- Strona Główna -
- Historia Szkoły -
- Różności -
- Kronika Szkoły -
- Spotkania po latach -
- Muzeum - Kroniki -
Almanach Absolwentów IV L.O. im. H. Sienkiewicza w Częstochowie

Absolwent Sienkiewicza
Rocznik 1892

Imię:Włodzimierz
Drugię imię:Xsawery
Nazwisko:Kunowski
Klasa:brak danych
Wychowawca:brak danych
Data ur.:17 lutego 1878
Miejsce ur.:Redecz Kalny, pow. wrocławski
Dawny adres:brak danych
Kontakt:brak danych
Opis:KUNOWSKI WŁODZIMIERZ KSAWE-
RY (1878-1917), inżynier, chemik, działacz Polskiej Partii Socjalistycznej, członek Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Poi. Ur. 17 II1878 w Redeczu Kalnym, pow. wrocławski. W1892 ukończył Gimn. Męskie w Częst.; w szkole był członkiem kółka samokształceniowego. Studiował chemię w szkole technicznej w Winterthur (Szwajcaria). W 1900 wstąpił tam do Oddziału Zagranicznego PPS. Od 1901 pracował w Zakł. Żyrardowskich, a w 1908 objął kierownictwo oddziału bielnika Zakł. Żyrar¬dowskich w Jaktorowie. W1905 nawiązał kontakt z PPS i prowadził działalność agitacyjną i oświato¬wą wśród miejscowych robotników, a także w tzw. kole inteligentów. Od 1906 członek PPS-Frakcji Rewolucyjnej w Wilnie. Po 1910 został okręgowcem PPS w Zagłębiu Dąbrowskim i Częst.; wchodził w skład Wydz. Organizacyjnego PPS. Protestował przeciwko zatracaniu przez PPS charakteru partii socjalistycznej, za co został z niej na rok wykluczo¬ny. Redaktor czasopisma młodzieżowego „Jutro", współredaktor gazety „Placówka". Po rozłamie PPS-Frakcji Rewolucyjnej stanął na czele PPS-Opozycji (1912-14), wspomagając ją finansowo. Po wybuchu I wojny światowej włączył się w działal¬ność cywilno-polityczną, wspierającą akcję zbrojną Piłsudskiego. 9 VIII—10 IX 1914 był intendentem tzw. Komisariatu Wojsk Poi. w Jędrzejowie. Prze¬prowadził zjednoczenie partii PPS i PPS-Opozycji; przekazał rozkazy Piłsudskiego dla POW na wy-padek wkroczenia Niemców do Warszawy. Od 1916 członek Centralnego Komitetu Robotniczego PPS, współpracował też z organem prasowym partii „Jedność Robotnicza". Delegowany przez partię jako jej przedstawiciel w Tymczasowej Radzie Stanu. Zm. 27 VII 1917 w Warszawie. Odznaczony
Krzyżem Niepodległości (1930).

[Komentarze (0)]
- Redakcja Strony -
- Absolwenci -
- Wyszukiwanie -
- IV L.O. w Internecie -
- Absolwenci innych LO -

Projekt i wykonanie: © 2005 Tomasz 'Skeli' Witaszczyk, all rights reserved.
Modified by X-bot
Hosting stron internetowych