).
W latach 1944/45 oraz 1945 / 46 pracował na terenie Częstochowy w Prywatnym Gimnazjum i Liceum Towarzystwa Szkoły Społecznej jako nauczyciel języka polskiego.
Nauczał także w Gimnazjum i Liceum Handlowym dla Dorosłych Zrzeszenia Nauczycieli w Częstochowie w latach 1945 /46 ( 10 godzin ), 1946 / 47 ( 12 godzin ), 1947 / 48 ( 12 godzin ), 1948 / 49 ( 14 godzin ), 1949 / 50 ( 13 godzin 0, 1950 / 51 ( 9 godzin ). W opinii wystawionej przez ówczesnego Dyrektora tej szkoły czytamy : „ Profesor Leon Prędki w ciągu całego czasu był zawsze pilnym nauczycielem, sumiennym, punktualnym i oddanym sprawie nauczania i wychowania młodzieży ”.
W tym samym okresie ( lata 1946 do 1948 ) był zatrudniony również w Technikum Górnictwa Rud Ministerstwa Hutnictwa w Częstochowie. Zatrudniony był także w Technikum Handlowym Ministerstwa Handlu Wewnętrznego w Częstochowie ( ul. Handlowa 4 ) od 1 września 1951 roku do 31 sierpnia 1953 roku. Nauczał ponadto matematyki w Technikum Hutniczym w latach 1952 / 1953.
Od 1 września 1948 roku został dyrektorem Gimnazjum przy tymże Technikum nauczając równocześnie matematyki ( przez jeden rok szkolny ). O zatrudnienie go w roli wykładowcy matematyki miał żal i pretensje do Wydziału Oświaty w Częstochowie. Skutek był taki, że odsunięto go od wykonywania zawodu nauczycielskiego. Jego sprawa trafiła nawet do Ministerstwa Oświaty.
Wobec niemożliwości pracy w szkolnictwie zatrudnił się jako pracownik fizyczny. Cały czas jednak walczył o pracę w wyuczonym zawodzie. Pisma i jego podania krążyły miesiącami pomiędzy Ministerstwem Oświaty i Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej. Częstochowskie władze złośliwie chciały zatrudnić Leona Prendkiego na początku lat pięćdziesiątych w szkole w Krzepicach, ale oznaczałoby to codzienne, uciążliwe dojeżdżanie. Wobec tego tej propozycji nie przyjął dalej odwołując się do najwyższych władz państwowych Włączony został również organ partyjny naczelnych władz w Warszawie i najprawdopodobniej to zdecydowało, że Ministerstwo Oświaty poleciło 28 lutego 1958 roku zatrudnić ob. Leona Prędkiego od 1 września 1958 roku w jednej z częstochowskich szkół. Decyzja ta spowodowała , że Wydział Spraw Osobowych zatrudnił Leona Prędkiego w Szkole Podstawowej i Liceum Nr 4 im. H. Sienkiewicza w Częstochowie w charakterze bibliotekarza. Jego pracę rok później ( 4 lipca 1959 roku ) ocenił wizytator z Kielc pisząc w arkuszu spostrzeżeń : „ nauczyciel obowiązkowy, koleżeński”.
W Liceum im. H. Sienkiewicza oprócz opieki nad biblioteką prowadził jeszcze zajęcia z wiedzy o książce. Przez cały okres sumiennie gromadził księgozbiór szkolny, propagował wśród młodzieży idee czytania. Starał się podnosić swoje zawodowe kwalifikacje uczestnicząc w różnego rodzaju kursach ( między innymi w roku 1964 ukończył w miesięczny kurs bibliotekarski organizowany przez Okręg Szkolny w Katowicach). Za
swoją pracę został nagrodzony przez Dyrektora Szkoły ( mgr Janina Puczyńska ) w 1966 roku
W Liceum H. Sienkiewicza przepracował do 31 sierpnia 1969 roku przechodząc na emeryturę.
Leon Prendki był sympatycznym , miłym i otwartym człowiekiem. Zawsze otwarty dla młodzieży co nie zawsze podobało się ówczesnym władzom szkolnym. O swoje prawo do nauczania walczył przez kilka lat. Jak się okazało z pożytkiem dla młodzieży i szkolnictwa.


[Komentarze (1)]
- Redakcja Strony -
- Absolwenci -
- Wyszukiwanie -
- IV L.O. w Internecie -
- Absolwenci innych LO -

Projekt i wykonanie: © 2005 Tomasz 'Skeli' Witaszczyk, all rights reserved.
Modified by X-bot
Hosting stron internetowych