- Strona Główna -
- Historia Szkoły -
- Różności -
- Kronika Szkoły -
- Spotkania po latach -
- Muzeum - Kroniki -
Almanach Absolwentów IV L.O. im. H. Sienkiewicza w Częstochowie

Mąkosza Edward

Autor: biuletyn szkolny + Sętowski Juliusz
Data dodania: 23.06.2005 23:05:21

Kliknij aby powiekszyc zdjecie


Kliknij aby powiekszyc zdjecie


1930 r. - w otoczeniu uczniów klasy szóstej.
Kliknij aby powiekszyc zdjecie
1930 r. - w otoczeniu uczniów klasy szóstej.

1959 r. - Romanów
Kliknij aby powiekszyc zdjecie
1959 r. - Romanów

Wpis dla ucznia St. Potrawki ( 1959 r. )
Kliknij aby powiekszyc zdjecie
Wpis dla ucznia St. Potrawki ( 1959 r. )

Wpis do pamiętnika ucznia Hurasa Stanisława
Kliknij aby powiekszyc zdjecie
Wpis do pamiętnika ucznia Hurasa Stanisława

prof. Lewandowski, Sojecki i Mąkosza
Kliknij aby powiekszyc zdjecie
prof. Lewandowski, Sojecki i Mąkosza

Własnoręczny zyciorys - pierwsza strona
Kliknij aby powiekszyc zdjecie
Własnoręczny zyciorys - pierwsza strona

II częśc życiorysu
Kliknij aby powiekszyc zdjecie
II częśc życiorysu

Orkiestra Edwarda Mškoszy
Kliknij aby powiekszyc zdjecie
Orkiestra Edwarda Mškoszy

Opracowania muzyczne prof. Mąkoszy
Kliknij aby powiekszyc zdjecie
Opracowania muzyczne prof. Mąkoszy

II częœć opracowania
Kliknij aby powiekszyc zdjecie
II częœć opracowania

Kliknij aby powiekszyc zdjecie


Kliknij aby powiekszyc zdjecie


Kliknij aby powiekszyc zdjecie


Życie Częstochowy 30.11.1963 r.
Kliknij aby powiekszyc zdjecie
Życie Częstochowy 30.11.1963 r.

Życie Częstochowy 03.12.1963 r.
Kliknij aby powiekszyc zdjecie
Życie Częstochowy 03.12.1963 r.

Życie Częstochowy Nr. 272 z 1
Kliknij aby powiekszyc zdjecie
Życie Częstochowy Nr. 272 z 1

Kliknij aby powiekszyc zdjecie


Kliknij aby powiekszyc zdjecie


SłOWO O PROFESORZE EDWARDZIE MĄKOSZY

Jedna z najpopularniejszych postaci naszego wieku był w Częstochowie Profesor Edward Mąkosza, wielki patriota, społecznik, kompozytor, muzyk, nauczyciel, miłośnik folkloru, krajoznawca.
Należał do trzech historycznych osób Częstochowy, związanych z gimnazjum i liceum im. H. Sienkiewicza. w skład tej bardzo znanej, szanowanej i darzonej wielka sympatią społeczeństwa trójki wchodzili jeszcze ks. prałat Michał Ciesielski oraz dyrektor Wacław Płodowski.
Edward Mąkosza urodził się w 1886 roku. Pracował początkowo w Wolborzu jako organista, a w 1912 r. przybył do Częstochowy, gdzie pozostał już do końca życia. Od samego początku pobytu w naszym mieście włączył się w żywy nurt społecznej działalności. Zakładał orkiestry, chóry i zbierał w okolicznych wsiach melodie ludowe. Właśnie to było jego pasją życiową - z melodii tych tworzył wiele kompozycji. Do najbardziej znanych utworów należą : " Kwiaty Polskie" , " Oczepiny na Kujawach" , " Obertas maryna" oraz różne tańce ludowe i marsze.

