- Strona Główna -
- Historia Szkoły -
- Różności -
- Kronika Szkoły -
- Spotkania po latach -
- Muzeum - Kroniki -
Almanach Absolwentów IV L.O. im. H. Sienkiewicza w Częstochowie

Absolwent Sienkiewicza
Rocznik 1954

Imię:Ignacy
Drugię imię:Leszek
Nazwisko:Binert
Klasa:brak danych
Wychowawca:brak danych
Data ur.:23 kwietnia 1935 r
Miejsce ur.:Czestochowa
Dawny adres:Czestochowa
ul. Armii krajowej 70 / 24
Kontakt:brak danych
Opis:W latach szkolnych mieszkał na ul. Warszawskiej 254.

Uchwałą Państwowej Komisji Egzaminacyjnej zdał egzamin dojrzałości.
Częstochowa , 24 czerwiec 1954 r.

Binert Ignacy Leszek

Urodzony 23.04.1935. w Częstochowie. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie otrzymał świadectwo dojrzałości i dyplom nauczyciela, bowiem uczęszczał do klasy pedagogicznej, dającej uprawnienia do nauczania w szkolnictwie, a prowadzonej przez wybitnego pedagoga, Stanisława Wieruszewskiego.
W 1954 roku po otrzymaniu nakazu, pracę rozpoczął w Szkole Państwowej Nr 22 w Częstochowie w charakterze nauczyciela i przewodnika Organizacji Harcerskiej. W tym samym czasie wstępuje do Związku Nauczycielstwa Polskiego, a rok później Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Wiosną 1957 r. zostaje wybrany na wiceprezesa Ogniska ZNP, co automatycznie dawało funkcję kierownika rejonu konferencyjnego dla szkół nr 10, 22, 27 w Częstochowie. W tym też roku inicjuje ruch sportowy wśród nauczycieli miasta Częstochowy oraz rozpoczyna działalność działalność Związku Harcerstwa Polskiego początkowo jako drużynowy, a później szczepowy w Szkole Podstawowej nr 22. Brał różniweż udział w założeniu Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Częstochowie.
W 1959 r. został zastępcą kierownika Szkoły Podstawowej nr 10 w Częstochowie, by po czterech latach aktywnej działalności podjąć pracę na stanowisku zastępcy Komendanta Hufca ZHP w Częstochowie. W latach 60. podejmuje współpracę z Sekretarzem Zarządu Oddziału Stanisławom Malczewskim, zakłada „Ognisko” TKKF przy Zarządzie Oddziału, którego zostaje prezesem. Organizuje zespoły nauczycielskie, które z dobrymi efektami sportowymi uczestniczą w licznych zawodach Międzyzakładowej Spartakiady miasta Częstochowy. Po trzykrotnie zajętym pierwszym miejscu (1965-1966-1967) zdobywają na własność puchar Przewodniczącego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Częstochowie Tadeusza Kowalskiego. Największe sukcesy częstochowscy pedagodzy odnosili w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn oraz w lekkiej atletyce. Dużym zainteresowanie cieszyły się liczne mecze piłkarskie. Do pamiętnych można zaliczyć mecz o pierwsze miejsce w rywalizacji spartakiadowej między Hutą Biureta a pedagogami, zakończonym zwycięstwem hutników 3 : 2. Ciekawym widowiskiem był również mecz na K.S. „Victoria” prasa- nauczyciele zakończony zwycięstwem pedagogów w czym duża zasługa całego zespołu z Wojciechem Potiomkinem.
W 1968r. Ignacy Binert przenosi się do pracy w Wydziale Oświaty na stanowisko podinspektora, a później wizytatora wychowania fizycznego. Współuczestniczy w zakładaniu Szkolnego Związku Sportowego w Częstochowie zajmując w nim znaczące funkcję. Pod Jego kierownictwem następuje rozkwit sportu szkolnego, znaczna rozbudowa bazy boiskowo-salowej niezbędnej dla rozwoju wychowania fizycznego i działalności sportowej dzieci i młodzieży. Bardzo dobrze funkcjonuje sport nauczycielski. Częstochowscy pedagodzy-sportowcy zajmują czołowe lokaty w nauczycielskich spartakiadach w Tychach (dwukrotnie) i w Sosnowcu. W ścisłym kierownictwie organizatorów sportu nauczycielskiego województwa katowickiego obok Zygmunta Jelito (Katowice), Norberta Janika (Tychy) był również Ignacy Binert. W 1966r. dla uczczenia Tysiąclecia Państwa Polskiego Zarząd Główny Związku był organizatorem Gwiaździstego Zlotu Drużyn Motocyklowych. Drużyna Motocyklistów województwa katowickiego oparta głównia na zawodnikach częstochowskich prowadził Ignacy Binert.
W latach 1970-1972 drużyna siatkarska częstochowskich nauczycieli zdobywała dwukrotnie tytuł mistrza kraju ZNP, a siatkarki po taki tytuł sięgnęły w 1972 r. w Warszawie. Druzyny występowały w składach: Barbara Wolska- kapitan, Zofia Sarek-Jarzyn, Krystyna Cyc, Małgorzata Dioniziak, Jadwiga Mleczak, Lucyna Głogowska, Maria Żelazny, Anna Buczyńska, Halina Nożownik Majka Jastrząb, Teresa Szmal. Bogdan Siekiera-kapitan, i Jerzy Raźniak, Tadeusz Terejko, Bogusław Pabin, Jak Majkusiak, Edmund Karczmarek, Zbigniew Korepta, Bogusław Matloch, Bagdan Gałuszka, Stanisław Kupczyk, a kierownikiem zespołu był Ignacy Binert.
