- Strona Główna -
- Historia Szkoły -
- Różności -
- Kronika Szkoły -
- Spotkania po latach -
- Muzeum - Kroniki -
Almanach Absolwentów IV L.O. im. H. Sienkiewicza w Częstochowie

Kalendarium Szkolne 1915 - 1994

Autor: biuletyn
Data dodania: 23.06.2005 22:48:00

KALENDARZ SZKOłY
21 czerwciec 1915 - powstanie ośmioklasowego Gimnazjum Męskiego Towarzystwa Opieki Szkolej

22 listopada 1916 - nadanie szkole im. H. Sienkiewicza. Pełna nazwa brzmi : Towarzystwo Opieki Szkolej - Gimnazjum Męskie im. Henryka sienkiewicza. Gimnazjum otrzymuje 3 maja 1916 r. sztandar ( obecnie w muzeum szkolnym ).

8 sierpień 1918 - upaństwowienie szkoły i ustalenie jej nazwy na : Królewsko - Polskie Gimnazjum im H. Sienkiewicza, a od listopada 1918 nosi nazwę I Gimnazjum Państwowe im. H. sienkiewicza w Częstochowie

28 listopada 1919 - przeniesienie szkoły po I wojnie światowej do obecnego gmachu z ul. Wolności 13

1920 - 1921 - wydawanie dwutygodnika " Siódmak" w nakładzie 500 egzemplarzy

od 1922 r. - przekształcenie I gimnazjum im. H. Sienkiewicza w gimnazjum realne bez kierunku humanistycznego

od 1926 r. - wydawanie nowego pisma " Świat szkolny" gazety miedzyszkolnej, której współredaktorem był Wł. Żesławski, współautor " Rodziny Matysiaków"

14 października 1923 - odsłonięcie tablicy pamiatkowej z napisem " Pamięci Komisji Edukacji Narodowej - Nauczyciele i mlodzież 1773 - 1923 "

1924 - wzięcie udziału młodzieży Gimnazjum w uroczystościach przewiezienia prochów H. Sienkiewicza ze Szwajcarii do Warszawy, trumna pisarza przykryta była sztandarem szkoły> Ufundowanie przez uczniów i nauczycieli tablicy pamiatkowej ku czci poległych wychowanków i profesorów w wojnie 1920 r. i powstaniach śląskich. Powstanie ogrodu zoologicznego - opiekun prof. Edward Pawłowski.

31 maja 1925 - zjazd wychowanków byłego gimnazjum rosyjskiego

3 maja 1930 - wzięcie udziału w miedzyszkolych obchodach 25 rocznicy strajku szkolego w 1905 r.

11 marzec 1932 - zmiana ustroju szkoły : powstanie czteroletniego gimnazjum i dwuletniego liceum

1939 - 1944 - tajne nauczanie ( wydano 205 świadectw dojrzałości )

od 21 stycznia do 16 października 1945 r. - szkoła korzysta z gościny w budynku Liceum im. J. Słowackiego

20/21 październik 1945 r. - I powojenny zjazd wychowanków szkoły

1939 - 1959 - dyrektorem szkoły Kazimierz Sabok

1957 - modernizacja budynku, założenie centralnego ogrzewania

27/28 września 1958 - II Zjazd wychowanków z lat 1915 - 1939. Uczestnicy zafundowali szkole tablicę o następującej treści : " w hołdzie nauczycielom i wychowankom I gimnazjum Państwowego im. H. sienkiewicza straconym i poleglym za ojczyznę w latach 1915 - 1945. zjazd wychowanków, wrzesień 1958 r.

1959 - 1963 - dyrektorem szkoły byl Kazimierz Polus, a szkoła przyjmuje nazwę: 11 - letnia Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące im. H. S
Sienkiewicza.

w styczniu 1958/59 i 59/60 - profesor wieruszewski przeprowadza eksperyment z matematyki.

29 lutego 1960 - obchodzono 50 - lecie pracy pedagogicznej dyrektora Kazimierza Saboka.

17 października 1961 r. - spotkanie uczniów z synową H. sienkiewicza Zuzanną i jego wnukiem Juliuszem

1963 - 1967 - dyrektorem szkoły Janina Puczyńska
- zmieniono otoczenie szkoły - od ul. Racławickiej założono nowe ogrodzenia
- oddanie szkole nowych obiektów sportowych ( boiska do siatkówki i koszykówki, skoczni, rzutni, biezni )
- w Dniu Nauczyciela odznaką 1000 - lecia wyróżniono dyrektorke J. Puczyńska i K. Polusa

1965 - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał S. Wieruszewski

1964/65 - nowa nazwa szkoły istniejąca do dzis : IV Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza.

