- Strona Główna -
- Historia Szkoły -
- Różności -
- Kronika Szkoły -
- Spotkania po latach -
- Muzeum - Kroniki -
Almanach Absolwentów IV L.O. im. H. Sienkiewicza w Częstochowie

Pruffer Jan ( 1890 - 1959 )

Autor: Cieślak Aleksander
Data dodania: 09.11.2005 23:35:21

Kliknij aby powiekszyc zdjecie


Pruffer Jan (1890 - 1959)

Urodził się 5 marca 1890 roku w Bołkunach na Polesiu, jako syn Feliksa i Żelisławy z Leżeńskich. Naukę gimnazjalna do roku 1905 pobierał w Gimnazjum Rządowym ( późniejsze Gimnazjum im. H. Sienkiewicza ) w Częstochowie. W lutym 1905 roku uczestniczył w strajku szkolnym. Po zawieszeniu od 1907 roku kontynuował dalej naukę w I Polskim Gimnazjum ( przemianowane Gimnazjum Rządowe ), w którym tez w 1909 roku otrzymał maturę. Od 1909 roku podjął studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 1914 oku ukończył studia i otrzymał absolutorium. Po studiach wrócił do Częstochowy, gdzie w latach 1915 - 1917 był nauczycielem przyrody i geografii w Gimnazjum Męskim Towarzystwa Opieki Szkolnej ( od 1918 roku szkoła zmieniła nazwę na Gimnazjum im. H. Sienkiewicza ).
Od jesieni 1917 roku pracował w Zakładzie Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W marcu 1918 roku do jesieni 1920 roku, pełnił funkcję asystenta Zakładu Zoologii U. J. Od jesieni 1920 roku był kustoszem Państwowego Muzeum Zoologicznego w Warszawie. W czerwcu tego roku uzyskał stopień doktora filozofii. Jesienią 1921 roku został powołany na stanowisko zastępcy profesora zoologii Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. W roku 1930 uzyskał " veniam legendi ", a 21 maja 1931 roku został mianowany profesorem nadzwyczajnym zoologii Uniwersytetu S. Batorego w Wilnie. Jednocześnie od 1926 roku pracował w Stacji Ochrony Roślin Wileńskiej Izby Rolniczej. W roku 1933 - 34 piastował godność dziekana Wydziału Matematyczno Przyrodniczego na Uniwersytecie S. Batorego w Wilnie, a w latach 1934 - 35 Dyrektora Studium Rolniczego tegoż Uniwersytetu.
Na Uniwersytecie tym pełnił obowiązki do 16 grudnia 1939 roku , tj. do czasu zamknięcia Uniwersytetu.
W okresie okupacji początkowo pracował jako entomolog w Wileńskiej Stacji Ochrony roślin, a następnie jako nauczyciel w tajnych kompletach na poziomie licealnym i uniwersyteckim.
7 lipca 1945 roku jako repatriant wyjechał do Torunia transportem uniwersyteckim. We wrześniu 1945 roku otrzymał nominację na profesora nadzwyczajnego zoologii na Wydziale Matematyczno Przyrodniczym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i na tym stanowisku pozostał aż do 1959 roku. W latach 1945 - 47 był Dziekanem Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika . Od stycznia 1950 roku był jednocześnie Kierownikiem działu entomologicznego Ośrodka Badawczego w Koniczynce.
W roku 1948 otrzymał naukową nagrodę Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, w a roku 1958 - nagrodę wojewódzką.
Ogółem ogłosił 132 prace i artykuły naukowe. Był autorem licznych prac naukowych z zakresu faunistyki motyli (Studia nad motylami Wileńszczyzny 1947-1948), anatomii narzšdów zmysłów u motyli oraz z entomologii stosowanej; z tej dziedziny publikował również prace popularnonaukowe. Ponadto pisał prace krajoznawcze i o organizacji walki ze szkodnikami roślin uprawnych.
Odznaczony został Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem 10 - lecia Polski Ludowej.
Jego działalność ideowa wyraziła się w uczestniczeniu w strajku szkolnym w 1905 roku, udziałem w Organizacji " Pet " i " Zet ", aż do szczebla " Braterskiego " oraz praca w Centralnym Komitecie Narodowym w latach 1916 - 17.
Zmarł 30 grudnia w 1959 roku w Toruniu


[Komentarze (0)]
- Redakcja Strony -
- Absolwenci -
- Wyszukiwanie -
- IV L.O. w Internecie -
- Absolwenci innych LO -

Projekt i wykonanie: © 2005 Tomasz 'Skeli' Witaszczyk, all rights reserved.
Modified by X-bot
Hosting stron internetowych