- Strona Główna -
- Historia Szkoły -
- Różności -
- Kronika Szkoły -
- Spotkania po latach -
- Muzeum - Kroniki -
Almanach Absolwentów IV L.O. im. H. Sienkiewicza w Częstochowie

Absolwent Sienkiewicza
Rocznik 1950

Kliknij aby powiekszyc zdjecie
Kliknij aby powiekszyc zdjecie
Imię:Marceli
Drugię imię:Stanisław
Nazwisko:Sypniewski
Klasa:XI c
Wychowawca:prof. Szczęsław Markowski
Data ur.:21 września 1933 r.
Miejsce ur.:Częstochowa
Dawny adres:Częstochowa
ul. Śniadeckiech 29
Kontakt:brak danych
Opis:Zdał egzamin dojrzałości według programu wydziału przyrodniczego i 23 czerwca 1950 roku otrzymał świadectwo dojrzałości.
Ukończył studia stomatologiczne na Śląskiej Akademii Medycznej. Absolutorium uzyskał w 1955 roku. Odnowienie dyplomu na pięćdziesięciolecie w 2005 roku. W 1968 roku obronił pracę doktorską Pt: „ Podścielanie protez część miękką elastyczna masą okrylonową ” . Pracował jako adiunkt w Katedrze Protetyki Stomatologicznej Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu do 1998 roku.
Odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Odznaką Za Wzorową Służbę w Służbie Zdrowia.

W czasie lat szkolnych należał do obydwu orkiestr szkolnych : symfonicznej i dętej. Grał na skrzypcach i werblu. Należał do polskiej YMCa i AZS - u . Był mistrzem akademickim w tenisie stołowym.

Ze strony Centrum Dokumentacji Dziejów Medycyny i Farmacji Górnego Śląska:

Lekarz dentysta, dr n. med. Ur. 21 IX 1933 w Częstochowie, syn Michała i Marty z d. Schabowicz. Gimnazjum i Liceum im. H. Sienkiewicza ukończył w rodzinnym mieście, otrzymując w 1950 r. świadectwo dojrzałości. Przez rok pracował jako urzędnik w Banku Inwestycyjnym oraz w kwesturze Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Częstochowie. Od 1951 r. studiował na Oddz. Stomatologicznym ŚAM w Zabrzu Rokitnicy, w 1956 r. uzyskał dyplom lekarza dentysty. W tym okresie należał do AZS. Po ukończeniu studiów pracował przez pół roku w Lekarsko-Dentystycznej Spółdzielni Pracy w Bytomiu. Od 15 XII 1956 był zatrudniony w Kat. i Zakł. Protetyki Stomatologicznej na etacie lekarza ambulatoryjnego, od 1 II 1961 jako asystent, następnie st. asystent i od 1 X 1969 jako adiunkt. St. dra n. med. otrzymał w ŚAM 12 VI 1968 na podstawie dysertacji Podścielanie śluzówkowych protez częściowych miękką masą akrylanową, napisanej pod kier. prof. Bronisława Kłaptocza. W 1972 r. uzyskał specj. II st. z protetyki stomatologicznej. W okresie swojej pracy zawodowej był dodatkowo zatrudniony m.in. w: Zakł. Protetyki Stomatologicznej Wydz. Zdr. w Chorzowie (kier.), ambulatorium Zakł. Protetyki Stomatologicznej PSK 1 w Zabrzu (kier.), na Wydz. Techniki Dentystycznej Studium Medycznego w Zabrzu (wykładowca). Uczestniczył w szkoleniach zagranicznych w Budapeszcie, Warnie, Pilznie, Pradze, Halle. Był czł. komitetu organizacyjnego konferencji naukowych Sekcji Protetyki Pol. Tow. Stomatologicznego w l.: 1962 - Zabrze, 1979 - Wisła, 1990 - Ustroń. Prowadził zajęcia dydaktyczne ze studentami III, IV i V r. stomatologii, był opiekunem Koła Studenckiego Tow. Naukowego (w l. 1969-1972) oraz opiekunem studentów III r. stomatologii, uczestniczył (jako lekarz) w studenckich obozach społeczno-wychowawczych na terenie pow. cieszyńskiego. Brał udział jako wykładowca i prowadzący ćwiczenia w kursach szkoleniowych dla lekarzy stomatologów organizowanych przez WODKM z zakresu protetyki stomatologicznej. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz opracowania: 45-lecie Katedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej ŚAM w Katowicach. Wygłosił kilkanaście referatów na zjazdach i konferencjach krajowych i zagranicznych. Wykształcił kilkunastu specj. I i II st. z zakresu protetyki stomatologicznej. Był przewodn. Rady Zakładowej ZZPSZ, radnym (czł. Komisji Zdrowia) MRN w Katowicach, czł. Senatu ŚAM oraz wielu komisji senackich i rekrutacyjnych, przewodn. Komisji Rewizyjnej Oddz. Katowickiego Pol. Tow. Stomatologicznego, czł. Sekcji Protetyki Pol. Tow. Stomatologicznego, wiceprezesem Klubu Oficerów Rezerwy. Odznaczony m.in.: Krzyżem Kawalerskim OOP, Srebrnym i Złotym Krzyżami Zasługi, srebrną i złotą odznakami "Zasłużony w rozwoju województwa katowickiego". Kilkakrotnie nagradzany za pracę naukową i działalność społeczno-wychowawczą. Żonaty od 1956 r. z Lidią Pierzchałą, ojciec Jarosława i Joanny (lekarz). Powtórnie żonaty od 1997 r. z Teresą Nawą. W dn. 30 IX 1998 przeszedł na emeryturę, pracuje nadal w niepełnym wymiarze godzin. Mieszka w Katowicach.

Bibliografia: Fot. w zbiorach CDDMiF; - Arch. Zakł. ŚAM w Katowicach: Akta osobowe, sygn. 182-S/53; tamże: Akta dot. przewodu doktorskiego, sygn. 146/34.
Autorka tekstu: Edyta KAMIEŃSZCZYK-BUNDYRA

Zmarł w 2008 r.

[Komentarze (2)]
- Redakcja Strony -
- Absolwenci -
- Wyszukiwanie -
- IV L.O. w Internecie -
- Absolwenci innych LO -

Projekt i wykonanie: © 2005 Tomasz 'Skeli' Witaszczyk, all rights reserved.
Modified by X-bot
Hosting stron internetowych