- Strona Główna -
- Historia Szkoły -
- Różności -
- Kronika Szkoły -
- Spotkania po latach -
- Muzeum - Kroniki -
Almanach Absolwentów IV L.O. im. H. Sienkiewicza w Częstochowie

Szropińska Barbara ( 1909 - 1965 )

Autor: Cieślak Aleksander
Data dodania: 31.12.2005 13:00:59

Kliknij aby powiekszyc zdjecie


Kliknij aby powiekszyc zdjecie


Wspomnienie z " Gazety Częstochowskiej "
Kliknij aby powiekszyc zdjecie
Wspomnienie z " Gazety Częstochowskiej "

Kliknij aby powiekszyc zdjecie


Kliknij aby powiekszyc zdjecie


Na cmentarzu Kule
Kliknij aby powiekszyc zdjecie
Na cmentarzu Kule

Szropińska Barbara ( 1909 – 1965 )

Urodziła się 17 maja 1909 roku w Będzinie w ówczesnym województwie kieleckim. Jej rodzicami byli Paulin Rak i Wiktoria z domu Zemła. Ojciec pracował na kolei i był maszynistą pociągu. Gimnazjum Żeńskie im. E. Zawidzkiej Młodzianowskiej – Dzikowskiej w Dąbrowie Górniczej ukończyła 15 maja 1929 roku. Była mężatką i miała dwoje dzieci : Grażynę ( ur. 30.06.1941 r.) i Danutę ( ur. 03.04.1945 r.)
15 marca 1934 roku ukończyła Uniwersytet Poznański – Wydział Humanistyczny i uzyskała stopień magistra filozofii w zakresie historii. Trzy lata później 14 maja 1937 roku uzyskała Dyplom Nauczyciela Szkół Średnich wydany przez Komisję Egzaminów Państwowych w Poznaniu uprawniający do nauczania historii, jako przedmiotu głównego w szkołach ogólnokształcących i seminariach nauczycielskich.
Swoja prace zawodową rozpoczęła 1 września 1934 roku w Prywatnym Gimnazjum Żeńskim im. Emilii Zawidzkiej ( ul. 3 Maja 11 ) z pracowni szkół państwowych w Dąbrowie Górniczej.
Od 1 września 1935 roku odbywała bezpłatna praktykę w państwowym Liceum i Gimnazjum im. W. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej. W tym okresie pracowała także w Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Sosnowcu, gdzie odbywała praktykę przedegzaminacyjną w wymiarze 18 godzin tygodniowo.. W roku szkolnym 1936 / 37 nauczała historii i zagadnień życia współczesnego również w Prywatnej Szkole Powszechnej – Zrzeszenia Rodzicielskiego w Dąbrowie Górniczej.
W roku szkolnym 1938 / 39 została powołana jako członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, która przeprowadzała w tym okresie egzaminy dojrzałości.
Od 1 września 1939 roku do 27 stycznia 1945 roku ( tzw. okres przymusowej bezczynności ) udzielała prywatnych lekcji w zakresie 4 klasy gimnazjum.. W czasie wojny należała do Tajnej Organizacji Śląskiej sieci P.W.K. wprowadzona przez panią El. Zawacką. W organizacji tej pełniła funkcję informatorki siatki wywiadowczej i kwatery konspiracyjnej. Już pod koniec 1939 r. rozpoczęło się organizowanie tajnego nauczania na terenie Zagórza i Dąbrowy Górniczej. Ściśle współpracowała z zespołem nauczycielskim Szulc – Bałczewska – Pilarz z Dąbrowy Górniczej. W nauczaniu tym pobierało naukę około 30 uczniów ( „ Tajna oświata i obrona kultury polskiej na ziemiach województwa katowickiego w latach okupacji 1939 – 1945 „ str. 248 ). Początkowo nauka odbywała się w dość dużych grupach od 15 do 9 osób w Zagórzu przy ulicy Kościelnej. W następnym okresie były to grupy 3 – 5 osobowe. Lekcje odbywały się też przy ul. Miroszewskich w Zagórzu. Nauczała praktycznie wszystkich, możliwych przedmiotów w liczbie 28 do 36 godzin tygodniowo. Fakt ten potwierdziła Komisja Weryfikacyjna w Katowicach i zaliczyła jej łącznie 2 lata i 10 miesięcy do stażu pracy. Po wojnie 1 marca 1945 roku rozpoczęła pracę w Państwowym Gimnazjum im. W. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej. W tym czasie władze szkolne wymagały potwierdzenia czy dany obywatel nie był na tzw. liście Volksliście . Posterunek Milicji Obywatelskiej w Zagórzu wydał oświadczenie, że Barbara Szropińska na żadnej tego typu liście nie istnieje ( 02.07.1945 r. ).W szkole w Dąbrowie Górniczej nauczała do 31 sierpnia 1950 roku. W roku 1950 w związku z otrzymaniem pracy przez męża w hucie Częstochowa , przeniosła się wraz z rodziną do Częstochowy. Przez następne dwa lata podjęła pracę w Ośrodku Szkolenia Młodszych Pielęgniarek PCK ( 01.09.1950 – 30.06.1952 ).W związku z likwidacją ośrodka została od 1 lipca 1952 roku przyjęta do TPD Nr 1 w Częstochowie ul. Kopernika 9). Tutaj pracowała krótko bo do 31 sierpnia 1953 roku. Od 1 września 1953 roku została zatrudniona w II Liceum im. Romualda Traugutta w Częstochowie jako nauczyciel historii. Od 1 lipca 1954 roku została przeniesiona do Liceum im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie. Tutaj pełniła do 1960 roku funkcję drugiego zastępcy dyrektora.
Od 1 września 1963 roku została zatrudniona dodatkowo na 9 godzin w Szkole Podstawowej i Liceum im. M. Kopernika w Częstochowie.
W opinii z dnia 20 stycznia 1965 roku wydanej przez dyrektora IV LO im. H. Sienkiewicza panią mgr Puczyńską czytamy :
„ Obywatelka Szropińska ma duże doświadczenie pedagogiczne. Ma duże wymagania w stosunku do młodzieży i jest zawsze obiektywna w ocenianiu młodzieży i dzieci. Wśród nauczycieli, rodziców i uczniów cieszy się dużym autorytetem i szacunkiem. ”
W Liceum im. H. Sienkiewicza w Częstochowie Barbara Szropińska pracowała aż do chwili śmierci. Zmarła na wylew krwi do mózgu 11 grudnia 1965 roku.
Pochowana została na cmentarzu Kule w Częstochowie.[Komentarze (0)]
- Redakcja Strony -
- Absolwenci -
- Wyszukiwanie -
- IV L.O. w Internecie -
- Absolwenci innych LO -

Projekt i wykonanie: © 2005 Tomasz 'Skeli' Witaszczyk, all rights reserved.
Modified by X-bot
Hosting stron internetowych