- Strona Główna -
- Historia Szkoły -
- Różności -
- Kronika Szkoły -
- Spotkania po latach -
- Muzeum - Kroniki -
Almanach Absolwentów IV L.O. im. H. Sienkiewicza w Częstochowie

Historia szkolnych zespołów muzycznych

Autor: Baryła Łukasz
Data dodania: 21.08.2005 15:38:43

Historia szkolnych zespołów muzycznych w LO im. H. Sienkiewicza

Trudno jest spisać na kilku czystych kartkach papieru choćby cząstkę tak niezwykłych i burzliwych dziejów, jakimi jest historia najstarszego na ziemiach częstochowskich Gimnazjum , a potem Liceum im. H. Sienkiewicza . Już od osiemdziesięciu lat Sienkiewiczacy brali czynny udział w ważnych wydarzeniach, które miały swój oddźwięk w świecie. Walcząc w powstaniach i wojnach światowych, broniąc wolności przyczynili się do tworzenia przyszłości. W dziejach naszej szkoły brały aktywny udział zespoły muzyczne, które od początku istniały w gimnazjum.
6 sierpnia1915 roku Wacław Płodowski i Władysław Biegański na zebraniu Komitetu Rodzicielskiego zaproponowali utworzenie gimnazjum. Stworzono ośmioklasową, polska szkołę męską, a do jego pierwszego grona nauczycielskiego zaproszono Edwarda Mąkoszę. Na początku swojej działalności założył on w murach szkolnych orkiestrę symfoniczna i dętą, a także prowadził chór nauczycielski.
„ Sienkiewicz ” był dumny, ponieważ zespoły pod dyrekcją E. Mąkoszy były zapraszane na występy gościnne do innych szkół, na różnego rodzaju uroczystości miejskie oraz by reprezentować szkolnictwo częstochowskie na przeglądach zespołów instrumentalnych. Na konkursach tych otrzymywały liczne nagrody i wyróżnienia. Jeszcze przez wiele lat nasza późniejsza orkiestra instrumentalna, chociaż pod różnymi dyrekcjami, propagowała program jaki zapoczątkował E. Mąkosza : „ ... Aby krzewić wśród młodzieży miłość i chęć do czegoś tak pięknego i zrozumiałego, jaką jest muzyka... ”
Przełom dla muzyków naszego Liceum nastąpił w 1976 roku, gdy do grona nauczycielskiego dołączył człowiek z wielkimi ambicjami muzycznymi. Mówiono o nim „ jest najlepszym muzykiem wśród fizyków i najlepszym fizykiem wśród muzyków ”. Był nim prof. Jerzy Królica. Założył on późniejszy zespół muzyczny „ Aksjomat”, który w roku szkolnym 1976/77 otrzymywał wyróżnienia i nagrody w licznych Przeglądach Szkolnych Zespołów Artystycznych. To był dopiero początek kariery grupy liczącej jedenaście osób. W 1978 roku „ Aksjomat” wraz z naszym drugim zespołem „Krater” zakwalifikowały się do finału X Ogólnopolskiego Przeglądu Młodych Form Wokalnych „ Wrocławski Maj ”. Duży sukces odniósł na nim pierwszy zespół zdobywając jedna z pięciu głównych nagród. Ponadto trzy osoby z grupy zostały uznane za najlepszych instrumentalistów przeglądu. Członkowie zespołu brali czynny udział w życiu szkoły i miasta. W wielu prestiżowych imprezach zapewniali część artystyczną, m. in. : w finałach olimpiad , konkursów, akademii miejskich i szkolnych. „ Aksjomat” jako zespół towarzyszący, występował także podczas trwania Wojewódzkich Konkursów Recytatorskich w Teatrze im. A. Mickiewicza. Z „ Aksjomatu ” wyszli późniejsi twórcy takich zespołów jak „ T.Love” z Zygmuntem Staszczykiem, Darkiem Zającem oraz „ Formacja Nieżywych Schabuff ” z Rafałem Łuszczykiem i Olkiem Klepaczem. Wspaniały rozkwit „ Aksjomatu” został przerwany przez nagłą śmierć prof. J. Królicy.
W latach osiemdziesiątych powstał w szkole nowy zespół. Założyciele grupy mieli na celu zorganizowanie w pełni peofesjonalnego zespołu. I tak powstał " Ondepuso". Jak na grupe z " Sienkiewicza " przystało brał udział w licznych konkursach i przeglądach. Nie obeszło sie też bez nagró, m.in. w 1993 roku pod kierownictwem prof. Jana Berezińskiego zdobyli II miejsce w wojewódzkim Pzreglądzie Szkolnych Zespołów Muzycznych.
W rok później, bo w 1994 na tym samym przegladzie, trzy utalentopwane wokalistki : Magda Syposz, Magda Ściubidło i Beata Bernaś , które przygotował prof. Jan Bereziński, zajęły ) - sze miejsce.
Lata szkolne 1993/94 i 1994/95 to lata " Heksadera". Grupa ta, choć nie ma na swoim koncie jeszzce nagród lub wyróżnień, ale jest bardzo obiecującym , prężnie rozwijającym się zespołem. Koncertując gościnnie w innych szkołach, a w kwietniu 1995 r. występował w gimnazjum w Czeskim Cieszynie.
Grupa wielu innych uzdolnionych ludzi, którzy pzrewinęli się przez naszą szkołęjest ogromna. Trudno byłoby wypisać ich tu wszystkich. Chciałbym poświęcić ten artykuł " Sienkiewiczakom" , aby nie zniechęcali sie do szukania w sobie ukrytych talentów. Wspomnijcie kiedys tych, którzy dorobkiem swojej pracy tworzyli historię naszego LO.


[Komentarze (1)]
- Redakcja Strony -
- Absolwenci -
- Wyszukiwanie -
- IV L.O. w Internecie -
- Absolwenci innych LO -

Projekt i wykonanie: © 2005 Tomasz 'Skeli' Witaszczyk, all rights reserved.
Modified by X-bot
Hosting stron internetowych