- Strona Główna -
- Historia Szkoły -
- Różności -
- Kronika Szkoły -
- Spotkania po latach -
- Muzeum - Kroniki -
Almanach Absolwentów IV L.O. im. H. Sienkiewicza w Częstochowie

Absolwent Sienkiewicza
Rocznik 1950

Imię:Tadeusz
Drugię imię:Włodzimierz
Nazwisko:Wrzaszczyk
Klasa:XI a
Wychowawca:prof. Andrzej Chłap
Data ur.:12 września 1932 r.
Miejsce ur.:Częstochowa - Stradom
Dawny adres:Częstochowa
ul. Jasnogórska 102 a
Kontakt:brak danych
Opis:Urodził się 12 września 1932 roku w Częstochowie ( Stradom ). Uczęszczał do Gimnazjum im. H. Sienkiewicza. Jego wychowawcą w klasie XI a był profesor Andrzej Chłap. 26 czerwca 1948 ukończył program gimnazjum ogólnokształcącego i otrzymał świadectwo ukończenia szkoły ( mała matura ). Następnie po dwóch latach nauki zdał egzamin dojrzałości według programu wydziału matematyczno - fizycznego i 23 czerwca 1950 roku otrzymał świadectwo dojrzałości.
Po szkole średniej ukończył studia magisterskie na politechnice Warszawskiej na Wydziale Inżynierii i Produkcji. Od 1956 był związany z przemysłem samochodowym.
W roku 1970 powstał pierwszy rząd pod kierownictwem Piotra Jaroszewicza. W tym czasie powołanie Piotra Jaroszewicza na premiera nastąpiło po odwołaniu Józefa Cyrankiewicza w związku z wydarzeniami Grudnia 1970. 23 grudnia 1970 r. Piotr Jaroszewicz przejął rząd i kierował nim do 28 marca 1972 r., kiedy złożył dymisję. Dymisja została przyjęta i tego samego dnia sejm powołał Jaroszewicza na stanowisko prezesa Rady Ministrów oraz powierzył mu przedstawienie składu rządu. 29 marca 1972 r. sejm powołał rząd. Powołanie gabinetu połączone było z reorganizacją centralnych organów państwowych – utworzono Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki; Ministerstwo Oświaty i Wychowania; Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług; Ministerstwo Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska; Ministerstwo Pracy, Płac i Spraw socjalnych. W skład rządu weszło 31 osób, a wśród nich Tadeusz Wrzaszczyk jako minister przemysłu maszynowego. Rząd istniał do 25 marca 1976 roku.
Zmarł 1 czerwca 2002 roku

[Komentarze (1)]
- Redakcja Strony -
- Absolwenci -
- Wyszukiwanie -
- IV L.O. w Internecie -
- Absolwenci innych LO -

Projekt i wykonanie: © 2005 Tomasz 'Skeli' Witaszczyk, all rights reserved.
Modified by X-bot
Hosting stron internetowych