W okresie międzywojennym i w pierwszych latach po drugiej wojnie światowej prowadził w naszej szkole dwustu osobowy chór mieszany, chór męski a także dwie orkiestry : symfoniczna i dętą. Niektóre instrumenty orkiestry dętej pochodziły jeszcze ze szkoły pod zaborem rosyjskim, znajdującej się w dzisiejszym gmachu. Pamiętam zjazd byłych wychowanków tej rosyjskiej szkoły, który odbył się w naszym gimnazjum chyba w 1928 r. wszyscy uczniowie, nauczyciele i przybyli na zjazd wychowankowie zupełnie w naturalny sposób traktowali zjazd jako święto naszej szkoły. Nikt wówczas nie pomyślał nawet, że przyjechali do nas nie nasi uczniowie, nie nasi starsi koledzy. Witaliśmy ich na małym dziedzińcu ( od strony Kurii Biskupiej )starym marszem Nr 38, granym przez orkiestrę naturalnie pod dyrekcją Prof. Mąkoszy. Wśród przybyłych było dwóch generałów : Orlicz - Dreszer i gen. Burghard - Buklacki. Grałem wtedy na waltorni. Po zakończeniu marsza podszedł do mnie gen. Orlicz - Dreszer i zapytał, czy pozwolę mu zagrać, bo właśnie on grał na mojej waltorni. a przecież ci panowie brali udział w strajku szkolnym w 1905 r. Wynika z tego , ze szkolna trąbka jest starsza od samej szkoły. Profesor Mąkosza organizował koncerty symfoniczne i chórów, a w czasie szkolnych przedstawień orkiestra dęta przegrywała w czasie antraktów.
Bodajże w roku 1927 braliśmy udział w konkursie chórów w Kielcach, gdzie zajęliśmy pierwsze miejsce. Sądzę, że gdyby to było w dzisiejszych czasach, nasz chór występowałby za granicą, bo była to jedna z najlepszych orkiestr dętych w Polsce.
Kochał młodzież i uczył ją miłości do pamiątek kultury polskiej, szczególnie kultury polskiej, szczególnie kultury ludowej. często organizował wycieczki piesze i rowerowe do starszych zamczysk Jury krakowsko - częstochowskiej.
25 października 1936 roku był jednym z współzałożycieli Towarzystwa Przyjaciół Miasta Częstochowy, które to towarzystwo działało do czasu wybuchu wojny.
W czasie wojny brał udział w tajnym nauczaniu i chronił swych uczniów, przejmując ich w szeregi Straży Pożarnej, gdzie prowadził orkiestrę. W ostatnim dniu wojny ratował Klasztor Jasnogórski przed pożarem, który wzniecili uchodzący hitlerowcy. Kierował wówczas akcją ratowniczą.
Pisał pamiętniki i wspomnienia często o charakterze turystyczno krajoznawczym. młodzież, a zwłaszcza Jego uczniowie kochali Go i pamięć o Nim nie zgaśnie.

Edward Mąkosza- częstochowianin z wyboru, kompozytor, pedagog i propagator muzyki. Urodził się w Liskowie koło Kalisza 25 października 1886r., w rodzinie o wieloletnich tradycjach muzycznych. Jego przodkowie z linii męskiej byli organistami, a on sam mając 7 lat, potrafił grać na tym instrumencie. Tę umiejętność wykorzystał, zastępując czasem ojca w pracy organistowskiej.
Naukę rozpoczął w kaliskim Gimnazjum, następnie ukończył Szkołę Muzyczną w Łodzi i Konserwatorium Muzyczne w Warszawie. Uczył się także muzyki sakralnej w Pradze u oo. Benedyktów. Do Częstochowy przybył w 1912 roku, otrzymał posadę organisty w kościele św. Zygmunta, następnie zaś był organistą w dzisiejszej archikatedrze św. Rodziny. Jednocześnie był nauczycielem w Gimnazjum p. Chrzanowskiej ( dzisiejsze LO im. Słowackiego), w Gimnazjum im. Traugutta i Gimnazjum im. Sienkiewicza. W Sienkiewiczu zorganizował 40- osobową orkiestrę symfoniczną i orkiestrę dętą. Przez 30 lat z górą był kapelmistrzem Orkiestry Strażackiej. Od 1912 roku aż do wybuchu II wojny światowej był kierownikiem Społecznego Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia”. Ponadto prowadził inne jeszcze chóry, jak chór spółdzielczy „Jedność” i chóry nauczycielskie, współpracował także z Ludwikiem Wawrzenowiczem. Był nauczycielem gry na instrumentach i udzielał lekcji śpiewu solowego.
Profesor Mąkosza uważany jest za odkrywcę talentu Jana Kiepury, do jego pierwszych koncertów profesor mu akompaniował, udzielał wielu rad i wskazówek artystycznych. Artysta wdzięczny za pomoc, kilka razy śpiewał na Jasnej Górze przy akompaniamencie profesora.
Tragiczne lata II wojny światowej nie powstrzymały zapału E. Mąkoszy. Prowadził działalność konspiracyjną, nadaj uczył i wychowywał młodzież. Jako komendant, a później podkomendant Ochotniczej Straży Pożarnej zdołał ukryć przed Niemcami instrumenty muzyczne. W nocy, z pomocą strażaków, zabrał instrumenty, zabezpieczył przed zniszczeniem i schował w pomieszczeniach należących do Straży.
Wspólnie z Ludwikiem Wawrzynowiczem i jego synem Tadeuszem uczył muzyki i doprowadził swoich uczniów do końca, do zdobycia dyplomu. Razem byli współzałożycielami wspomnianego Instytutu Muzycznego. Oprócz pracy zawodowej, pracował społecznie. Aktywnie uczestniczył w staraniach o wybudowanie gmachu dla filharmonii, organizował liczne koncerty. Był pomysłodawcą i organizatorem Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Częstochowskiej. Zebrał, opracował i rozpisał na chór i orkiestrę około 1000 pieśni i przyśpiewek z regionu częstochowskiego.
Profesor Mąkosza pracował również dla Jasnej Góry, prowadził tam żeński zespół śpiewaczy „Kółeczko”. Praca z zespołem trwała ponad 30 lat, profesor opracował specjalnie dla chóru ponad 150 pieśni.
Edward Mąkosza był znaną i cenioną osobą w mieście, cieszył się szacunkiem swoich wychowanków. Wielokrotnie za swoją pracę był odznaczony licznymi nagrodami państwowymi, otrzymał m. in. Krzyż kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, został także laureatem nagrody Częstochowy.
Zmarł w Częstochowie. został pochowany na cmentarzu Kule. Kilka lat temu jedna z niewielkich ulic w naszym mieście otrzymała jego imię.