1965 - Zjazd Wychowanków z okazji 50 - lecia Gimnazjum i Liceum im. H. sienkiewicza. Postało Muzeum Pamiatek Szkolnych, ufundowano ex libris dla biblioteki projektu Wojciecha Barylskiego.

1966 - wyróżnienie szkoły Medalem 1000 - lecia

1967 - 1983 - dyrektorem szkoły Antoni Kwieciński

12 czerwiec 1968 - szkoła otrzymuje nowy sztandar ufundowany pzrez Częstochowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych

1970 - oddanie nauczycielom i uczniom nowego obiektu , a mianowicie strzelnicy szkolnej, której inicjatorem byl prof. K. Ostrowski

1973 - odsłonięcie pomnika patrona szkoły dłuta S. Policińskiego

10 grudzień 1973 - odznaczenie szkoły Medalem Komisji Edukacji Narodowej

1973 - powstanie klas sportowych, z- cą dyr. d/s sportu został T. Nowak

1974/75 - szkoła wzbogaciła się w następujące obiekty sportowe - sala gimnastyczna i krytą pływalnie o wymiarach 25 X 10.5 z podgrzewana wodą

1977 /78 - do grona uczniów IV Lo im. H. Sienkiewicza dołączono młodzież i część kadry nauczycielskiej rozwiązanego III Lo im. Wł. Broniewskiego i dlatego naukę rozpoczęto ponad 1100 uczniów uczących sie w 32 klasach

1979 / 80 - szkoła wzbogaca sie o hale sportową i bieżnię tartanową

1980 - spotkanie z wnuczką patrona szkoły Maria Sienkiewicz
- uzyskanie przez dzkołę internatu, którym od początku kieruje mgr Alfreda Bogatko

1982 / 83 - odejście na emeryturę dyr. A. Kwiecińskiego

1983 - dyrektorem zostaje Marian Jaszewski, a zastępcami Alicja Przesłańska i Tadeusz Nowak

11 maj 1984 r. - szkołę odwiedza w czasie matur Minister Oświaty i Wychowania Bolesław Faron. Oddanie do użytku klubu uczniowskiego " Zajzajer " wykonanego przez WPRI.

1984 / 85 - w konkursie " Sport dla każdego " Liceum zajmuje I miejsce w Polsce.

1985 / 86 - na rozpoczęcie roku szkolnego przybyła Minister Ośwoaty i wychowania Joanna Michałowska - Gumowska

14 listopada 1985 - Uroczysta sesja poświęcona 140 rocznicy urodzin i 70 rocznicy śmierci pisarza, przybyła ponownie do szkoły wnuczka pisarza Maria oraz Ido moś, przyjaciel rodziny Sienkiewiczów i kustosz Muzeum im. H. Sienkiewicza w Poznaniu.

1986 r. - powstanie galerii szkolnej przy IV Lo im. H. Sienkiewicza, na która składaja się obrazy ofiarowane szkole przez częstochowskie środowisko plastyczne

1990 - ponownie otwarcie pływalni po 2 latach remontu oraz powstanie Hundacji IV Lo im. H. Sienkiewicza " Logos "

1991 - udział uczniów w Światowym Dniu Młodzieży, w którym uczestniczył papież Jan Paweł II

1992 - kolejne remonty szkoły : wymiana dachu i instalacji elektrycznej obiektów sportowych, odświeżenie elewacji

1993 - generalny remont węzłów sanitarnych
- przed wejściem do szkoły zostaje położona nowa nawierzchnia z wmontowanym w nia napisem " IV LO im. H. Sienkiewicza "
- wydanie nowej gazety szkolnej " Henio "

1994 - podjęcie stałej wymiany uczniów i nauczycieli naszej szkoły z rowiesnikami ze Szwecji, Niemiec i Francji
- powstanie Towarzystwa Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. H. Sienkiewicza
[Komentarze (0)]
- Redakcja Strony -
- Absolwenci -
- Wyszukiwanie -
- IV L.O. w Internecie -
- Absolwenci innych LO -

Projekt i wykonanie: © 2005 Tomasz 'Skeli' Witaszczyk, all rights reserved.
Modified by X-bot
Hosting stron internetowych