- Strona Główna -
- Historia Szkoły -
- Różności -
- Kronika Szkoły -
- Spotkania po latach -
- Muzeum - Kroniki -
Almanach Absolwentów IV L.O. im. H. Sienkiewicza w Częstochowie

Burkhard Jadwiga

Autor: Cieślak Aleksander
Data dodania: 21.06.2005 13:44:59

Burhard Jadwiga
Kliknij aby powiekszyc zdjecie
Burhard Jadwiga

Kliknij aby powiekszyc zdjecie


Klepsydra
Kliknij aby powiekszyc zdjecie
Klepsydra

Burkhard Jadwiga Ludmiła ( 1946 - )
Urodziła się 18 września 1946 roku w Bielsku – Białej w rodzinie inteligenckiej. Ojciec jej Emil Pietrzyk pracował, jako kierownik Działu inwestycji w DOKP w Katowicach, matka Rozalia z domu Kliś nie pracowała zawodowo.
W roku 1953 rozpoczęła swoja edukację w Szkole Podstawowej Nr 7 w Bielsku – Białej. Już po miesiącu czasu okazało się , że swoja wiedzą zdecydowanie przerasta swoich rówieśników i wobec tego zdecydowano się poddać ja specjalnym egzaminom w wyniku których została przesunięta do klasy wyższej. W następnym roku z powodu przeprowadzki rodziców przeniosła się do Szkoły Podstawowej nr 3 też w Bielsku – Białej. Kolejna zmiana miejsca zamieszkania miała miejsce w 1957 roku tym razem do Czechowic – Dziedzic. Oznaczało to, że Jadwiga Burkhard przez następne dwa lata uczęszczała do Szkoły Podstawoej Nr 6 w tymże mieście.
W 1959 roku rozpoczęła naukę w VIII Liceum Ogólnokształcącym , ale już w 1961 r. pzreniosła się do LO im S. Żeromskiego w Bielsku – Białej, które ukończyła w 1963 roku. Następny etap edukacji to zdanie pomyślne egzaminów na Uniwersytet Warszawski i rozpoczęcie studiów w Wyższym Studium Języków Obcych.
W 1966 roku zmarł jej ojciec.
Po trzecim roku studiów przyznano jej urlop dziekański na podróż do Anglii i tam doskonalenie języka angielskiego. Zaraz po powrocie zaliczyła trybem warunkowym wszystkie zaległe egzaminy i w ten sposób zaliczyła IV rok studiów, na którym też podjęła pracę , jako lektorka języka angielskiego w Spółdzielni „ Lingwista” .
Rok 1969 był jednym z ważniejszych w jej życiu. Najpierw 1 września została zatrudniona w IV LO im. H. Sienkiewicza w Częstochowie, w październiku obroniła prace dyplomową , a 18 tegoż miesiąca wyszła za mąż za Tadeusza Burkharda, pracownika naukowego Politechniki Częstochowskiej, a równocześnie absolwenta Liceum Sienkiewicza z 1963 roku.
W 1970 roku została zatrudniona na 7 godzin w VIII LO im. K. Świerczewskiego, a także uzyskała dyplom ukończenia Wyższego Studium Języków Obcych.
9 września 1974 roku urodziła pierwszego syna Krzysztofa. W związku z poświęceniem czasu na wychowanie dziecka wzięła roczny urlop. 12 listopada 1973 roku urodziła drugiego syna Pawła.
Pomimo wychowywania dwoje małych dzieci postanowiła ukończyć studia magisterskie w Instytucie Lingwistyki Stosowanej ma Uniwersytecie Warszawskim i 17 czerwca otrzymała stopień magistra filologii. W tym samym roku została tez skierowana na wydział Filologii Angielskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W roku 1980 uzyskała statut nauczyciela mianowanego. Zaraz na początku lat dziewięćdziesiątych rozpoczęła prace obok zajęć szkolnych w LO Sienkiewicza w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym. Starała się zawsze aktywizować młodzież w sposób niekonwencjonalny i twórczy. W czerwcu 1992 roku przygotowała właśnie z młodzieżą Liceum Sienkiewicza trzy jednoaktówki, które zaprezentowane były w szkolnej sali teatralnej w języku angielskim., o czym pisała lokalna prasa i zainteresowała się telewizja ogólnopolska, kręcąc specjalny materiał filmowy.
