- Strona Główna -
- Historia Szkoły -
- Różności -
- Kronika Szkoły -
- Spotkania po latach -
- Muzeum - Kroniki -
Almanach Absolwentów IV L.O. im. H. Sienkiewicza w Częstochowie

Szmidla Ferdynand ( 1885 - 1961 )

Autor: Sętowski Juliusz - Cmentarz Kule w Częstochowie
Data dodania: 01.08.2006 19:43:35

Szmidla Ferdynand ( 1885 – 1961 )
Pseudonim Biały. . Działacz niepodległościowy i socjalistyczny urzędnik bankowy, członek Rady miejskiej w Częstochowie, społecznik. Urodził się 18 stycznia 1885 roku w Kamienicy Polskiej w powiecie częstochowskim, był synem Franciszka, tkacza w fabryce Helle i Dietrich, oraz Franciszki z Hejzralów. Jego bratem był Jan ( 1890 – 1937 ), zesłaniec, ochotnik w wojnie bolszewicko – polskiej 1919 – 20.
Szmidla ukończył pięcioklasowa szkołę przyfabryczną i w 1899 rozpoczął pracę, początkowo jako robotnik, później majster w fabryce juty „ Helle i Dietrich ” ( od 1900 fabryka Towarzystwa Akcyjnego ). W 1904 roku wstąpił do PPS , kolportował nielegalna literaturę na terenie fabryki, uczestniczył tez w manifestacjach organizowanych przez PPS, antymobilizacyjnej 1 listopada 1904 w Alejach i 8 stycznia 1905 na nowym rynku ( pl. Daszyńskiego ). Aresztowany10 stycznia był więziony w Częstochowie, a później Piotrkowie. Oskarżono go między innymi o udział w zabójstwie żandarma Radkego. Po rozprawie sadowej, w czerwcu 1905 roku został zwolniony z braku dowodów winy. Kontynuował działalność polityczną współtworzył komitet fabryczny. PPS, współorganizował strajki polityczne i ekonomiczne. Jesienią 1906 roku wraz z członkami Organizacji Bojowej PPS uczestniczył w zbrojnej ochronie pogrzebu członka PPS Władysława Zająca. Podczas rozłamu w partii ( w listopadzie 1906 ) opowiedział się po stronie PPS – Frakcja Rewolucyjna. W marcu 1909 , gdy został zamordowany dyrektor fabryki Karol Szmalbruch Szmidla zagrożony aresztem wyjechał do chrzanowa. W tym samym roku powrócił do Królestwa Polskiego, natychmiast został aresztowany i oskarżony o zabójstwo dyrektora. Po kilkumiesięcznym śledztwie 5 grudnia 1909 roku zwolniono go. Kolejny raz został aresztowany w grudniu 1910 roku za przechowywanie nielegalnej bibuły, lecz po złożeniu kaucji 20 kwietnia 1911 opuścił więzienie. Od 1907 r. był członkiem komisji rewizyjnej Towarzystwa szerzenia Wiedzy, a od 1908 należał do zarządu Towarzystwa Teatralno – Muzycznego przy fabryce. W 1914 18 nadal działał w PPS – FR. W 1917 ukończył Kursy Handlowe Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych i Przemysłowych miasta Częstochowy. W 1920 podczas wojny polsko – bolszewickiej zachęcał do wstępowania do Armii Ochotniczej, następnie sam jako ochotnik wraz brał udział w wojnie. Od 1920 pracował jako urzędnik w Banku Handlowym w Częstochowie. W 1935 – 39 był przewodniczącym koła częstochowskiego Zrzeszenia Pracowników BH w Warszawie. W 1937 r. został prezesem koleżeńskiej kasy pożyczkowej. Był tez współorganizatorem, później członkiem zarządu oddziału częstochowskiego Związku Zawodowego Pracowników Bankowych i Kas Oszczędnościowych.
Szmidla działał w komitetach rodzicielskich Gimnazjum im. H. Sienkiewicza i Gimnazjum Żeńskiego Stowarzyszenia „ Nauka i Praca ” w Częstochowie. W 1927 współorganizował w Częstochowie Stowarzyszenie Byłych Więźniów Politycznych, później przez szereg lat był jego prezesem. Od 1932 przewodził Radzie Nadzorczej Spółdzielni Spożywców „ Jedność ”. Opublikował artykuł wspomnieniowy „ Z moich wspomnień ” ( Kronika Ruchu Rewolucyjnego w Polsce 1935, nr 4 ) w 1934 z ramienia PPS został wybrany do Rady miejskiej w Częstochowie. Tutaj był członkiem komisji budżetowej. Od 1940 pracował w Zakładzie Kąpielowo – Dezynfekcyjnym, który podlegał Zarządowi Miasta. W czasie okupacji był dwukrotnie aresztowany, po raz pierwszy 30 marca 1940 , po drugim aresztowaniu w grudniu 1943 więzienie opuścił w marcu . w marcu 1945 roku przystąpił do reaktywowanej PPS. W 1945 – 48 był członkiem Komitetu miejskiego PPS, od 1945 należał do miejskiej Rady Narodowej. Tutaj był wiceprzewodniczącym MRN. W 1948 po zjeździe zjednoczeniowym został członkiem PZPR. Był współorganizatorem , a potem prezesem Związku Weteranów Walk Rewolucyjnych 1905 – 18, brał udział w pracach komisji historyczno – dokumentacyjnej tegoż stowarzyszenia. Od 1945 pracował w Zakładach Przemysłu Metalowego „ Elektrody”, później od 1950 w biurze Sprzedaży Artykułów i Tkanin Technicznych Rzemieślniczej Spółdzielni Pracy, a od 1952 r. w Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń Rud Żelaza. Zmarł 8 lutego 1961 roku w Częstochowie. Pochowany jest na cmentarzu Kule w Częstochowie .Odznaczony Krzyżem Niepodległości ( 1937 ) i krzyżem komandorskim OOP ( 1957 ).

J. Sętowski - Cmentarz Kule w Częstochowie

[Komentarze (0)]
- Redakcja Strony -
- Absolwenci -
- Wyszukiwanie -
- IV L.O. w Internecie -
- Absolwenci innych LO -

Projekt i wykonanie: © 2005 Tomasz 'Skeli' Witaszczyk, all rights reserved.
Modified by X-bot
Hosting stron internetowych