- Strona Główna -
- Historia Szkoły -
- Różności -
- Kronika Szkoły -
- Spotkania po latach -
- Muzeum - Kroniki -
Almanach Absolwentów IV L.O. im. H. Sienkiewicza w Częstochowie

Puczyński Bohdan Jerzy ( 1911 - 1969 )

Autor: Cieślak Aleksander
Data dodania: 06.11.2005 17:23:37

Kliknij aby powiekszyc zdjecie


Puczyński Bohdan Jerzy

Urodził się 27 czerwca 1911 roku w Czajkowicach w powiecie Rudki koło Lwowa. Jego rodzicami byli : Andrzej ( nauczyciel wiejski ) i Julia z domu Pichlowa. Szkołę podstawowa ukończył na wsi, by następnie rozpocząć dalszą edukację w III Gimnazjum im. ST. Batorego we Lwowie. Tutaj otrzymał między innymi pewnego rodzaju świadectwo moralności wystawione w dniu 12 czerwca 1931 roku . Brzmiało następująco : „ Gmina Czajkowice poświadcza, że abiturient Bohdan Puczyński zachowuje się pod każdym względem wzorowo i może służyć za wzór dorastającej młodzieży ” .Kolejnym etapem edukacji był Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Tutaj w roku 1931 rozpoczął studia na Wydziale Humanistycznym w Instytucie Historii Społecznej i Gospodarczej. 26 czerwca 1935 roku pod kierunkiem prof. dr Franciszka Bujaka otrzymał dyplom ukończenia historii, a następnie pod kierunkiem prof. dr Augustyna Zierhoffera, po złożeniu trzech egzaminów z geografii ( 12 grudnia, 15 grudnia i 18 grudnia 1935 roku ) otrzymał dyplom ukończenia tej uczelni na kierunku : geografia.
Po ukończeniu studiów zarabiał na życie udzielając korepetycji.
Od 1 października 1937 roku rozpoczął dwuletnią bezpłatną praktykę nauczycielską w VII Państwowym Gimnazjum im. T. Kościuszki we Lwowie ( ul. Sokoła 2). W wydanej 5 lipca 1939 roku opinii Dyrektora Otto Schuttera czytamy : „ Kandydat wykazał gruntowną znajomość przedmiotu i umiejętność podawania go do młodzieży w sposób przystępny i interesujący. Posługuje się językiem poprawnym; dykcja wyraźna, serdecznie ustosunkowany do młodzieży i panowanie nad klasą rokują kandydatowi owocną pracę w zawodzie nauczycielskim ”. W czasie wojny w latach 1941 – 45 był urzędnikiem w Gazowni Miejskiej we Lwowie. W czasie wojny w latach szkolnych 1939 / 40 i 1940 /41 nauczał geografii w klasach V – IX w państwowej szkole sowieckiej Nr 28 ( ul. Jacka 16 ) we Lwowie z polskim językiem nauczania.
Jako przodujący nauczyciel otrzymał możliwość bezpłatnego uczestniczenia w wycieczce tygodniowej do Moskwy ( czerwiec 1941 r. ).
6 listopada 1940 we Lwowie zawarł związek małżeński z Janina Konieczną.
W tym okresie w lutym 1944 roku urodziła się córka Marta. W tym czasie na terenie Lwowa był pracownikiem w zorganizowanych tajnych kompletach szkoły średniej ogólnokształcącej w latach 1942/43 i 1943/44.
Wobec tego że we Lwowie mieszkali w pobliżu dworca głównego, który w maju 1944 roku był bombardowany, zdecydowali się wraz z żoną i trzymiesięczną córeczką przybyć do dalekich krewnych w Częstochowie. Tutaj początkowo zatrudniony był w Składnicy Mebli i Urządzeń Biurowych E. Burian przy ówczesnej ul. Adolfa Hitlera 4. W tym czasie nauczał także na tajnych kompletach geografii i historii w okresie od 10 sierpnia 1944 do 30 stycznia 1945 roku. Fakt ten potwierdziła Komisja Weryfikacyjna 17 października 1945 roku.
1 stycznia 1946 roku został mianowany jako tymczasowy nauczyciel w Liceum i Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Częstochowie. Faktycznie pracował jednak w tym czasie w Prywatnym Liceum i Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Społecznej w Częstochowie.
5 kwietnia 1946 roku otrzymał tytuł doktora filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego na podstawie przygotowanej jeszcze przed wojną rozprawą „ Ludność Brzeżan i okolicy w XVII i XVIII wieku ”. Ksiązka ta była przygotowana do druku, ale wybuch wojny uniemożliwił jej wydanie. 15 października 1946 roku otrzymał decyzję Komisji Egzaminów Państwowych na Nauczycieli Szkół Średnich o możliwości uczenia w szkołach średnich bez dodatkowego egzaminu.
1 września 1947 roku rozpoczął pracę w Liceum i Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Częstochowie. Otrzymał wychowawstwo w kasie 3 e. W szkole tej nauczał do roku 1949.
21 maja 1948 roku urodził mu się syn Marek.