Mąkosza Edward (1886-1974), pedagog, kompozytor, muzyk, badacz kultury ludowej, działacz społeczny. Ur. 25 X 1886 w Liskowie k. Kalisza, był synem Stanisława i Marii z Koteckich.
Mąkosza od 1904 mieszkał z rodzicami w Wolborzu k. Piotrkowa (Piotrków Trybunalski). Ukończył cztery klasy gimnazjum w Kaliszu, a w 1907 szkołę muzyczną w Łodzi. Edukację muzyczną pogłębiał w Warszawie i Pradze. W 1904-12 był założycielem, później dyrygentem orkiestry i chóru w Wolborzu. W tej miejscowości utworzył też amatorski zespół teatralny. Jako muzyk występował w orkiestrze symfonicznej w Piotrkowie. W 1912 przeniósł się do Częstochowy, gdzie pracował jako organista w kościele św. Zygmunta, pedagog, a także dyrygent. Od 1912 był nauczycielem muzyki i śpiewu w Gimnazjum Żeńskim Wacławy Golczewskiej-Chrzanowskiej (LO im. J. Słowackiego), później od 1915 w gimnazjum Tow. Opieki Szkolnej (gimnazjum im. H. Sienkiewicza), a także w innych szkołach na terenie miasta; w gimnazjum im. H. Sienkiewicza założył i prowadził orkiestrę szkolną . Mąkosza kierował orkiestrą Tow. Muzycznego "Lutnia", a także był (od 1913) kapelmistrzem Straży Ogniowej Ochotniczej (później Ochotniczej Straży Pożarnej/OSP). Prowadził też chóry: od 1915 szewców, a od 1922 chór spółdzielczy "Jedność" oraz chór i orkiestrę w Hucie Szkła "Paulina" w Wyczerpach k. Częstochowy. Mąkosza był organizatorem konkursów orkiestr i chórów, na terenie całego kraju wygłaszał odczyty dotyczące muzyki. Podczas okupacji niemieckiej w 1939-45 Mąkosza był komendantem OSP. W 1944 po wielu staraniach otrzymał zezwolenie na zorganizowanie w Częstochowie orkiestry symfonicznej. W styczniu 1945 przy wycofaniu się z miasta wojsk niemieckich Mąkosza w dużym stopniu przyczynił się do uratowania dorobku artystycznego i kulturalnego miasta przed grabieżą, m.in. dzięki niemu ocalono klasztor jasnogórski przed podpaleniem. Po wojnie kontynuował pracę zawodową i społeczną. W 1945 zorganizował miejską orkiestrę symfoniczną, którą kierował przez 2 lata. W tymże roku był współzałożycielem Państw. Szkoły Muzycznej; do 1971uczył w niej śpiewu. Prowadził też zajęcia w kilku innych szkołach średnich w Częstochowie. Wielką pasją Mąkoszy był folklor; od dziecka interesował się kulturą muzyczną wsi, zebrał ponad dwa tysiące melodii i pieśni ludowych z regionu częst. Był autorem publikacji Pięśń ludowa ziemi częstochowskiej ("Ziemia Częst.", t.IV,1961). QW 1953 założył Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Częst. i został jego kierownikiem. Jako kompozytor pozostawił po sobie wiele utworów inspirowanych muzyką ludową. Mąkosza należał do Tow. Popierania Kultury Regionalnej (później Częst. Tow. Naukowe). 1947-50 był członkiem zarządu Pol. Tow. Krajoznawczego; przez kilkadziesiąt lat był społecznym przewodnikiem wycieczek. Zm. 25 IV 1974 w Częstochowie, pochowany został w kw.1, rząd I. grób 6. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP. Jego imieniem została nazwana jedna z ulic w Częstochowie.
W małżeństwie z Ireną Nurczyńska (1895-1968) miał troje dzieci: córkę Barbarę, zamężną za Juliuszem Konczyńskim "Nemo", synów: Jerzego, Andrzeja(ur.1919), muzyka, zamieszkałego w Szczecinie.Mąkosza Edward (1886-1974) – pedagog, kompozytor, muzyk, badacz kultury ludowej regionu częstochowskiego, komendant straży pożarnej w Częstochowie. Urodził się 25 X we wsi Lisków k. Kalisza; był synem Stanisława i Marianny z Koteckich.
