- Strona Główna -
- Historia Szkoły -
- Różności -
- Kronika Szkoły -
- Spotkania po latach -
- Muzeum - Kroniki -
Almanach Absolwentów IV L.O. im. H. Sienkiewicza w Częstochowie

Czerniak Stefania Bronisława

Autor: Cieślak Aleksander
Data dodania: 23.08.2005 00:02:55

Czerniak Stefania Bronisława

Urodziła się 3 września 1914 roku w Podbużu, powiat Drohobycz, województwo lwowskie. Jej ojcem był Jan Kaczmarczyk. Szkołę podstawową ukończyła w Buczaczu, a Gimnazjum typu humanistycznego w Stanisławowie w czerwcu 1933 roku. Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości zapisała się we wrześniu 1933 roku na Filologię Francuską na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.
W czasie studiów wyjechała w lipcu 1938 roku do Paryża na trzymiesięczny kurs języka francuskiego. Choroba ( tyfus ) , a następnie wybuch wojny uniemożliwiły uzyskanie dyplomu ukończenia studiów.
W czasie wojny pracowała w rozmaitych zawodach. Była przez pewien czas oficjalnie buchalterką, ale nieoficjalnie prowadziła w roku szkolnym 1943 /44 zorganizowane tajne nauczanie w okolicach Jarosławia.
Po wyzwoleniu we wrześniu 1944 roku została zaangażowana w charakterze nauczycielki języka francuskiego w Państwowym Gimnazjum Żeńskim i Liceum w Jarosławiu, gdzie uczyła przez rok szkolny 1944/45. Pragnąc jednak uzyskać dyplom magisterski wyjechała w czasie wakacji do Krakowa. Tu korzystając ze stypendium oraz z pieniędzy uzyskanych z korepetycji języka francuskiego, napisała w ciągu roku akademickiego 1945 /46 pracę magisterską, po czym złożyła ostateczny egzamin i 3 lipca 1946 roku uzyskała dyplom magistra filozofii na wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Po uzyskaniu dyplomu objęła obowiązek nauczyciela języka francuskiego w Prywatnym Koedukacyjnym Liceum i Gimnazjum im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach pod Krakowem, gdzie uczyła do 1948 roku.
W czasie wakacji 1947 roku ukończyła Centralny Kurs Wakacyjny Wychowania Fizycznego – I stopnia, który został zorganizowany w Andrychowie przez Ministerstwo Oświaty. W latach następnych podobnie uczestniczyła w podobnych Kursach Centralnych z wychowania fizycznego i 10 – dniowy kurs uzupełniający na akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.
Z Proszowic przeniosła się do województwa katowickiego, gdzie mieszkała i żyła jej rodzina. We wrześniu 1948 roku objęła obowiązki nauczycielki języka francuskiego i jak wtedy określano ćwiczeń cielesnych w Strzemieszycach powiat Będzin, gdzie uczyła w latach szkolnych 1948/49 aż do 15 lutego 1951 roku. Tutaj przez pewien okres czasu pełniła funkcje przełożonej szkoły. W tym czasie po odbyciu praktyki nauczycielskiej zdała dodatkowy egzamin 6 kwietnia 1948 roku z Nauki o Polsce i Świecie Współczesnym. Mając na utrzymaniu matkę i pragnąc zapewnić jej lepsze warunki materialne przeszła za zgodą Kuratorium Okręgu Szkolnego w Katowicach do pracy w przemyśle.
W okresach wakacyjnych ukończyła w lipcu 1948 roku Centralny Kurs Wakacyjny Wychowania Fizycznego II stopnia w Ustce oraz w lipcu 1949 roku Centralny Kurs Wychowania Fizycznego III stopnia. Również w okresie zimowym brała udział w Zimowych Narciarskich Kursach Wychowania Fizycznego w Szklarskiej Porębie ( od 23 grudnia 1947 do 10 stycznia 1948 r. ) oraz w Szczyrku ( 28 grudnia 1948 do 10 stycznia 1949 r. ). W lipcu 1950 r. brała także udział w uzupełniającym Kursie Wychowania fizycznego w akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.
W tym okresie otrzymała dyplom Nauczyciela Szkół Średnich (21 marca 1949 r. ).
Mając na utrzymaniu matkę i pragnąc zapewnić jej lepsze warunki materialne przeszła za zgodą Kuratorium Okręgu Szkolnego w Katowicach do pracy w przemyśle. W czasie od 8 marca do 30 kwietnia 1950 roku była zatrudniona w Strzemieszyckich Zakładach Przetwórczo – Tłuszczowych w charakterze kierownika administracji gospodarczej.
28 sierpnia 1952 roku zawarła związek małżeński z Edwardem Czerniakiem. Po wyjściu za mąż i urodzeniu dziecka zrezygnowała w ogóle z pracy zawodowej, przenosząc się do Poraja, gdzie pracował jej mąż. Przez cały ten czas nie traciła kontaktu z językiem francuskim, cały czas udzielała prywatnych lekcji. Za zgodą Inspektoratu Szkolnego w Myszkowie prowadziła Szkole Podstawowej w Poraju zbiorowe lekcje języka francuskiego.
W roku 1964 pracowała zarówno w II LO im. R. Traugutta w Częstochowie ( około 8 godzin tygodniowo ) jak i w IV LO im. H. Sienkiewicza w Częstochowie( 16 godzin tygodniowo ). W tym samym roku od 6 kwietnia do 13 czerwca była też zatrudniona w Liceum im. Władysław Broniewskiego w Krzepicach.
W Liceum im. H. Sienkiewicza w Częstochowie przepracowała do roku 1965 . Ówczesna dyrektor Janina Opoczyńska pisała w opinii : „ Ob. Czerniak Stefania jest niezwykle zdolnym i inteligentnym nauczycielem. Jest rzeczowa i dobrze zorganizowana. Znakomicie uczy języka francuskiego ”. Podobna opinię wystawiał także dyrektor LO im. R. Traugutta Adolf Baranowski.
W tym okresie starała się podnosić swój warsztat merytoryczny uczestnicząc w kursie dla nauczycieli języka francuskiego w Sulejówku ( 28.07 – 19.08. 1965 r. ).
1 września 1966 roku została zatrudniona jako nauczyciel etatowy.
W Liceum im. R. Traugutta przepracowała aż do osiągnięcia wieku emerytalnego. Umowa o prace została rozwiązana 31 stycznia 1977 roku.
W późniejszym okresie często była zatrudniana kilka godzin w tygodniu.
Stefania Czerniak była znakomitym pedagogiem. Była wielkim autorytetem dla młodzieży, była również niezwykłą popularyzatorką języka francuskiego.
Zmarła w 1986 roku. Pochowana została na cmentarzu Kule w Częstochowie.


[Komentarze (2)]
- Redakcja Strony -
- Absolwenci -
- Wyszukiwanie -
- IV L.O. w Internecie -
- Absolwenci innych LO -

Projekt i wykonanie: © 2005 Tomasz 'Skeli' Witaszczyk, all rights reserved.
Modified by X-bot
Hosting stron internetowych