- Strona Główna -
- Historia Szkoły -
- Różności -
- Kronika Szkoły -
- Spotkania po latach -
- Muzeum - Kroniki -
Almanach Absolwentów IV L.O. im. H. Sienkiewicza w Częstochowie

Jakubowska Natalia Elżbieta 1894 - 2002 )

Autor: Cieślak Aleksander
Data dodania: 04.09.2005 18:21:09

Urodziła się 19 listopada 1894 roku w Warszawie ( Brudno ). Jej rodzicami byli Stanisław - pracownik Polskich Kolei Państwowych i Waleria Apolonia z domu Lewandowska. Została ochrzczona w parafii Św. Michała Archanioła w Warszawie. Tam od 1905 roku uczęszczała do polskiego Gimnazjum Władysławy Lange na ul Senatorskiej 3 ( Miodowa 1 ). Ukończywszy sześc klas w roku 1912/13 musiała przerwać nauke w związku z wyjazdem jej ojca do Olechowa. W tym czasie w Olechowie nie było żadnego gimnazjum.
W roku 1915 wstąpiła na Kurs Pedagogiczny Towarzystwa Opieki Szkolnej w Częstochowie. Ukończyła go 10 lipca 1916 roku. 1 września tego samego roku otrzymała nominację do szkoły w Zwierzyńcu - Kochle, gdzie przepracowała trzy lata.
W 1917 zapisała się do Związku Nauczycielstwa Polskiego.
W roku 1919/ 20 w nagrodę za pracę społeczną na wsi udzielono jej płatnego urlopu, aby dokończyła w Warszawie Kurs Pedagogiczny dla nauczycieli ( W.K.N. ). Kurs zakończyła 19 czerwca 1920 roku
W roku 1920 została przeniesiona do Częstochowy i skierowana do pracy do Szkoły Powszechnej Nr 5.Od 1921 roku do 1930 pracowała dodatkowo na Wieczorowych Kursach Dokształcających dla dziewcząt. Od roku 1923 do 1936 to jest do momentu zlikwidowania seminariów nauczycielskich pracowała w szkole ćwiczeń w klasach wydzielonych ze szkół powszechnych dla Miejskiego Seminarium Nauczycielskiego w Częstochowie. Tutaj prowadziła koło mlodzieży pozaszkolnej i kolo mlodziezy PCK.
W roku 1934 rozpoczęła prace w więzieniu na prośbę Patronatu Nad Więzionymi. Pracowała tutaj społecznie nie pobierając za to żadnej gratyfikacji. Prace te wykonywała az do wybuchu wojny.
Pracowała też w szkole tzw. obwozowej. W ramach tej pracy wygłaszała dla dorosłych odczyty krajoznawcze.
W tym czasie uczestniczyła w wielu kursach o charakterze metodyczno - pedagogicznych i przyrodniczo - geograficznych. Wiele podróżowała po kraju i za granicą i w ten sposób zbierała informacje potrzebne do nauczania geografii.
W 1937 roku wstąpiła do Instytutu Pedagogicznego ZNP. Wojna przerwała jej studia , kiedy była na drugim roku. W czasie wojny pracowała na etacie nauczycielki od 1 września 1939 do 1 marca 1940 roku w Szkole Powszechnej Nr 22. Od 1 marca 1940 do 31 grudnia 1944 roku, uczyła w tajnych kompletach ( od 1 stycznia 1940 do 13 stycznia 1945 roku ). Nauczała głównie dzieci opóźnione w nauce i przybyła wraz w rodzicami ze Śląska. Bardzo często po prostu nie znały języka polskiego i nauke musiała rozpocząć od podstaw.
W 1947 ukończyła Instytut Pedagogiczny ZNP w Warszawie i otrzymała dyplom uprawniajacy do nauczania w liceach pedagogicznych w zakresie przedmiotów pedagogicznych.