W 1972r. I. Binert podejmując studia zaoczne w Akademii Wychowania Fizycznej w Katowiach zrezygnował po 14 latach ze społecznej funkcji organizatora życia sportowego częstochowskich nauczycieli, a jego miejsce zajął Kazimierz Siciak.
W dniu 26.20.1973 odbywa się w Częstochowie Ogólnopolska Inauguracja Roku w sporcie szkolnym i akademickim z udziałem m. in. Misiura Oświaty Jerzego Kuberskiego, której głównym organizatorem był I. Binert.
W 1975r. po reorganizacji administracji państwowej I. Binert powołany został na wizytatora Kuratorium Oświaty i Wychowania w Częstochowie pracując tam do 1980 roku.
W 1982r. na grudniowym walny zebraniu częstochowskich związkowców I.Binert wspólnie z Józefą Górniczi Jerzym Engelem tworzą „grupę inicjatywną”, opracowują statut i w sądzie rejestrują Oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie. Częstochowie rok później na Konferencji Wyborczej Oddziału ZNP I.Binret zostaje wybrany na wiceprezesa Zarządu Oddziału. Funkcję tę pełni jedna kadencję. W 1986r. zostaje wybrany na delegata Zjazdu Krajowego ZNP w Warszawie. Pracując na różnych stanowiskach oświatowych szkoła bazową )etatowa) była Częstochowska ”Jedynka”. Tu Ignacy Binert dał się poznać jako dobry wychowawca, organizator i szkoleniowiec, szkoleniowiec m. in. Jego wychowankowie- młodzi koszykarze i koszykarki pięciokrotnie sięgali po tytuł województwa. Na przełomie lat 60. i 70. przyczynił się do wybudowania nowoczesnego obiektu sportowego, a kończąc pracę zawodowa w czynie społecznym wybudował kort do gry w tenisa.
W latach 1987-1988 będąc prezesem Okręgowego Związku Koszykówki w Częstochowie przyczynił się walnie do rozwoju tej dyscypliny na terenie miasta i województwa, czego ukoronowaniem był awans żeńskiej drużyny MKS „Żak” do drugiej ligi państwowej.
W 1994r. uczestnicy zebrania sprawozdawczo-wyborczego Oddziałowej Sekcji Emerytów Emerytów Rencistów ZNP powierzyli I. Binertowi funkcję przewodniczącego Zarządu.
I. Binert wspólnie z Zarządem energicznie zabrał się do pracy porządkując wiele zaniedbanych problemów. Ciekawie akwizytuje środowisko emeryckie nauczycieli naszego miasta. W 1995r. był organizatorem spotkania inauguracyjnego obchody 90-rocznicy powstania Związku. W nastepnych latach z dobrymi efektami organizował okoliczne spotkania dla środowiska emeryckiego emeryckiego udziałem władz miejskich i wojewódzkich. Powołał do życia liczne kluby skupiające szerokie kręgi emerytów. Dla najstarszych członków Związku organizował spotkania jubileuszowe, a wśród nich: Kol. Natalia Jakubowska, Wanda Zieleńsza, Janina Pruska, Jadwiga Plewniakowa, Halina Pyrkosz, Walerian Warszewski.
Dużo uwagi swej działalności poświęcił członkom Tajniej Organizacji Nauczycielskiej (TON). Występował z wnioskami do wyróżnienia dla najbardziej zasłużonych „tonowców”, w wyniku czego cztery osoby otrzymały wysokie odznaczenia państwowe, przyznane przez prezydenta Rzeczpospolitej Polski. Osobiście odwiedził wielu członków TON-u, szczególnie tych, którzy nie mogą uczestniczyć w organizowanych spotkaniach.
W 1998r. zainicjował fundację sztandaru dla zarządu oddziału. Przedsięwzięcie zostało przyjęte z pełną aprobatą, szczególnie środowiska emeryckiego. Emeryckiego dniu 01.03.1998r.w Auli Częstochowskiej Filharmonii sztandar zostaje uroczyście wręczony, a aktu przekazania Prezesowi Oddziału Grzegorzowi Sikorze dokonał Ignacy Binert. Dla uczczenia 95 rocznicy powstania Związku i 60-lecia TON-u zainicjował fundację pamiątkowej tablicy: „W HOŁDZIE CZŁONKOM TAJNEJ ORGANIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ W LATACH 1939-1945”, której uroczyste odsłonięcie nastąpiło w dniu 12.10.2000r. na gmachu Liceum Henryka Sienkiewicza.
Za 40-letnią, aktywna pracę zawodową i działalność społeczną na niwie harcerskiej, oświatowej, sportowej i związkowej otrzymał liczne odznaczenia, wyróżnienia i nagrody: Krzyż Kawalerski Orderu Odznaczenia Polski, Złoty i Brązowy Krzyż Zasługi, Medal KEN, Medal 40-lecia PRL, Krzyż za zasługi dla ZHP, Medal im. H.Jordana, Srebrna Odznaka im. J.Krasickiego, Złote odznaki: ZNP, SZS, TKKF, Odznaka Tysiąclecia, Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej (odznaki złota, srebrna, brązowa), Zasłużony dla woj. katowickiego (odznaki: złota i srebrna) i woj. częstochowskiego (odznaki: srebrna, brązowa i honorowa), Medal stulecia Sportu Polskiego, Złoty Dysk im. J.Michałowicza (jedyne wyróżnienie w Częstochowie), Medal za Zasługi dla ZNP.

