- Strona Główna -
- Historia Szkoły -
- Różności -
- Kronika Szkoły -
- Spotkania po latach -
- Muzeum - Kroniki -
Almanach Absolwentów IV L.O. im. H. Sienkiewicza w Częstochowie

Absolwent Sienkiewicza
Rocznik 1947

Imię:Zbigniew
Drugię imię:Mieczysław
Nazwisko:Chłap
Klasa:brak danych
Wychowawca:brak danych
Data ur.:8 kwietnia 1928 r.
Miejsce ur.:Dąbrowa Górnicza
Dawny adres:Częstochowa
Kontakt:Kraków
ul. Szyszko Bochuna 15
Opis:Profesor w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykszt. wyższe - lekarz, profesor medycyny

Urodził się 8 kwietnia 1928 roku w Częstochowie. Syn znanego i cenionego profesora Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Częstochowie Andrzeja Chłapa ( 1899 – 1980 ). On sam śladami ojca również uczęszczał go tego samego gimnazjum. Zdawał według programu przyrodniczego. Świadectwo dojrzałości otrzymał 30 maja 1947 roku.. Po ukończeniu szkoły średniej studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, który ukończył w 1950 roku. Następnie podjął studia na Akademii Medycznej na Wydziale Lekarskim. Studia te ukończył w roku 1952.
Pracę zawodowa rozpoczął na Akademii Medycznej – obecnie Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Lekarski (od 1973). Następnie był kierownikiem Katedry Patofizjologii (1973-98). W latach 1991 – 93 był dziekanem Wydziału Lekarskiego (1993 ).
Autorem wielu publikacji.W roku 1959 pracą pt” Cytopatologia komórek nowotworowych Hela w hodowli in vitro” obronił doktorat. Kolejna praca pt. „Patomorfologia zmian wywołanych zakażeniem onkotwórczym wirusem polyoma (badania eksperymentalne)” przyniosła habilitację w roku 1963). Jest autorem ponad 160 publikacji naukowych w polskich i zagranicznych czasopismach medycznych z zakresu patomorfologii klinicznej i eksperymentalnej, cytopatologii klinicznej, eksperymentalnych infekcji wirusowych, cytodiagnostyki chorób śródmiąższowych płuc, immunocytologii zapaleń płuc Był również kierownikiem programu Komitetu Badań Naukowych „Badania immunocytologiczne zmian w przestrzeni pęcherzykowo-oskrzelikowej w przebiegu pylic i chorób proliferacyjnych płuc” (1993-99), także współautorem podręcznika akademickiego „Patofizjologia” (1998). Przeprowadzał i kierował wieloma pracami magisterskimi (Wydział Farmacji) i siedmioma doktoratami (Wydział Lekarski). W literaturze medycznej publikował liczne prace na temat etyki lekarskiej („Kodeks etyki lekarskiej”), biopolityki – ochrony zdrowia (wyd. 1996, 1998, 1999). Brał udział w licznych misjach lekarskich z pomocą humanitarną w Polsce, m.in. w czasie powodzi w 1997 roku, a także za granicą – w Rumunii (1989), na Litwie (1990). Zorganizował dwie misję do Kurdystanu (1991), na Ukrainę (1996), do Czeczenii (1997 i 1999), do Kosowa – szpital polowy w ramach Polskiej Misji Medycznej (1999). Dał się poznać jako wielki społecznik organizując przychodnie lekarskie dla ludzi bezdomnych w Krakowie (1996). Zorganizował także działające od 1989 roku oficjalne i samodzielne apteki darów leków, powstałych po 1981 roku nieoficjalnie pod patronatem Kościoła krakowskie.
Był promotorem przewodów doktorskich :
- 1982: Badania nad niektórymi biologicznymi wskaźnikami w przebiegu..., Przewłocki Tadeusz;
- 1994: Badania nad srebrochłonnymi strefami organizatorów jąderka (AgNORs) w stanach rozrostowych oskrzela, jelita grubego oraz tarczycy - półautomatyczna komputerowa analiza obrazu, Zaczek Marcin;
- 1994: Charakterystyka komórek przestrzeni oskrzelowo - pęcherzykowej w sarkoidozie płuc, Czarnobilska Ewa;
- 1998: Rola mózgowych komórek tucznych w regulacji osi podwzgórze - przysadka - nadnercza u szczurów, Bugajski Andrzej;
- 1998: Zastosowanie cytometrii przepływowej w ocenie zmian komórkowych w śródmiąższowych chorobach płuc, Kopiński Piotr;
- 2001: Cytoimmunologiczna charakterystyka zmian w płucach wywołanych pyłami krzemu i azbestu, Gil Krzysztof;
- 2002: Charakterystyka populacji komórek tucznych z przestrzeni oskrzelowo-pęcherzykowej w wybranych chorobach śródmiąższowych płuc
Kierował również pracami naukowo badawczymi :

- 1999: Immunocytologiczne i biochemiczne wskaźniki procesów patologicznych w płucach u osób eksponowanych na pyły przemysłowe w odniesieniu do wyników standaryzowanego płukania oskrzelowo-pęcherzykowego (BAL) u ludzi zdrowych;
Uczestniczył w VI Światowym Kongresie Polonii Medycznej w Częstochowie ( 24 czerwca 2006 ), gdzie przedstawił wykład na temat : „ Problemy Czwartego Świata (Ouart Monde) a medycyna humanitarna ”.
Jest Prezesem Stowarzyszenia Lekarzy Nadziei, Kraków.
Należał do NSZZ „Solidarność” (od 1980). Był członekiem Krajowej Komisji Zdrowia (1982-85), członek Międzyuczelnianej Komisji Porozumiewawczej w Krakowie (1982-85) World Federation of Doctors who Respect Human Life (od 1994), członek Papieskiej Akademii „Pro Vita” (od 1994), członkiem „Związeku Polskich Kawalerów Maltańskich ’ (od 1996), członkiem krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych medycznych (od 1963).
Za swoja bogatą pracę naukowa i społeczną był wielokrotnie odznaczany. Otrzymał Medal Wojska Londyn nr 28188 (15.VIII.1948), Krzyż Polonia Restituta nr 2086-78-5 (1978), Krzyż Armii Krajowej nr 24942 (Londyn 11.I.1981), Cheralie de Ordere des Palmes Academiques – francuski order ministra edukacji narodowej (1994), Złoty Medal Alberta Schweitzera „Za Wybitne Zasługi dla Realizacji Celów Polskiej Akademii Medycyny” (1998), Odznaczenie i tytuł „Ku chwale lekarzy” nadany przez Izbę Lekarską (1999), Medal Medicina Cracoviensis 2000 za osobiste zaangażowanie w działalność społeczną w ramach humanitarnej organizacji o zasięgu międzynarodowym „Lekarze Nadziei” oraz za promocję etycznych postaw w medycynie nadany przez Collegium Medicum UJ (1999). 11.11.2004 otrzymał także Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski

[Komentarze (0)]
- Redakcja Strony -
- Absolwenci -
- Wyszukiwanie -
- IV L.O. w Internecie -
- Absolwenci innych LO -

Projekt i wykonanie: © 2005 Tomasz 'Skeli' Witaszczyk, all rights reserved.
Modified by X-bot
Hosting stron internetowych