20 listopada 1945 roku została zaangazowana jako nauczycielka matematyki w Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Częstochowie. 11 grudnia tego samego roku Powiatowa komisja Weryfikacyjna zaliczyła okres pracy w tajnym nauczaniu w wymiarze podwójnym tj. 8 lat i 4 miesiące.
1 września 1947 roku otrzymała nominację do Państwowego seminarium dla Wychowawczyń Przedszkoli w Częstochowie.
Ze Szkołą Podstawową i Liceum im. H. Sienkiewicza spotkała się ponownie w 1955 roku. Tutaj pracowała do 1957 roku.
Po przejściu na emeryturę zaczęła porządkować zdjęcie, układać je w albumy. Swoje prace przekazywała do szkół. Najcenniejsze dokumenty, medale i świadectwa przekazała do częstochowskiego muzeum.
W 1994 roku obchodziła setna rocznicę swych urodzin.
Zmarła w 2002 roku, pochowana została na cmentarzu Kule.
JAKUBOWSKA Natalia Elżbieta (1894 – 2002), pedagog. Ur. 19 XI 1894 w Warszawie, była córką Stanisława (1861 – 1949), kolejarza, i Walerii z Lewandowskich (1870 – 1968).
J. od 1914 mieszkała u rodziny w Częstochowie. Od 1916 rozpoczęła pracę jako nauczycielka w szkole wiejskiej w Zwierzyńcu Konieczki w pow. częst. Po ukończeniu Wyższego Kursu Pedagogiczego w Warszawie w 1920 podjęła pracę w Szk. Powsz. nr 5 w Częstochowie. Prowadziła również społecznie szkołę wieczorową dla analfabetów. Od 1923 prowadziła zajęcia na kursach przygotowawczo – wyrównawczych do Żeńskiego Seminarium Nauczycielskiego. Od ok. 1925 uczyła w Szk. Powsz. nr 1, następnie w Szk. Powsz. nr 22; obydwie placówki były szkołami ćwiczeń dla Seminarium Nauczycielskiego. W Szk. Powsz. nr 22 była opiekunem Koła Młodzierzy PCK. W 1934 – 39 zorganizowała naukę w więzieniu na Zawodziu w Częstochowie, później prowadziła eksperymentalną szkołę. W czasie okupacji uczyła w Szk. Powsz. nr 14, prowadziła też tajne nauczanie dla dzieci przesiedlonych do Częstochowy (przeważnie ze Wschodu i Śląska). Najbiedniejszym z tych dzieci zapewniała z własnych oszczędności wyżywienie. W tym okresie należała do ZWZ-AK. Od 1945 pracowała jako sekretarka, później bibliotekarka w Wyższej Szkole Administracyjno – Handlowej. W 1947 ukończyła Instytut Pedagogiczny w Warszawie i od t. r. uczyła w Liceum dla Wychowawczyń Przedszkoli w Częstochowie. W 1955 przeszła do pracy w Szk. Podst. im. H. Sienkiewicza, uczyła też języka rosyjskiego w Liceum dla Pracujących, Liceum dla Pracowników MO, Zasadniczej Szkole Metalowej. Jako nauczycielka była czynna do 1970. Należała do ZNP. Zm. 3 I 2002, pochowana została w kw. 31, rząd 10, grób 20 (z brzegu kw.). Odznaczona Krzyżem Kawalerskim i Komandorskim OOP, Srebrnym Krzyżem Zasługi, odznaką „za zasługi dla woj. częst.”.
Rodziny nie założyła.

Julisz Sętowski - Cmentarz Kule w Częstochowie

[Komentarze (0)]
- Redakcja Strony -
- Absolwenci -
- Wyszukiwanie -
- IV L.O. w Internecie -
- Absolwenci innych LO -

Projekt i wykonanie: © 2005 Tomasz 'Skeli' Witaszczyk, all rights reserved.
Modified by X-bot
Hosting stron internetowych