Od młodych lat, kiedy uczęszczał do szkoły początkowej w rodzinnej miejscowości, Mąkosza przejawiał zainteresowanie obrzędami ludowymi, zwłaszcza obrzędem weselnym, kultywowanym na tamtejszych wsiach. Zainteresowania muzyką Mąkosza zaczął rozwijać dopiero po przeniesieniu się z rodzicami do Wolborza. Wówczas rozpoczął naukę w Szkole Muzycznej w Łodzi, którą ukończył w 1907 r. z wyróżnieniem. W tym czasie założył już w Wolborzu chór mieszany oraz amatorski zespół teatralny, w którym zadebiutował jako reżyser wystawioną w 1910 r. Balladyną Juliusza Słowackiego. Ze względu na umiejętności gry na kilku instrumentach Mąkosza angażowany był w zastępstwie jako muzyk w Orkiestrze Symfonicznej w Piotrkowie. Niezależnie od zajęć muzycznych znajdował również czas na krajoznawstwo, organizując wycieczki dla młodzieży wiejskiej. Przypadek zrządził, ze w 1906 r. Mąkosza poznał sławnego już wówczas autora Chłopów – Władysława Reymonta- oraz Jana Kasprowicza i Marię Dąbrowską, a późniejszym okresie towarzyszył jako ilustrator Stefanowi Żeromskiemu w podróży po Pomorzu. Działalność muzyczną wśród Wolborza zmuszony był ograniczyć ze względu na dalszą naukę kompozycji u Z. Noskowskiego i M. Murzyńskiego, a następnie u Edwarda i Jana Reszków oraz profesorów: Maczugi i Robaczkowa w Warszawie. W tym czasie powstały jego pierwsze kompozycje. W 1912 r. Mąkosza przeniósł się do Częstochowy, gdzie zapisał się jako iluminator życia muzycznego oraz wszelkich inicjatyw kulturalnych podejmowanych na terenie miasta. Oprócz pracy w Gimnazjum i. H. Sienkiewicza, gdzie uczył nauki śpiewu (założył i prowadził szkolną orkiestrę), pracował również jako: kierownik Społecznego Towarzystwa Śpiewniczego „Lutnia”, kapelmistrz orkiestry strażackiej, od 1915 r. – kierownik chóru szewców, a od 1922 r. – kapelmistrz orkiestry w Hucie Szkła „Wyczerpy”. Ponadto organizował liczne odczyty i konkursy, a nawet angażował się przy budowie bazy letnich kolonii w Romanowie k. Kamienicy Polskiej dla niezamożnej młodzieży. Po dwóch latach od osiedlana się w Częstochowie poślubił (8 VII 1914) Irenę Leokadię Nurczyńską.
Podczas okupacji pracował jako komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Częstochowie. W tym okresie udzielił schronienia znanemu wiolonczeliście – D. Daszczowskiemu – i przechował instrumenty muzyczne „Lutni”. Podczas walk w styczniu 1945 r. zabezpieczył benzynę celowo rozlaną przez uchodzących w pośpiechu Niemców N a Jasnej Górze.
Po wyzwoleniu Mąkosza włączył się w odbudowę muzycznego życia Częstochowy. Zorganizował orkiestrę symfoniczną (1945), przekształconą dwa lata później w Państwową Orkiestrę Symfoniczną. Z wrodzoną sobie energią zabrał się do zakładania zespołów chóralnych i muzycznych. Jako profesor wykładał muzykę w szkołach średnich Częstochowy współpracując równocześnie z Polskim Radiem. W tym okresie znajdował również czas na gromadzenie dóbr folkloru muzycznego, głównie pieśni ludowych z okolic Częstochowy, których zebrał około dwóch tysięcy. Przez wiele lat współpracował z klasztorem na Jasnej Górze.
Mąkosza zmarł 25 IV 1974 r., dożywszy sędziwego wieku -88 lat. Przed pochówkiem trumna z jego zwłokami wystawiona była w bazylice jasnogórskiej, po czym złożono ją do grobu na cmentarzu Kule. W spadku muzycznym pozostawił m.in. 4 kantaty na chór z solistami i orkiestrą symfoniczną, 5 suit, 20 różnych utworów symfonicznych, 3 elegie, 15 pieśni solowych, 150 utworów na wiolonczelę z fortepianem. Były to utwory wartościowe głównie ze względu na rodzimy folklor. Zmarły odznaczony był m.in. Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz odznaką Zasłużony dla Rozwoju Województwa Katowickiego.

