- Strona Główna -
- Historia Szkoły -
- Różności -
- Kronika Szkoły -
- Spotkania po latach -
- Muzeum - Kroniki -
Almanach Absolwentów IV L.O. im. H. Sienkiewicza w Częstochowie

Absolwent Sienkiewicza
Rocznik 1936

Imię:Ludwik
Drugię imię:
Nazwisko:Teclaff
Klasa:brak danych
Wychowawca:brak danych
Data ur.:14 listopada 1918r.
Miejsce ur.:brak danych
Dawny adres:brak danych
Kontakt:Nie żyje.
Mieszkał w USA
99 Joralemon str.
Brooklin NY
11204
Opis:W czerwcu 1936 r. zdawał zwyczajny egzamin dojrzałości typu matematyczno - przyrodniczego wobec Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, powołanej przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego.
20 czerwca 1936 r. otrzymał świadectwo dojrzałości.

Ludwik A. Teslaff , urodzony w Częstochowie 14 listopada 1918 r., syn Heleny z Tarnowskich i Emila Teclaffa, długoletniego dyrektora fabryki Stradom.
Był absolwentem Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Częstochowie, które ukończył w 1936 r. Jego studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim przerwała wojna.
W grudniu 1939 r. Przedostał się na Węgry, a stamtąd przez Bułgarię, Jugosławię i Włochy – do formującego się we Francji Wojska Polskiego. Po klęsce Francji trafił do Wlk. Brytanii i służył w dywizji gen. Stanisława Maczka.
W lipcu 1943 r. został urlopowany z wojska do służby dyplomatycznej. W następnym roku zdał egzamin dyplomatyczno – konsularny i objął stanowisko attache w Konsulacie Generalnym RP w Londynie. Funkcje te pełnił do 5 lipca 1945 r. , czyli do momentu w którym mocarstwa zachodnie przestały uznawać Rząd RP w Londynie. W sierpniu 1946 r. przeniósł się do południowej Irlandii ( ten kraj nie cofnął swego uznania ), aby objąć stanowisko wicekonsula w Konsulacie Generalnym RP w Dublinie. Dwa lata później dostał nominacje na konsula i kierownika tego konsulatu. Jeszcze w Londynie skończył studia prawnicze. W 1952 r. wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie studiował prawo amerykańskie i poświęcił się pracy naukowej. W 1963 r. został profesorem prawa i dyrektorem biblioteki na wydziale prawa Uniwersytetu Fordham w Nowym Jorku. W 1989 r. przeszedł na emeryturę z tytułem Proffesor of Law Emeritus.
Profesor Ludwik Teclaff jest autorem wielu rozpraw, artykułów i książek z dziedziny prawa międzynarodowego. Najważniejsze jego publikacje książkowe to :” The River Basin in History and Law” ( Historia i prawo dorzecza) , Nijhoff 1967
„ Abstracion and Use of Water” ( Użytkowanie wody, porównanie systemów prawnych(, United Nations 1972
„ Legal and Institutional Responses to Growing Water Demand” ( Prawo i administracja wobec niedoboru wody ), Food and Argiculture Organization 1978,
“ Economic Roots of Oppresion” ( Ekonomiczne źródła ucisku), Hein 1984 ,
“ Water Law in Historical Perspective” ( Prawo w historycznej perspektywie ) , Hein 1985
Był konsultantem do spraw środowiska Sekretariatu Organizacji Narodów Zjednoczonych I członkiem szeregu naukowych organizacji.
Przez wiele lat pełnił wysokie funkcje w Zarządzie Instytutu im. Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku.
Jest też autorem trzech dramatów i jednej powieści pt. „ Wędrówki Glaukusa”, którą opublikowało Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. To powieść alegoryczna, próba rozrachunku z przeszłością wojenną, a także rozważanie nad budującym się totalitaryzmem w Europie Środkowej I Ojczyźnie, do której autor mógł przyjechać dopiero w 1972 r.


Pisał dla szkolnej gazety Świat Szkolny :
http://absolwenci.sieniu.czest.pl/index.php?show=art&which=1771
http://absolwenci.sieniu.czest.pl/index.php?show=art&which=1781

[Komentarze (2)]
- Redakcja Strony -
- Absolwenci -
- Wyszukiwanie -
- IV L.O. w Internecie -
- Absolwenci innych LO -

Projekt i wykonanie: © 2005 Tomasz 'Skeli' Witaszczyk, all rights reserved.
Modified by X-bot
Hosting stron internetowych