- Strona Główna -
- Historia Szkoły -
- Różności -
- Kronika Szkoły -
- Spotkania po latach -
- Muzeum - Kroniki -
Almanach Absolwentów IV L.O. im. H. Sienkiewicza w Częstochowie

Absolwent Sienkiewicza
Rocznik 1950

Kliknij aby powiekszyc zdjecie
Imię:Karol
Drugię imię:Bartłomiej
Nazwisko:Ostrowski
Klasa:XI c
Wychowawca:prof. Szczęsław Markowski
Data ur.:21 października 1930
Miejsce ur.:Częstochowa
Dawny adres:Częstochowa
ul. A. N. M. Panny 28
Kontakt:Częstochowa
ul. Dunikowskiego12 m 49
tel : 034 3 653041
Opis:Urodził się 21 października 1930 roku w Częstochowie. Od roku 1937 zaczął uczęszczać do szkoły podstawowej. Ukończył ją miedzy innymi na tajnych kompletach w roku 1944. Po wyzwoleniu Częstochowy spod okupacji hitlerowskiej w roku 1945 podjął dalszą edukację w Gimnazjum i Liceum im. H. Sienkiewicza w Częstochowie. Wychowawcą klasy matematyczno – przyrodniczej w której się uczył był profesor Szczęsław Markowski.
26 czerwca 1948 ukończył program gimnazjum ogólnokształcącego i otrzymał świadectwo ukończenia szkoły ( mała matura ). Następnie w dalszym ciągu w tej samej szkole edukował się.
Egzamin dojrzałości według programu wydziału przyrodniczego zdał z wynikiem pozytywnym i 23 czerwca 1950 roku otrzymał świadectwo dojrzałości.
W roku 1955 ukończył studia politechniczne na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Śląskiej w zakresie budownictwa w specjalności Budownictwo Miejskie i Przemysłowe. Rok później podjął swoja pierwszą pracę zawodową ( 1956 ), początkowo w Gliwicach, a od roku 1962 w Zabrzu, gdzie pełnił kierownicza funkcję w MPGK.
W roku 1975 został powołany przez wojewodę częstochowskiego do pracy w Urzędzie Wojewódzkim. Tutaj pracował aż do przejścia na emeryturę.
W okresie pracy zawodowej pełnił cały szereg obowiązków. Między innymi był asystentem Prof. Witolda Rowińskiego w Katedrze Planowania i Organizacji Budownictwa Politechniki Śląskiej, następnie kierownika robót budowlanych, inspektora nadzoru budowlanego, projektanta, czy wreszcie kierownika działu inwestycji i kapitalnych remontów w wydziale Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie, jako Starszy Inspektor Wojewódzki ).
W roku 1992 decyzją Prezesa Sądu Wojewódzkiego ustanowiony został biegłym sądowym w zakresie budownictwa miejskiego i przemysłowego. Tę zaszczytną i honorową funkcję pełni do dnia dzisiejszego.
Ostrowski Karol jest autorem ponad 80–ciu projektów budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych często jego wielkie doświadczenie wykorzystywano dla ekspertyz i opinii dla sądów, prokuratury oraz instytucji i przedsiębiorstw.
W swej długiej pracy zawodowej nabył uprawnienia budowlane w zakresie projektowania, kierowania, nadzorowania i kontroli budynków w specjalności konstrukcyjno – budowlanej. Ponadto posiada uprawnienia Konserwatora Zabytków do prowadzenia i nadzorowania prac budowlanych przy obiektach zabytkowych.
W życiu prywatnym jego pasją było zawsze szybownictwo, pływanie i kolarstwo.
Za swoją pracę zawodową został wyróżniony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, tytułem i odznaką Aeroklubu Polskiego „ Zasłużonego Działacza Lotnictwa Sportowego ”, dyplomem „ Skrzydlatego Wieku ” nadanego przez Aeroklub Polski, odznakę III stopnia Zarządu Głównego PCK „ Zasłużony Honorowy Dawca Krwi ”, jak również odznakę Zasłużonego dla Województwa Katowickiego.

31 sierpnia 1948 – uczeń Karol Ostrowski ( III b ) otrzymał wyróżnienie od Kuratorium za plakat propagandowy nauki pływania

Przy Gimnazjum i liceum działało Koło Ligi Lotniczej. W grudniu w szkole odbyło się walne zebranie członków, w którym wzięli udział Prezydent miasta Wieczorek, dyrektor szkoły Kazimierz Sabok i opiekun Tadeusz Seifried . Na początku głos zabrał prezydent miasta,następnie referat wygłosił uczeń Marian Przybyła. O sprawach organizacyjnych mówił uczeń Karol Ostrowski. Na zakończenie obrad dyrektor Kazimierz Sabok obiecał wyasygnować 3 000 zł na założenie biblioteki lotniczej.
Koło Ligi Lotniczej przy Liceum im. Sienkiewicza wzorem dla innych szkół, Życie Częstochowy 1948 nr 352, s. 3 ( 22 grudnia )

[Komentarze (1)]
- Redakcja Strony -
- Absolwenci -
- Wyszukiwanie -
- IV L.O. w Internecie -
- Absolwenci innych LO -

Projekt i wykonanie: © 2005 Tomasz 'Skeli' Witaszczyk, all rights reserved.
Modified by X-bot
Hosting stron internetowych