- Strona Główna -
- Historia Szkoły -
- Różności -
- Kronika Szkoły -
- Spotkania po latach -
- Muzeum - Kroniki -
Almanach Absolwentów IV L.O. im. H. Sienkiewicza w Częstochowie

Wachowska Halina Barbara

Autor: Cieślak Aleksander
Data dodania: 30.12.2005 17:15:55

Kliknij aby powiekszyc zdjecie


Wachowska Halina Barbara
Po skończeniu ośmiu klas i zdaniu egzaminów wstępnych została uczennica V LO im. A. Mickiewicza w Częstochowie.
W roku 1973 zdała maturę i podjęła studia na Uniwersytecie Wrocławskim im. B. Bieruta. Zdała egzaminy wstępne na Wydział Filologiczny ( germanistyka ). Na uczelni była przez dwa lata starostą roku. Starała się także pozyskiwać partnerów w Niemczech do współpracy międzyuczelnianej. Była współorganizatorem grupowych wycieczek i obozów uczelnianych.
Często była tłumaczem podczas spotkań studentów z NRD, NRF, Austrii i Szwajcarii.
Studia ukończyła obroną pracy magisterskiej 4 listopada 1977 roku ( specjalność nauczycielska ).
.
W kolejnych latach została zatrudniona jako nauczyciel języka niemieckiego w Zespole Szkół Mechanicznych. Dwa lata później została zatrudniona w Zespole Szkół Mechaniczno – elektrycznych.
11 lutego 1978 roku urodziła córkę Martę.
30 grudnia 1980 roku otrzymała zatwierdzenie na mianowanie na stałe przez kuratorium.

W trakcie pracy w szkole opiekowała się Szkolnym kołem Ochrony Przyrody. Pod jej kierunkiem we współzawodnictwie w Częstochowie koło to zajęło III miejsce.
W roku 1983 ukończyła kurs dla nauczycieli języka niemieckiego w Dreźnie. W roku 1987 uczestniczyła w Studium podyplomowym z zakresu religioznawstwa.
Została też wybrana w 1988 roku jako radna Miejskiej Rady Narodowej, dzięki czemu wspierała inicjatywy na rzecz rozwoju miasta ze szczególnym uwzględnieniem problemów oświaty.
12 grudnia 1995 roku ukończyła kurs kształcenia multiplikatorów w zakresie prowadzenia form doskonalenia dla nauczycieli w Szwajcarskiej Centrali Doskonalenia Nauczycieli ( WBZ – Polen ). Podobny kurs ukończyła również 9 lutego 1996 roku w Białobrzegi.
Od 1 września 1991 do 1996 roku pracowała w VI LO im. J. Dąbrowskiego w Częstochowie.
W LO im. H. Sienkiewicza została zatrudniona od 1 września 1996 roku w pełnym wymiarze godzin. Pracowała w tej szkole do 30 września 2000 roku.
W dniach 3 – 5 października 1996 r. brała udział w I konferencji Teacher Trainer’ów Języka niemieckiego. Konferencja miała miejsce w Pogorzeli Warszawskiej.
W trakcie nauczania w IV LO im. H. Sienkiewicza 15 września 1997 roku uzyskała trzeci stopień specjalizacji zawodowej z języka niemieckiego.
Od 1 września 1997 roku została mianowana jako nauczyciel doradca na miasto Częstochowę i województwo.
28 września 1997 otrzymała nagrodę jubileuszowa za dwadzieścia lat pracy w nauczycielstwie.
Od 1 października podjęła również prace jako doradca języka niemieckiego w wojewódzkim Ośrodku Metodycznym.
W dniach 2 – 4 października 1997 roku wzięła udział w II konferencji Edukatorów – nauczycieli języka niemieckiego.
9 stycznia 1998 r. ukończyła seminarium zorganizowane przez wojewódzki Ośrodek Metodyczny poświęcone : „ Projektowaniu doskonalenia nauczycieli i ewaluacji działań ”.
W dniach 18 – 20 maja 1998 r. uczestniczyła w kursie organizowanym w Kaliszu dotyczącym : „ Kryteriów obserwacji zajęć dydaktycznych ”.
W dniach 16 – 19 września 1998 r. uczestniczyła w III Konferencji Edukatorów nauczycieli języka niemieckiego – Teacher Trainer’ów w Rzeszowie.
W dniach 23 – 24 października 1998 r. brała udział w Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego. 18 listopada 1998 r. uczestniczyła w kursie w zakresie oceniania wspierającego ucznia organizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny.
30 marca 1999 r. ukończyła szkolenie w zakresie „ Model absolwenta szkoły ponadpodstawowej w aspekcie reformy systemu edukacji ”.
W dniach 8 – 12 listopada 1999 roku uczestniczyła w seminarium Doskonalącym organizowanym przez Instytut Kultury i informacji Naukowo – Technicznej Republiki Federalnej Niemiec. Zajęcia przeprowadzono we Wrocławiu. Następny kurs Instytut ten zorganizował w Kołobrzegu w dniach 7 – 11 kwietnia 1999 roku, a następnie w Tarnowie w dniach 7 – 11 czerwca 1999 roku. W podobnym kursie uczestniczyła w dniach 26 – 30 kwietnia 2000 roku w Krakowie.
8 grudnia 1999 roku została powołana przez Śląskie Kuratorium na Przewodniczącą Śląskiej Wojewódzkiej Komisji Konkursu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego.
1 października 2000 roku podjęła prace w Centrum Języków Europejskich w Częstochowie.
6 kwietnia 2000 roku został jej nadany stopień nauczyciela mianowanego


[Komentarze (0)]
- Redakcja Strony -
- Absolwenci -
- Wyszukiwanie -
- IV L.O. w Internecie -
- Absolwenci innych LO -

Projekt i wykonanie: © 2005 Tomasz 'Skeli' Witaszczyk, all rights reserved.
Modified by X-bot
Hosting stron internetowych