W 1994 roku przygotowała i zaprezentowała lekcje dla młodzieży ze Sztokholmu. Także w tym okresie czasu została wytypowana przez władze oświatowe do prowadzenia konkursów przedmiotowych w szkołach podstawowych. Przez cały czas starała się uczestniczyć w różnego rodzaju formach podnoszenia swoich kwalifikacji. I tak w 1995 roku uczestniczyła w naradzie poświęconej programowi „ Nowa Matura „.
Za swoje osiągnięcia pedagogiczne otrzymała 14 października 1995 roku od posłanki Danuty Polak list gratulacyjny. Rok później uczestniczyła w warsztatach metodycznych w Pogorzeli Warszawskiej, jako doradca języka angielskiego. W roku 1997 została mianowana jako nauczyciel doradca przy WOM w Częstochowie. Tutaj była autorka fachowych publikacji wydawanych w Biuletynie WoM- u. We Wrocławiu reprezentowała województwo częstochowskie w opracowywaniu standardów edukacyjnych „ Nowa matura „ .W tym samym roku została powołana przez ówczesnego Kuratora województwa częstochowskiego Krzysztofa Tabakę na przewodniczącą Wojewódzkiej Komisji Konkursowej z języka angielskiego. Rok później w Warszawie uczestniczyła w II Krajowym Zjeździe Delegatów Stowarzyszenia Nauczycieli Języka angielskiego w Polsce „ P.A.T.E.. była to specjalna o wysokiej randze i prestiżu konferencja połączona z seminarium.
W roku 1999 obchodziła okrągły jubileusz 30 – lecia pracy w zawodzie nauczycielskim. 6 kwietnia tego samego roku otrzymała nominacje na stopień nauczyciela mianowanego.
Utrzymywała stały kontakt z wydawnictwami „ Longman” , „ Heineman” i „ Oxford Uniwersity Press „.
Jadwiga Burhard zawsze należała do grona tych nauczycieli, którzy wkładali całe swoje serce w prace zawodowa. Była jednym z wybitniejszych nauczycieli języka angielskiego naszego miasta. Jak wspominają ją absolwenci, wszystkie lekcje były zawsze przemyślane, dobrze zorganizowane. To co podkreślają w szczególny sposób to znakomita znajomość wykładanego języka. Zawsze duża część młodzieży, których uczyła, jako następny szczebel edukacji wybierała właśnie studia z filologii angielskiej. Była co warto podkreślić propagatorka nowoczesnych metod nauczania. Często pomagała młodzieży, była wzorem wychowawcy i nauczyciela. Dzięki swemu wrodzonemu taktowi i wyczuciu pedagogicznemu potrafiła wyzwolić u swoich uczniów więzi koleżeńskie i przyjacielskie.
Rok szkolny 2001/2001 w LO im. H. Sienkiewicza rozpoczął sie smutną wiadomoścą, która zarówno dla nauczycieli jak i uczniów była szokująca. wSzyscy, którzy wchodzili do szkoły zatrzymywali sie , by przeczytać klepsydre o śmierci koleżanki z pracy i profesorki. Jadwiga Burhard
zmarła 29 sierpnia 2001 roku.
Była to śmierć przedwczesna, w momencie, kiedy mogła jeszcze wykorzystać w swej pracy zapał i ogromne doświadczenie, wiedzę i serce prawdziwego nauczyciela.


[Komentarze (7)]
- Redakcja Strony -
- Absolwenci -
- Wyszukiwanie -
- IV L.O. w Internecie -
- Absolwenci innych LO -

Projekt i wykonanie: © 2005 Tomasz 'Skeli' Witaszczyk, all rights reserved.
Modified by X-bot
Hosting stron internetowych