Po rozwiązaniu umowy z Liceum i Gimnazjum im. H. Sienkiewicza podjął następnie pracę w Wyższej Szkole Administracyjno – Handlowej ( przekształconej w 1950 roku w Wyższa Szkołę Ekonomiczną ). Tutaj decyzją Rady Szkoły został zatwierdzony 17 grudnia 1949 roku na profesora stałego tej uczelni. Równolegle był zatrudniony na 4 godziny tygodniowo w Państwowej Szkole Pracy Społecznej ( ul. Garncarska 6 / 8 ). W roku 1949 został członkiem PZPR.
19 lutego 1951 roku otrzymał nominację na Delegata ministra ds. młodzieży szkół wyższych na miasto Częstochowa. Funkcję tę pełnił do 30 kwietnia 1954 roku. 1 września 1951 roku powierzona została mu funkcja Dziekana Wydziału Handlowego w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Częstochowie. Trzy miesiące później otrzymał nominacje na Dziekana Wydziału Technologii Żywienia Wyższej Szkoły Ekonomicznej. 1 września 1952 roku został prorektorem tej uczelni. W październiku 1952 roku pracował w wymiarze 5 godzin wykładów i 2 ćwiczeń na Wydziale Mechanicznym Szkoły Inżynierskiej w Częstochowie. W tym czasie otrzymał znacząca nagrodę Ministra Szkolnictwa Wyższego. Kolejnym awansem zawodowym było powołanie Bohdana Puczyńskiego na Kierownika Katedry Ekonomii Politycznej na Wydziale Włókienniczym Szkoły Inżynierskiej w Częstochowie.
Od maja 1954 roku rozpoczął pracę naukową na temat przemysłu częstochowskiego w latach 1800 – 1945. W latach 1954 – 1962 pełnił funkcję Prezesa Częstochowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Wspólnie z dr Henrykiem Rolą i mgr Franciszkiem Sobalskim prowadzili badania regionalne, organizowali odczyty na tematy związane z przeszłością i współczesnością regionu częstochowskiego. Współpracowali także z prof. Dr Stefanem Krakowskim, autorem poważnej pierwszej monografii o Częstochowie. W tym okresie był także działaczem Miejskiego Frontu Jedności Narodu w Częstochowie.
W roku 1955 został odznaczony Medalem Dziesięciolecia.
Od 6 grudnia 1958 roku do 30 listopada 1961 roku pełnił obowiązki archiwisty w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Katowicach w Oddziale Terenowym w Częstochowie.
W roku 1959 został wyróżniony Złotym Krzyżem Zasługi. 5 grudnia 1962 roku Rada Wydziału Filozoficzno - Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego im. B. Bieruta podjęła uchwałę o nadaniu Bohdanowi Puczyńskiemu stopnia naukowego docenta. Podstawa tej decyzji było wydanie w zeszytach Naukowych Politechniki Częstochowskiej w 1961 roku pracy : „ Częstochowianka ” – gospodarka kapitału francuskiego oraz hitlerowskiego zarządu powierniczego w latach 1900 – 1944.
25 września 1963 roku został powołany na kierownika katedry ekonomii politycznej na Wydziale Metalurgicznym Politechniki Częstochowskiej. Od roku 1966 powierzono mu opiece prowadzenie systematycznego seminarium dla doktorantów z zakresu Ekonomii Politycznej. W tym czasie wydał kilka publikacji odnoszących się do regiony częstochowskiego, pisał na ten temat tez szereg recenzji. W uznaniu zasług dla rozwoju miasta w 1966 roku Prezydium Miejskiej Rady Narodowej nadało Bohdanowi Puczyńskiemu Medal 750 – lecia Częstochowy. 22 listopada 1968 roku otrzymał podobne wyróżnienie od władz uczelni, które przyznało mu medal „ Zasłużonemu dla Politechniki Częstochowskiej ”.
Był człowiekiem niezwykle pracowitym. Miał bogaty repertuar zainteresowań. Przez cały okres swojej działalności naukowej prowadził historyczne prace badawcze dotyczące szczególnie rejonu Częstochowy. Ksiązki, skrypty, prace naukowe, artykuły w prasie, badania w miejskim archiwum – wszystko to stanowiło bogaty dorobek naukowy Bohdana Puczyńskiego.
Jego pasją były szachy. Już przed wojna reprezentował klub ze Lwowa „ Czarni”. W 1931 roku został mistrzem tego klubu. Jako zamiłowany i bardzo zdolny szachista we wrześniu 1945 roku zdobył w szachach tytuł mistrza Częstochowy. Znane były wszystkim miłośnikom szachów jego słynne partie z prof. Alfredem Czarnotą. Należał do Częstochowskiego Klubu Szachowego. Nasze miasto reprezentował w meczach towarzyskich z innymi miastami.
Zmarł 12 lipca 1969 roku. Pochowany został na cmentarzu Kule w Częstochowie.


[Komentarze (1)]
- Redakcja Strony -
- Absolwenci -
- Wyszukiwanie -
- IV L.O. w Internecie -
- Absolwenci innych LO -

Projekt i wykonanie: © 2005 Tomasz 'Skeli' Witaszczyk, all rights reserved.
Modified by X-bot
Hosting stron internetowych