Opracował: Kazimierz Hawro

„ENCYKLOPEDIA Związku Nauczycielstwa Polskiego Województwa Śląskiego Część III” Wydawnictwo ZNP. Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Śląskiego z Katowicach.


Urodził się 23 kwietnia 1935 roku. Po ukończeniu klasy pedagogicznej w IV LO im. H. Sienkiewicza w Częstochowie otrzymał dyplom nauczyciela. Pracował w SP nr 22 w Częstochowie, w 1959 został zastępcą kierownika SO nr 10, a w 1963 zastępca komendanta hufca ZHP. Od 1957 był wiceprezesem Oddziału miejskiego ZNP. W latach 60 przy Zarządzie Oddziału ZNP założył TKKF „ Ognisko ”, którego został prezesem. Organizował zespoły sportowe nauczycielskie, które osiągały liczne sukcesy, zwłaszcza w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn. W 1968 został podinspektorem, później wizytatorem wf w miejskim Wydziale Oświaty, a w 1975 wizytatorem Kuratorium Oświaty i wychowania ( pracował tam do 1980 ). Był nauczycielem wf w SP nr 1. Tutaj w pracy dał się poznać jako dobry organizator wychowawcai szkoleniowiec. Przyczynił się do budowy zespołu boisk szkolnych, bieżni okólnej i kortu tenisowego. Jego wychowankowie młodzi koszykarze i koszykarki pięciokrotnie sięgali po tytuł mistrzów województwa. W 1987 – 88 był prezesem Okręgowego Związku Koszykówki.
Odznaczony został : Krzyżem Kawalerski OOP, Złotym i Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem KEN, Złotą, Srebrną i Brązową Odznaką „ Zasłużony działacz kultury fizycznej ”, Odznaką „ Zasłużony dla województwa katowickiego”, Odznaka „ Zasłużony dla województwa częstochowskiego ”.

Ludzie sportu szkolnego - J. Sętowski

[Komentarze (0)]
- Redakcja Strony -
- Absolwenci -
- Wyszukiwanie -
- IV L.O. w Internecie -
- Absolwenci innych LO -

Projekt i wykonanie: © 2005 Tomasz 'Skeli' Witaszczyk, all rights reserved.
Modified by X-bot
Hosting stron internetowych