- Strona Główna -
- Historia Szkoły -
- Różności -
- Kronika Szkoły -
- Spotkania po latach -
- Muzeum - Kroniki -
Almanach Absolwentów IV L.O. im. H. Sienkiewicza w Częstochowie

Absolwent Sienkiewicza
Rocznik 1910

Imię:Tadeusz
Drugię imię:Jan
Nazwisko:Biluchowski
Klasa:brak danych
Wychowawca:brak danych
Data ur.:22 października 1889
Miejsce ur.:Żytno
Dawny adres:brak danych
Kontakt:brak danych
Opis:BILUCHOWSKI TADEUSZ JAN (1889-1941), ginekolog, burmistrz Kłobucka, naczelny lekarz Powiatowej Kasy Chorych w Częst., poseł do Sejmu, radny miejski, działacz społeczny i polityczny. Ur. 22 X 1889 w Żytnie, w pow. nowo-radomskim (radomszczańskim). Uczęszczał do Gimn. Męskiego w Częst., skąd po strajku szkol¬nym w 1905 został usunięty. Od 1906 kontynuował naukę w I Poi. Gimn. W1910 uzyskał maturę i wy¬jechał do Dorpatu (Tartu), ukończył Wydz. Me¬dyczny tamtejszego uniwersytetu; w 1915 otrzymał dyplom lekarski (po egzaminie nostryfikacyjnym w 1924 otrzymał dyplom lekarski UW). W 1914 służył jako młodszy lekarz w szpitalu wojskowym w Orle. Od 1915 młodszy lekarz, a od 1917 lekarz naczelny pociągu sanitarnego kursującego na terenie Rosji i krajów nadbałtyckich (Finlandii, Szwecji). Od 1918 zajmował we Włocławku sta¬nowisko naczelnego lekarza i komisarza Urzędu do Spraw Repatriantów na okręg kujawski, a następnie naczelnika Wydz. Sanitarnego Urzędu Emigracyjnego. Od 1919 przebywał w Bukareszcie jako delegat Państw. Urzędu do Spraw Jeńców, .bodźców i Robotników. W 1920 powrócił do Polski i podczas wojny polsko-bolszewickiej zajmował się w Łodzi organizowaniem pomocy dla ewakuowanych przed ofensywą bolszewicką. Zastępca naczelnego lekarza Urzędu Repatria-., mego okręgu łódzkiego, jako lekarz pracował również w Dowództwie Okręgu Generalnego r ódź. Przeniesiony do Warszawy, był naczelnym lekarzem Urzędu Repatriacyjnego okręgu Warszawskiego. Od 1922 pełnomocnik Nadzwyczajnego Komitetu do Spraw Repatriacji w okręgu wileńskim; jako lekarz pracował w ośrodkach repatriantów w Wilnie, Lidzie, Mołodecznie, Grodnie, Święcianach, Turmontach. Jednocześnie pełnił funkcję delegata Ministerstwa Pracy : Opieki Społecznej. W1922 w Kłobucku k. Częst. prowadził prywatną praktykę lekarską, pracował też w ambulatorium Pow. Kasy Chorych (PKC). W 1923 naczelny lekarz szpitala sejmikowego w tym mieście. W 1927-30 burmistrz Kłobucka. Od 1930 mianowany naczelnym lekarzem PKC oraz zastępcą komisarza PKC w Częst. Angażował się w działalność społeczną i polityczną. W kwietniu 1930 został członkiem Społecznego Komitetu Niesienia Pomocy Bezrobotnym, należał do sekcji gromadzącej środki finansowe, żywność oraz ubrania. Od tr. należał do BBWR. 16 X 1930, podczas mającego podłoże polityczne zamachu na pracowników PKC, został ranny. W wyborach do Sejmu 16 XI tr. uzyskał mandat poselski z listy BBWR. Pełnił funkcję posła III kadencji do -.935; pracował w komisjach opieki społecznej i inwalidzkiej, zdrowia publicznego (kierownik grupy). Od 1931 ponownie naczelny lekarz PKC. Od 1933 był wydawcą „Słowa Częstochowskiego". organu prasowego BBWR. Jako kandydat Poi. Bloku Gospodarczego, w 1934 wybrany do Rady Miasta. W1936 wyjechał do Bielska Podlaskiego, gdzie został zastępcą naczelnego lekarza US. W 1938 został naczelnym komisarzem i dyr. US na Śląsk Zaolziański; organizował służbę zdrowia na terenie Cieszyna Zachodniego, Bogumina i Karwina. W 1939 został dyr. Sanatorium Zakł. Ubezpieczeń Społecznych w Jabłonkowie. W czasie okupacji pracował w US w Częstochowie. Zm. 23 III 1941 w Częstochowie, pochowany został na cmentarzu św. Rocha. Odznaczony dwukrotnie Złotym Krzyżem Zasługi (1930,1938).

[Komentarze (0)]
- Redakcja Strony -
- Absolwenci -
- Wyszukiwanie -
- IV L.O. w Internecie -
- Absolwenci innych LO -

Projekt i wykonanie: © 2005 Tomasz 'Skeli' Witaszczyk, all rights reserved.
Modified by X-bot
Hosting stron internetowych