Kilka słów o pogrzebie profesora Edwarda Mąkoszy


Zaraz po śmierci ówczesne władze partyjne zwróciły się z zapytaniem, jaki rodzaj pogrzebu rodzina wybiera. Jeśli państwowy bez udziału księży wtedy miasto pokryje koszty, trumna z honorami będzie przewieziona na lawecie na cmentarz. Profesor Mąkosza był człowiekiem religijnym, był organistą na Jasnej Górze wobec tego nie było innej alternatywy jak pogrzeb kościelny.
Trumna z ciałem profesora wystawiona była w jego domu na ulicy Dąbrowskiego 18 a. Przez cały czas dom był obserwowany przez ówczesne służby bezpieczeństwa. Mówiło się o nich " tajniacy ". Przez cały czas obserwowali i notowali, kto wchodzi i wychodzi.
W związku z tym , że pogrzeb miał charakter kościelny w żadnej gazecie nie było najmniejszej wzmianki o śmierci profesora, a przecież był postacią znaną w Częstochowie i nie tylko.
W przeddzień pogrzebu późnym wieczorem pod dom podjechała Nysa i trumna została przewieziona na Jasna Górę. Na podjeżdżający samochód czekali już Ojcowie Paulini. Trumna uroczyście została wprowadzona przy asyście zapalonych pochodni. Umieszczono ja na katafalku w kapicy Św. Piotra i Pawła.
Następnego dnia kondukt uroczyście wyruszył ulicą 3 Maja . Trasa miała przebiegać dalej ul. Jasnogórską, Wałami Dwernickiego na cmentarz Kule. Ku zdziwieniu niosącego krzyż, milicja obywatelska nakazała skręcić konduktowi żałobnemu w ulicę Starucha i dalej Al. Lenina do ul.Warszawskiej. Był to mały ukłon ówczesnych władz, która skierowała pogrzeb głównymi ulicami miasta.
W pogrzebie nie mogła uczestniczyć młodzież szkoły muzycznej wraz z dyrektorem, a także częstochowskie orkiestry dęte. Za uczestnictwo w pogrzebie groziła utrata stanowiska i pracy.
W sumie uroczystości żałobne trwały prawie 6 godzin

Relacja kuzynek i syna Andrzeja Mąkoszy. ( spisał i opracował Aleksander Cieślak )


[Komentarze (2)]
- Redakcja Strony -
- Absolwenci -
- Wyszukiwanie -
- IV L.O. w Internecie -
- Absolwenci innych LO -

Projekt i wykonanie: © 2005 Tomasz 'Skeli' Witaszczyk, all rights reserved.
Modified by X-bot
Hosting stron internetowych